Dobbeltmoralens vokterDobbeltmoralens vokter?

750 milliarder investert for å spre radikal islam!
Wahabistene i Saudi-Arabia har i løpet av de siste 50 årene investert cirka 750 milliarder norske kroner for å fremme sin islamske fundamentaltro. Disse tallene har den britiske Henry-Jackson stiftelsen presentert i 2017.

Disse investeringene har de kanalisert gjennom forskjellige islamske NGOs for globalt å spre sin middelalder-islamske lære. De har direkte støttet fundamental-muslimske terror-organisasjoner og regjeringer i Tsjetsjenia, Irak, Afganistan, Albania, Bosnia, Tsjetsjenia, kunststaten Kosovo, Syria og hele Europa. Resultatet av disse investisjonene ser vi over hele verden, fra Indonesia via Midtøsten og Asia til Europa. Et radikal-islamsk virus sprer seg som en pest gjennom imamer i moskeer og med deres perverterte muslimske litteratur til deres islamske tilhengere. Vi ser nå konkrete resultater som Wahabistisk investisjoner, fanatisme og hat mot ikke- muslimer representerer. Uten denne økonomiske støtten ville ikke frammarsjen av forskjellige muslimske terrorgrupper funnet sted. Nå vil man altså eksportere atomteknologi til dette landet hvis mål er muslimsk verdensherredømme.

Saudi-Arabia snart med atomvåpen?
Det er derfor mer enn foruroligende at USA under Trump nå ønsker å støtte Saudi-Arabia i å bygge 16 kjernekraftverk. Ikke et eneste land utenom Iran har reagert mot denne avtalen. Iran har som kjent inngått en avtale med USA og vestlige land hvor de har forpliktet seg til ikke å utvikle atomvåpen. USA og deres allierte Israel er skeptisk til den inngåtte avtalen og Trump har uttalt at han vil kansellere avtalen med Mullah-regimet i Iran. Skal vi virkelig tro at ikke oljesjeikene i Saudi-Arabia forfølger et mål hvor besittelsen av atomvåpen står på agendaen? De internasjonale reaksjonene består ikke av mistro, protester og sanksjoner, men ingen kommentarer og uttalelser. Har man sett og lest en eneste artikkel i systemmedia om dette kommende samarbeidet? Denne dobbeltmoralen fra USA, Israel og Vesten er uforståelig og skremmende. Her blir igjen menneskelige moralske prinsipper ofret for geo-strategiske mål som fremmer USA og Israel og deres lydige vasaller. Derfor er det ikke merkelig at Frankrike, Kina, Sør-Korea og USA aktivt vil hjelpe til med å la dette landet som eksporter terror og olje for å utvikle de nevnte 16 kjernekraftverkene.

Selv den mest naive og uopplyste sjel må erkjenne at en ytterligere eskalasjon mellom Sunni- og Shia-muslimer i en allerede destabil region er forprogrammert og at dette er en ytterligere trussel mot verdensfreden.

Sofie R. Danielsen
Halden, 27.4.2018