header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter og ulv

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Innvandrere med i undersøkelse der det blir spurt om de selv utgjør en trussel mot norsk kultur. Kommentaren fra Bjørn Wichstrøm fikk plass på Aftenposten.no, utrolig nok.

”Vi blir stadig mer positive til innvandrere” skriver professor em. Ottar Hellevik i avisen 9. ds., basert på svar fra et representativt utvalg på fire tusen personer. Innvandrerbefolkningen er ikke holdt utenfor. Man spør altså innvandrere og deres etterkommere om de ”kan bli en trussel mot norsk kultur”. Noe av den holdningsendringen som Hellevik skriver om, skyldes åpenbart at innvandrerbefolkningens andel av samlet befolkning har økt. For øvrig er det en svakhet ved undersøkelsen at den ikke skiller klart mellom hva folk mener om dagens innvandrerbefolkning og synet på innvandringen som et fenomen med langsiktige og irreversible virkninger for Norge.

I Aftenposten 26. august 2017 kunne man lese: ”44 prosent av spurte nordmenn mener at flyktninger og migranter utgjør en stor trussel mot Norge, ifølge en undersøkelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt.” Dette er nok et viktigere faktum enn de som nevnes av Hellevik.

wichstrømBjørn Wichstrøm
Oslo, 17.4.2018

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019


Klistremerker i Bergen
Torsdag 7. februar 2019


Koordinert flygeblad-aksjon i Vårt Norge
Mandag 4. februar 2019


Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 101 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015