header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Dublin 1EU vil forsterke tsunamien av rasefremmede, noe EØS-Norge bare må godta. Skal det Norske folk også bare godta? Bilde: shutterstock.com.

Den 16. november 2017 vedtok eurokratene i EU med stort flertall (hvem hadde trodd noe annet?) at deres eget vedtatte Dublin-prinsipp skal fravikes. Loven gikk ut på at sosialturistene skulle forbli i det landet de først kom til i Europa. Denne regelen har i meget liten grad blitt fulgt opp av medlemslandene i EU og EØS. Ellers ville vi ikke opplevd at næringslivsreisende beveger seg uten hindringer gjennom flere land i Europa for å komme til Norge. Rasefremmede sosialturister har jo for vane å bosette seg i land med gode sosialsystemer. I følge den nye planen til EU-parlamentet skal nå de reisende rasefremmede kunne søke om opphold i det landet hvor de har «forbindelser». Dette betyr i praksis ikke bare nær familie da EU definerer dette også som andre personer som sosialturistene har en «emosjonell og psykisk nærhet til». Hva dette betyr i praksis er at nå kan alle komme som kjenner noen, eller som igjen kjenner noen. Til slutt er hele familien og venners venner legalt invitert. Hvilke ødeleggende konsekvenser dette vil ha for Europas fremtid er katastrofale. Vedtaket er ennå ikke ratifisert da rådet til EU som består av de forskjellige regjeringssjefene først må godkjenne forslaget. Det blir jo interessant hvordan eksempelvis Polen og Ungarn her vil forholde seg. Det var forventet at en avklaring kunne finne sted innen utgangen av februar d.å., men det er nå mer enn usikkert.

Grenseløs oversvømmelse av rasefremmede
Sprengkraften som denne nye definisjonen representerer er foruroligende for alle nasjonalstatene i Europa og bør være en vekker for marionettene i regjering og Storting, men her forventer FMI selvsagt ikke reaksjoner fra de norske statsdopede folke- og landsforræderne.

Den invasjonen som Norge og Europa har opplevd de siste årene av rasefremmede er bare en innledning. FN har vært en aktiv pådriver for å omdefinere hva en familie er og hvis den nye loven blir vedtatt venter en regelrett tsunami av ikke bare nær familie, men fettere, kusiner, venner og venner av venner. Alle er nå per definisjon «familie». Dette har helt andre groteske dimensjoner enn en familiegjenforening som multikulti-ekstremistene her på berget ønsker seg. Advarsel: Flommen kan komme. Hva denne lovendringen forsøker å skjule for offentligheten, hvis den blir vedtatt, er en formell legitimering av de kriminelle handlingene til de fleste regjeringssjefene i Europa og eurokratene i Brüssel som ikke var i stand til å håndheve sin egen vedtatte Dublin-avtale. I lovens forstand er disse styrende kriminelle og skulle vært stilt for en uavhengig domstol, men det unngår de hvis lovforslaget vedtas. Imponerende frekt hvordan den nye adelen hever seg over sitt eget regelverk: Illegalt blir legalt! Dermed er nasjonalstat-haterne nærmere sitt mål: Totalt åpne grenser og Europas selvødeleggelse er forprogrammert.

DublinDe dummeste svinene velger selv sin slakter!

Har denne feite grisen mer karakter enn de fleste av regjeringens og Stortingets medlemmer?

Her har lille EØS-Norge ingen ting å si, men kan bare godta hva som blir vedtatt. Samtlige norske partier har jo ført den norske befolkningen bak lyset og inngått slavekontrakten EØS representerer, på tross at det finnes reelle og gode alternativer, noe selv den sittende folkefiendtlige regjeringen uten å skamme seg bekrefter: Tidligere EU- og EØS-minister, Høyres Marit Berger Røysland, har selv innrømmet til Stortinget at Norge selvfølgelig har alternativer til EØS-avtalen. Selv Statsminister Erna Solberg innrømmer at EØS-avtalen ikke er fordelaktig og udemokratisk. Hvorfor hun og regjeringen ikke aktivt tar initiativ til en kansellering av denne folkefiendtlige avtalen er for oss i FMI helt innlysende, noe Erna selv bekrefter: «som et lite land er vi vant til at andre bestemmer»! Sveits er også et lite land, og de fungerer meget godt uten en EØS-avtale.

Man skal ikke ønske at eldre, desillusjonerte kvinner i fremtiden møter en bande skjeggete, mindreårige, rasefremmede og testosteronfylte menn en kveld med de konsekvensene det innebærer, men denne utviklingen og aktive ødeleggelsen av Norge som handlingslammede marionetter har bidratt til, er dette ikke noe vi kan se bort fra. Personlige livvakter på skattebetalernes regning kan ikke alle disse forræderne ha resten av livet.

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 317 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015