header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Afghanerbarn 1

De fleste oktoberbarn representerer ressurssterke familier i Afghanistan sendt til Europa for å skaffe familiene et ankerfeste i det velstående Europa», sitat, Fedrelandsvennen.

De siste månedene har temaet «oktoberbarn» vært et gjennomgående tema i systemmedia. FMI vil starte diskusjonen som politikerne ikke vil eller våger: Hvorfor blir ikke s.k. (såkalt) mindreårige, ofte med skjegg, alderstestet? Kjensgjerningen er at i andre land gjennomføres dette konsekvent, så hvorfor ikke også i Norge? Praksisen for å bestemme alderen til eksempelvis «oktoberbarna» i Norge er gjennomsyret av godtroenhet. Her i landet sitter det en utdannet sosionom eller sosialarbeider, i mange tilfeller totalt ukvalifisert, som naivt tror på opplysningene sosialturistene oppgir om sin egen alder. De som kommer til Norge har gode grunner til å oppgi at de er yngre enn de i virkeligheten er, eksempelvis en vanvittig kostbar og god pleie. Videre blir de jo ikke utvist. I Norge har vi som kjent utrolig mange rasefremmede „barn med skjegg.“

Hvorfor gjennomføres ikke aldersdiagnose?
Alternativer finnes, men utføres ikke: Siden 2010 blir det i Østerrike gjennomført en grundig aldersdiagnose hvor hånden blir tatt røntgen av, ved tvil kan man overprøve tenner og knoklene. Hvorfor denne praksisen er riktig viser tallene fra 2017: Av 4 600 undersøkte ble det bekreftet at 41 % løy om sine egen alder! Vi mistenker at tallene for Norge ikke skiller seg i vesentlig grad. Vi som norske borgere har en plikt til å vite det nøyaktige antall av s.k. mindreårige som pleies, til horrible kostnader. Dette begrunner vi med at siden oktober 2017 er 90 % «mindreårige afghanerbarn» forsvunnet fra norske mottak da det hersket politisk tvil og usikkerhet om man skulle sende disse barna tilbake til Afghanistan. Planlagt var utsendelsen i november siste år, men dette ble på kort varsel stanset av et naivt stortingsflertall.

Afghanerbarn 2Fare for terrorangrep utført av skjegget mindreårige afghanerbarn?

Siden januar siste år har over 200 afghanere forsvunnet fra norske mottak. Hvor de befinner seg vet vi ikke. Hvordan de finansierer sitt livsopphold foreligger det ingen informasjon om, nærliggende er at de finansierer seg gjennom kriminelle handlinger. En annen mulighet er at de blir skjult av naive hjelpere som forfekter et multikuturelt Norge, eksempelvis tidligere Høyrepolitiker, Kai Eide som engasjerer seg for de s.k «mindreårige». Sist, men ikke mindre alvorlig: Utgår det fra disse rasefremmede personene en konkret terrortrussel mot vårt fedreland? Her må PST kunne gi aktuell informasjon, det er deres oppgave, men fra de hører man lite eller ingenting! Er det her lagt politiske styringer fra folkeforræderne for at dette organet ikke skal uttale seg?

Unødvendige høye kostnader for Norge
6 000 rasefremmede «mindreårige» kostet Norge over 6,7 milliarder bare i 2017, hvilket justisdepartementet bekrefter. Én eneste rasefremmed som defineres som barn koster vårt samfunn 1,13 millioner i året! Til sammenligning, hva er minstepensjonen for en norsk pensjonist? Det offisielle Norge burde skamme seg! Sosialturister som kommer til Norge har gode grunner til å lyve om sin riktige alder, da de får en svært kostbar støtte fra Den norske stat.
Begrunnelsen for de unaturlige høye kostnadene er fordi det stilles strenge krav til omsorg- og mottakstilbudet for barna, dette vedtatt av den sittende regjering. Virkeligheten er en annen da praksisen UDI og Norge har i sine mottak gir grunn til virkelig bekymring. Vanlig praksis er nemlig at botilbudet er frivillig for sosialturistene og «mindreårige afghanerbarn», og UDI har ikke myndighet til å holde de tilbake hvis de reiser eller uteblir. Hva UDI er kapabel til er å informere barnevernet(?) og politiet. Dette betyr konkret at norske myndigheter ikke har noen form for kontroll. Her må det snarest mulig foretas følgende lovendringer:

1. En rettspraksis som innebærer at det blir mulig å internere og repatriere alle sosialturister som kommer til Norge, selv de som selv definerer seg selv som barn.
2. En medisinsk undersøkelse for å fastslå riktig alder, herunder riktig identitet.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått kritikk fordi hun uttalte følgende: «Dette er konsekvensen av en asylpolitikk som belønner de som kommer til Norge…vi har sett kampanjer fra mediene og politikere for å gi opphold til asylsøkere som har fått avslag og ikke trenger vern i Norge, som f.eks. ‘oktoberbarna’. De er i realiteten voksne menn.“

At Listhaug skal være en av meget få politikere som ikke lar seg styre, er en skam for de andre naive politikerne i regjering og storting. FMI har en plikt og rett til å uttrykke hva de er, nemlig feige og naive lands- og folkeforrædere!

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 153 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015