header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Sosialturister er analfabeterIronisk: Her lærer sosialturistene først det viktiste, se tavlen. Foto: frank Gaertner.

For hver ankommet sosialturist jubler systemmedia, finanseksperter, systemindoktrinerte borgere og «politikere». Hver enkelt av disse importmenneskene er en berikelse for næringsliv, kultur og Norge.

Virkeligheten er en annen da majoriteten er analfabeter. Når ble det å være analfabet en berikelse? For over 25 år siden vedtok folkeforræderne i den «norske» regjeringen at sosialturistenes kompetanse skulle kartlegges. Dette er en dårlig vits da selv ikke SSB kan vise til en oversikt over hvor mange analfabeter det eksisterer blant de rasefremmede. Det offisielle Norge sier at 1 av 4 har ingen eller manglende utdanning, og at dette representerer en utfordring. FMI konkluderer med at dette ikke er en utfordring, men et problem!

Når et norsk barn trenger minst 12 års skolegang for å delta aktivt i arbeidslivet, hvor mange år trenger da en analfabet? Er dette en kulturberikelse som de tåkelagte forfekterne av et multikulturelt Norge indoktrinerer oss med, eller medfører dette på sikt en rekke negative konsekvenser? Eksempelvis er 70 % av somalierne uten jobb på tross av norskopplæring og arbeidsmarkedstiltak. NAV er jo en sikker inntektskilde. Hva koster alle disse rasefremmede importmenneskene oss?

Nok er nok: FMI forlanger en total innvandringsstopp! Norge ut av EØS! En aktiv internering av alle rasefremmede, uten kontaktmuligheter med Det norske samfunn. En repatriering til deres naturlige hjemland og regioner!

Hvordan det er praktisk mulig kan du lese her.

Norge for norske nordmenn!

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 209 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015