header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter og ulv

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

EU er galskap 1Kjemp for et uavhengig Norge og mot galskapen i EU!

Den muslimske invasjonen kan ikke, men vil ødelegge Europa! Dette bidrar det despotiske EU, samtlige partier, systemmedia, NGOs, advokater, politikere i byer og kommuner, eiendomsspekulanter, samt majoriteten av den systemindoktrinerte befolkningen. Alle disse har fordeler og beholder sine ufortjente posisjoner som masseinnvandringen av rasefremmede representerer. Målet til disse skyldige forræderne er den totale ødeleggelsen av suverene nasjonalstater og deres – nok – homogene befolkning. «Vi må nå vise styrke», sitat, Václav Klaus, tidligere President i Tsjekkia.

«Hvis vi fortsatt støtter innvandring av fremmede kulturer bidrar vi til ødeleggelsen av Europa.» Den konstante, massive innvandringen representert av muslimer og andre rasefremmede synliggjør at «vi må nå vise styrke for å stoppe dette». Dette uttalte Václav Klaus til fjernsynskanalen, Magyar Hirlap, sist helg. Han understreket videre at den muslimske kulturen «ikke hører hjemme i Europa» og at denne invasjonen av rasefremmede er organisert fra en europeisk elite. Dette bekreftes offisielt og direkte av FN som uttaler følgende: «EU må undergrave/ødelegge den nasjonale homogeniteten», dette sier FNs migrasjonssjef. Derfor kan sentraliseringen og masseinnvandringen til Europa ikke gå raskt nok for eurokratene, selvsagt støttet av vasallene i Paris og Berlin, med EØS-Norge som en passiv og naiv tilskuer.

EU = Direkte til helvete!
Václav Klaus angrep i samme intervju amerika-marionetten og Presidenten i Frankrike, Macron, og karakteriserte hans planer om en sterkere integrasjon og sentralisering av EU som “meget farlig og en direkte vei til helvete”. Helvete? Et uparlamentarisk, men velformulert og riktig ord fra en tidligere statsminister og statspresident. Han konkluderer helt korrekt med at den pågående migrasjonsbølgen i vesentlig grad bare forsterker de gamle problemene til den «Europeiske Union». Videre konkluderer han med at Europa er på vei inn i et kvasidemokrati. Suvereniteten til nasjonalstatene blir gradvis redusert. Befolkningen i EU og EØS-land taper direkte innflytelse i motsetning til politikere og eurokrater i det folkefiendtlige EU. Eurokratene og norske politikere sitter som limt fast til sine posisjoner og prediker PK/ politisk korrekthet. Et næringsliv i Europa som er påtvungen en kunstig valuta, euro, og handelsavtaler hvor Norge har ofret sin nasjonale frihet på alteret til en menneskeligfiendtlig global- og kapitalistisk politikk vil føre til en stagnasjon og ikke overskuelig negative konsekvenser for Norge og vårt Europa.

Her en tidligere artikkel fra FMI som synliggjør dette.

Når forsvarte en norsk statsminister Norge?
Det er oppmuntrende for oss alle som har gjennomskuet psykopatene i EU hvordan Václav Klaus forsvarer sitt eget hjemland, Tsjekkia: «Den Tsjekkiske Republikk trenger en sterk regjering og en statsleder som kan kjempe mot disse tendensene og problemene vi opplever i Europa. Jeg ønsker en President og en regjering som først og fremst kjemper for Tsjekkia, deretter for Europa.» En fin og delikat nyanseforskjell er det her da han ikke nevner EU, men Europa.

Dette vil vi aldri oppleve i Norge hvor en tidligere statsminister forsvarer Norges interesser. Her var og er samtlige styrte marionetter for den globale finanskapitalen og idiotene i Brüssel. Samtlige av Norges statsministre har bidratt til og solgt Norges uavhengighet gjennom en folkefiendtlig EØS-avtale, uten å rådføre seg med sitt eget folk. Er det dette vi kaller demokrati eller er det en umyndiggjørelse og forræderi overfor sitt eget folk?

EU er galskap 2En felles og forent kamp for Norge må nå gjennomføres!

Endelig: EU begynner å slå sprekker. La oss alle bidra!

Den offisielle norske politiske debatten behøver en paradigmeveksel for våre tanker og ideer om frie nasjonalstater med homogene befolkninger slik den har funnet sted i deler av Øst-Europa. Tiden er overmoden. Hvis Polen, Baltikum, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Østerrike nå kan finne et fundament og en felles kurs kan det bety begynnelsen på slutten til eurokratene og EU-diktaturet. Selv i land som Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Frankrike, Belgia og Tyskland vokser motstanden mot umyndiggjørelsen gjennomført av de latterlige og tragiske figurene som Juncker, Macron og Merkel representerer. I hele Europa har de, i motsetning til Norge, politiske partier som har kraft og innflytelse til å påvirke og styre den politiske debatten. Det virker som om de norske etablerte politikerne mangler både politisk mot og innsikt. Ved deres aksept for en ødeleggende PK/politisk korrekthet, kombinert ved deres private interesser er de totalt uforberedt på de nye utfordringene som Norge og Europa står overfor. Her behøver Norge et politisk alternativ som man ser i hele Skandinavia og Europa. Med alle eksisterende minipartier, organisasjoner og personer i Norge eksisterer det nå en reell mulighet for å finne en felles nevner og plattform. Kompetansen, visjonene og energien for å utvikle en naturlig sterk korreksjon og folkelig motstand mot de som vanstyrer Norges avhengighet og kommende undergang er absolutt tilstede. Dette bør være en plikt og tankevekker for alle ekte og frihetselskende nordmenn!

Norge er vårt!

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019


Klistremerker i Bergen
Torsdag 7. februar 2019


Koordinert flygeblad-aksjon i Vårt Norge
Mandag 4. februar 2019


Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 181 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015