Sylvi Listhaug hadde stor suksess med sin og Frps terminologi om innvandring foran valget i fjor høst. Men hvordan forvaltes politikk i praksis?

Vi er kanskje ikke klar over at Vesten, judeokristenheten, har hentet hele sin konstitusjonelle suksess fra bibelsk lov og rett. Fra møtet på Moster år 1023 da samling av Norges tingmenn lovte å «vende mot Kvitekrist» for å samle en nasjon av hedenske røverbander under bibelsk lov. Etter 200 års elitestudier av Loven fra bl.a. Moses, kom Landsloven år 1272 som gjorde Norge til Europas mest velordna rike. Det ble fred etter veiene ettersom «De 10 Buds politikk» spredtes og ble respektert i Europa. Handel ble fritt, folk kunne uten fare bosette seg der de ville og ikke bare rundt borgmurer og bypallisader. Velstande økte. Salomo var den første med sin verdenssuksess etter samme konsept. Hans historiske «raise and fall», sviket mot hans egen lovgiver, et svik som skyldtes import av andre lovgiveres krigsfolk som lagde kriminalitet, borgerkrig, og rikets fall når de ble mektig nok, er likt med det vi finner fra det offisielt kristne Romerrikets fall fra ca. år 650, og til i dag. Europas historie fra etter år 630, med islams utbredelse til de mongolske horder, er ikke godt kjent i Norden, dessverre. Men her kan bl.a. Midt/Øst-Europa og Midtøsten berette.

Hva legger så Norge til rette framover? Hvor vil Europa vi skal gå ideologisk? Før valget var det ikke måte på «det vestlige verdigrunnlaget». Men hva skjer?

Fredag 26.1.18 s. 8 beretter avisa Dagen at en syrisk Bibelleder, George Andreas som også er generalsekretær i Bibelselskapet i Syria, med et utstrakt samarbeid med Det norske Bibelselskapet, var blitt nektet visum til Norge av UDI. I forbindelse med feiring av Bibeldagen 2018 ble han invitert til å tale i Norge som Bibelselskapets samarbeidspartner. Var det frykt for hva han kunne ha berettet om forholdene de snart utryddete kristne fra sine ur-områder lever under? Millioner jøder (før 700-tallet f.Kr. kaltes de hebreere), de som skrev oldtidshistorien på hebraisk, er jo vekk for lengst fra sine nær 6000-årige, samme områder.

Omtrent samtidig kan Rogaland Avis fortelle at den kanadisk-somaliske imamen Said Raqeah kom glatt inn i Norge for å holde foredrag for flere tusen muslimer i Stavanger og Oslo.
«Det er ikke første gang det kommer en imam med et undervisningsmateriale til Norge som bryter med norsk lovgivning for å undervise muslimske menigheter i Norge (som det norske samfunn yter ca tre hundre millioner i årlig støtte til). Den salafistiske organisasjonen islam.net i Oslo har tidligere invitert omstridte predikanter som ikke har vært så nøye med å holde seg innenfor norsk lovgivning. Justisdepartementet varslet da at de ville gjennomgå oppholdstillatelsen for imamer. Etter denne kunngjøringa sluttet islam.net å oppgi navnet på predikanter de inviterte. Som har en lære som helt klart bryter med norsk lovgivning og er det motsatte av ‘vestlige verdier’. Bl.a. at enhver kan drepe en konvertitt og at kvinner (fødemaskiner) skal holde seg innendørs» skriver Bjarne Bjelland i Norge i dag uke 04/18.

Mika Pettersen
Kvalsund, 26.2.2018