header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

valg sverige 2018Printscreen

Når man ser hvordan de fire borgerlige partiene i alliansen fullstendig vil utelukke valgets vinner, Jimmie Åkesson og hans parti Sverigedemokratene fra ethvert samarbeide, så tror jeg egentlig løpet er kjørt for vårt naboland Sverige. De virker som alt som heter demokrati allerede ser ut til å være avskaffet, samtidig som det partiet som kunne bringe Sverige på en ny kurs, ja en langt bedre kurs enn denne de hittil har ført, blir fullstendig boikottet.

Når bare 18 % av det svenske folket stemmer på SD, da er det noe som ikke kan forstås, og betyr altså samtidig at 82 % av det svenske folket er fornøyd med dagens situasjon. Er det virkelig blitt så galt at de er fornøyd med tusenvis av voldtekter på unge kvinner, overfall og ran på åpen gate, over 2300 brente biler bare hittil i år, titusenvis av kvadratkilometer skog satt fyr på, gjengvold og utrygghet, mens mord og vill skyting i gatene blir godtatt? Et slikt folk som ikke lenger ønsker å stå opp for lov og rett, det har jeg store problemer med og synes synd på.

Ja, det er forferdelig trist det som nå skjer i Sverige. Historisk er det vel den eneste gang at en nasjon og en kultur frivillig lar seg sjøl gå til grunne? Her hadde svenskene en mulighet til å redde sitt land, men den muligheten grep de ikke, men lot heller galskapen få fortsette. For en ting er i hvert fall klinkende klart med svenskene; de er blitt en stormakt når det gjelder den kollektive utslettelse av demokratiet, og likeså når det kommer til å benekte virkeligheten!

Hjernevask over mange år gir dessverre slike sørgelige valgresultater. Det svenske folket skjønner nok ikke sitt eget beste, kun sitt verste. Nå ser det ut som Stefan Løfven og sosialdemokratene kan fortsette på sin ferd mot undergangen. Ja med ytterligere «berikelser» i form av islamsk innvandring som ballast, og som dessverre har forandret Sverige til et dystert og farlig land. Der jeg helst ikke lenger setter min fot frivillig. Uansett hva som kommer ut av dette valget, så vil utviklingen i Sverige, eller rettere sagt avviklingen av landet gå sin gang. Balkanisering og libanesiske tilstander, det er nok det som nå venter det svenske folket. Og som aldri vil eller forsøker å forstå, hva det hele dreier seg om.

Denne handlingslammelsen som vi har sett tydeligere og tydeligere år for år under statsminister Stefan Løfven, det er resultatet av den samlede svenske elitens ønskede og valgte løgn av fortielser i møte med alle de store problemer landet nå står overfor. Problemer som jeg etter mine beste evner ikke ser hvordan de skal kunne løses. Ingen ting kommer til å skje før det landet blir ristet i sine grunnvoller, enten dette kommer til å skje innenfra eller utenfra. Eller en kombinasjon av begge deler.

At vi nå har fått denne situasjonen både i Sverige og Norge, det tror jeg har noe med at kristendommen er lempet ut av landet. Og som ser ut til skal erstattes med islams ondskap. Og da VIL det gå galt! For rett og galt, sannhet og løgn, ondt og godt, dette er et instinkt vi mennesker har fått inn med morsmelka. Dette er vår rettesnor og det er innebygget i oss biologisk sett ut av rent instinktiv overlevelse. Og det fungerer som et selvadministrerende system som gir seg uttrykk i alle de menneskelige mekanismer som har oppstått. Ikke minst selve konseptet fedrelandet, staten og samfunnet!

Og så kan man gjerne spørre seg sjøl om hvor mye løgn og regelrett propaganda som en tror finns på overflaten i Sverige? Der alle ser ut til å ha gitt opp tanken på "folkhemmet" til Tage Erlander. Men som de nå skal dekonstruere til "Det nye Sverige", og som trolig blir et land de innfødte vil komme til å sky som pesten. Og i tillegg reise vekk fra mens det enda er tid...

I tillegg må en få lov til å undre seg på hva som får oss mennesker til å tro at disse valgene er til å stole på og ikke minst er demokratiske fra grunnen av? Jeg vil helst ikke antyde at noe ikke har gått rett for seg i Sverige under valget. Men når meningsmålingene til SD viser klart at de ville bli landet nest største parti, med en oppslutning på mellom 25-30 %, og de ikke får mer en knapt 18 %, da har man i hvert fall lov til å undre seg...

Til slutt vil jeg bare minne leserne om noen ord som den godeste Winston Churchill uttalte den gangen det så veldig mørkt ut for både England og resten av Europa. Der jeg gjerne vil låne hans kloke ord for å sette det hele i sammenheng med dagens skremmende tid: "Dere fikk valget mellom krig og vanære. Dere valgte vanære, og dere vil få krig"!

garfors 060914Amund Garfors
Narvik, 11.9.2018

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 168 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015