header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Israels behandlingI dette stort sett homogene landet finnes det ikke mange s.k. flyktninger. De har funnet fornuftige løsninger for hvordan de kan sikre og bevare sin egen befolkning.

Systemmedias røde front, NRK melder i dag at Knesset, det Israelske parlamentet, i november 2017 vedtok å uvise 38 000 rasefremmede fra Afrika. Hvis de reiser frivillig til mottakslandene Rwanda og Uganda vil hver enkelt motta cirka 28 000 norske kroner. En virkelig stor startkapital for en nyetablering på et kontinent som virkelig trenger sine egne innbyggere. I tillegg vil Israel gi mottakslandene 40 000 kroner for hver afrikaner som de mottar. En viktig kapitalinnsprøyting som betyr muligheten til en forbedring og utvikling av infrastrukturen i disse landene. De siste 3 – 4 årene har Uganda og Rwanda mottatt cirka 4000 næringslivsreisende, hovedsakelig fra Eritrea og Sudan. FNs høykommissær for flyktninger er på sin side dypt bekymret over hva som venter dem som sendes til Rwanda og Uganda. FMI har ikke informasjon om at det har ført til uro og konflikter med de som allerede er ankommet. Nå har vi fundamentalt ikke stor tiltro til FN som forfekter masseinnvandring til Europa og en degenerering av de forskjellige folkeslagene i Europa. Hvis de rasefremmede ikke frivillig velger å reise til de dedikerte mottakslandene innen mars i år vil de bli fengslet, dette bekrefter den israelske regjeringen. Tidligere praksis er at rasefremmede har blitt internert i Negev-ørkenen med en tilfredsstillende og god behandling i vente på en repatriering.

Færre sosialturister forsøker å reise til Israel
En av konsekvensene av dette riktige tiltaket er at sosialturister som utveksler erfaringer gjennom sosial nettverk for hvor de blir best ivaretatt, i vesentlig mindre grad forsøker å komme til Israel da de vet hva som venter de. Dette i diametral motsetning til den totalt naive «Refugees Welcome»-politikken som eurokratene og folkeforræderne i store deler av Europa bedriver. Her blir de jo invitert og servert alle goder som våre forfedre og vi har bygget opp. De negative konsekvensene ser vi hver dag!

Israels behandling 1Ja til internering og repatriering av rasefremmede.

Vi i FMI oppfordrer også til en internering av rasefremmede sosialturister her i vårt fedreland, men da uten kontaktmuligheter med det norske samfunn etter Israels modell. Regjering og storting må forpliktes, i lovs form, for å arbeide aktivt for en aktiv internering og repatriering av rasefremmede til sine egne hjemland eller annen egnet region. Her en link til en tidligere artikkel om Israel.

«Slik taper man alt»
«Det vestlige samfunnet må mobilisere store hærstyrker for å bekjempe små terrorceller som er støttet av Gulfstatene. Soldater patruljerer gjennom byer og venter på en eller flere islamske terrorister som forbereder anslag. De samme soldatene beskytter moskeer hvor hat og drap på ikke troende muslimer propaganderes. Slik vinner man ingen krig. Slik taper man alt.» Sitat: Daniel Greenfield, født i et av verdens mest homogene samfunn, Israel.

Ingen kommentar fra FMIs side er også en kommentar!

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 528 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015