header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Tore Bjørgo wikimedia commonsTore Bjørgo. Foto: Wikimedia Commons.

I en ny rapport fra Politihøgskolen som er titulert «Høyreekstremisme – utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» har Tore Bjørgo og co. gransket det de kaller ytre høyre, hvordan politiske bevegelser på den innvandringskritiske høyresiden opererer og hvem som slutter seg til deres standpunkter.

Forfatterne postulerer at det har vært et sterkt ønske og behov for å forske mer på høyreekstremisme, og at det har vært enighet om at man skulle gjøre dette, etter angrepet på Arbeiderpartiet (Ap) 22. juli 2011.

Innledningsvis i rapporten kommer det fram at rapporten ikke bare handler om høyreekstremisme, men om det såkalte ytre høyre. Her har Politihøgskolen bestemt seg for å dele inn ytre høyre i høyreradikale og høyreekstreme. I den høyreradikale gruppen finner du det de har valgt å kalle kulturnasjonalister.

Selve ordet kulturnasjonalist er meningsløst. Nasjonalist holder i massevis. Det dreier seg uansett om mennesker som absolutt ikke har tanker om at en etnisitet er mer verdifull enn en annen, men som er tilhengere av en nasjonalstat for sitt folk, som følgelig ønsker å føre en streng innvandringspolitikk, og at de som kommer blir en del av nasjonen. Politihøgskolen vedgår at disse innvandringskritikerne også er opptatte av likestilling og toleranse for seksuelle minoriteter.

Likevel er de altså, stadig ifølge Politihøgskolen, høyreradikale og tilhører det de kaller ytre høyre. Det må litt kontekst til for å forstå rekkevidden av disse tåpelighetene.

Rapporten er et resultat av et arbeid som ble påbegynt på grunn av angrepet 22. juli 2011. Mange innvandringsliberale bruker det faktum at vi har hatt et stort høyreekstremistisk terrorangrep på norsk jord, og ikke et muslimsk, som et argument mot islamkritikere. Det er en stor feil i dette. Dette var ett eneste angrep, av mange i Europa, der langt mer enn de fleste terrorangrep blir begått av muslimer.

For kort tiden siden omtalte Resett.no en Europol-rapport som viste at det i 2016 ble det gjort totalt 1002 arrestasjoner for terror i 17 ulike europeiske land. 718 av disse arrestasjonene gjaldt islamsk terror. Kun 12 arrestasjoner hadde forbindelse til «høyreekstrem» terror. Venstreekstremistisk terror kunne knyttes til 31 arrestasjoner, også det betydelig flere enn antall arrestasjoner for «høyreekstrem» terror. Venstreradikalismen er jo godt fundamentert i etablissementet, spesielt i mediene, som vi tidligere har konstatert. Det vil derfor neppe bli noen granskning av ytre venstre med det første.

At det har vært ett stort angrep i Norge som innvandringslobbyen kaller høyreekstremisme, gjør ikke den voksende og overveiende sannsynligheten for muslimske terrorangrep noe mindre. Og ennå skal nok terrorfaren øke videre, mens islam vokser seg sterkere i landet vårt. Muslimske terrorangrep på norsk jord er uunngåelige med dagens politikk.

Det er ingen ting som tyder på at «høyreekstremisme» er en eksistensiell trussel for demokratiet i Vest-Europa. De er en marginal gruppe, og de har lite ideologisk fellesskap med konservative og liberalistiske krefter. Dette står i kontrast til venstresiden, da både sentrum-venstre og venstreekstremister gjerne kaller seg sosialister, eller andre betegnelser som har med sosialismen å gjøre.

Svært få personer som befinner seg på Politihøgskolens «ytre høyre» vil høre inn under gruppen raserevolusjonære nasjonalister. Det er svært betenkelig at en rapport som kommer etter ønsker om et oppgjør med verdiene som la grobunn for 22. juli, i det hele tatt omfatter kartlegging av islam- og innvandringskritikk. Dersom du ikke ønsker at islams dogmer skal bli stadig mer gjeldende i Norge, så vil Politihøgskolen altså forbinde deg og dine likesinnede med den terroren Anders Behring Breivik utsatte nasjonen vår for.

Men Politihøgskolen har latt seg påvirke av radikal muslimsk aktivisme, og bruker ved flere anledninger begrepet «islamofobi» i sin rapport. Begrepet har ingen rot i virkeligheten. Aldri før har man hatt et fobi-ord som betegner en redsel eller motvilje mot ideer. Vi har ikke hørt noen snakke om kristendomsfobi, eller sosialistofobi. Dessuten er mange ideer beviselig skadelige for et samfunn. Motvilje mot skadelige ideer og religiøs diskriminering og sosial kontroll er ikke irrasjonelt, og da hører det med at det heller ikke er en fobi. Men Politihøgskolen har latt seg drive med på den postmodernistiske bølgen, der man ikke kan kritisere andre kulturer og religioner enn ens egen uten å tilhøre en farlig bevegelse.

Det er høyst trolig at det er derfor man har bestemt seg for å definere frihetselskende, konservative innvandringskritikere inn i en gruppe sammen med autoritære rasehatere, som om de var del av en og samme bevegelse, ulike nyanser av samme politiske farge. Det gjøres vel for å skape inntrykk av at trusselen fra «høyreekstreme» miljøer er større enn den er. Man vil kanskje ikke at folk skal begynne å stille spørsmål til om ikke staten sløser skattemidler på saker som ikke er fullt så presserende.

«Ola Nordmann»

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019


FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 258 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015