header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

hva som venter norge og europaFremmedkulturelle invasjonsstyrker i retning Europa. Foto: RadekProcyk/iStock.

Det er vanskelig for uavhengige medier som FMI å formidle positive nyheter for sine lesere i dagens Norge og Europa forøvrig. I motsetning til politikere og den statsfinansierte systemmedia presenterer vi ikke eventyr og fordreide nyheter, også kjent som indoktrinering og en bevisst utelatelse av å presentere og kommentere den reelle politiske situasjonen og utviklingen.

«Omfolkningspolitikk for immigranter»
Dagens tema er dessverre alt annet enn positivt og vil garantert hos FMIs lesere utløse alt fra forakt, resignasjon, forbannelse, hat og vilje til å kjempe mot den offisielle etablerte sannheten som «våre» folkevalgte vil at vi skal tro. Temaet er en studie fra EU helt tilbake til år 2010 hvor temaet er «omfolkningspolitikk for immigranter». Utarbeidet er denne studien bl.a. av rådgivningsfirmaet Eurasylum Limited. Bakgrunnen for at vi presenterer denne eldre studien er ment som bakgrunnsinformasjon og er grunnlag for en senere artikkel om FNs forslag av Global Compact for Migration (Global pakt for en sikker og ordnet regulær migrasjon) som skal undertegnes i Marokko 10. til 11. desember av folkevalgte regjeringer som ikke representerer sitt eget folk, akkurat slik som regjeringen Solberg og hennes redselskabinett.

Er Norge en selvstendig stat?
Tilbake til studien som bærer navnet «final report relocation of refugees». Tidlig i studien kommer det frem at rapporten snakker om immigranter og planene for en omfolkning av flere forskjellige fremmede folkeslag til Europa, akkurat slik vi har opplevd de siste 40 årene med kulminasjonen av nyankomne kulturfremmede i 2015. Vi erkjenner gjennom denne studien at masseinvasjonen av ikke etniske europeere ikke blir styrt fra regjeringen Solberg, ei heller andre lands regjeringer i Europa. Her snakker vi om overnasjonale mål fra EU og FN. Norge er forpliktet til å gjennomføre hva disse organene vedtar grunnet EØS-avtalen.

På side 112 blir det beregnet hvor mange nyankomne innbyggere hvert enkelt land greier å ta i mot. Hvordan man har regnet seg frem til disse ulogiske tallene er for FMI en matematisk gåte. Som alle er kjent med er det geografiske livsrommet i Europa lite sett i forhold til Afrika hvor én kvadratkilometer gir plass til 30 mennesker. Tyskland med 82,5 millioner innbyggere er et av landene i Europa hvor folketettheten er størst. Her deler 232 innbyggere én kvadratkilometer. Dette interesserer ikke «matematikk-ekspertene» i Brüssel. Her enkelte eksempler:

  • De mener at det i fremtiden kan bo inntil 274 millioner mennesker i Tyskland, en økning av befolkningstallet med 192 millioner.
  • For Østerrike, som har i overkant av 10 millioner skal det etter viljen til EU og FN bosettes nye 65 millioner, totalt 75 millioner innbyggere i alpelandet.

EUs matematikk-magikere tar også for seg bl.a. Italia, Frankrike og Ungarn:

  • I Italia skal befolkningen økes fra 60 millioner til 240 millioner.
  • Frankrikes 65 millioner skal økes til 486 millioner innbyggere. 
  • Ungarn som frem til nå aktivt har motarbeidet planene til Eurokratene om et mottak av de kulturfremmede som invaderte Europa i 2015, med påfølgende familiegjenforeninger, er også implementert i visjonene til EU. For de cirka 10 millioner magyarer skal folketallet der økes til 82 millioner.
  • Hva med Norges cirka 5,3 millioner innbyggere, hvorav cirka 1,3 millioner ikke er etniske nordmenn, hva har «ekspertene» her regnet ut? Norge blir holdt utenfor denne utopiske planen, men tallene for nabolandene Sverige og Danmark viser at fremtiden ikke ser hvit ut for EØS-Norge. FMI henviser til side 106 og de påfølgende grafiske fremstillingene. Dette er rystende lesning og vi henviser nedenfor til link for denne fullstendige EU studien, men to spørsmål har vi i FMI til systemmedia: Hvorfor har dere ikke analysert og presentert denne fremtidsvisjonen til EU i løpet av de siste åtte årene? Hvorfor finnes det ingen adekvat og uavhengig reportasje i deres statsfinansierte medier om hvordan EU arbeider for Europas Undergang?

Denne studien er et makkverk akkurat som EU
I rapporten går det muntert videre i den visjonen som EU forfølger og som vil kulminere med undertegnelsen av den fryktede avtalen, Global pakt for en regulær migrasjon i desember som marionettene i Regjeringen Solberg har bekreftet at de vil undertegne. Konklusjonen i dette makkverket av en studie er at det i fremtidens Europa skal det totale innbyggertallet være på over 3,8 milliarder mennesker. Hvilke proporsjoner dette innebærer mot dagens 500 millioner innbyggere i Europa er skremmende og vil helt klart forvandle Europa totalt. Alle som betviler denne korte introduksjonen av denne studien kan lese hvordan Europas nasjonalstater og etniske befolkning skal elimineres henvises til følgende link her.

Når vi vet at gjennomsnittlig IQ i Afrika ligger på cirka 70, hvorav halvparten ikke har denne intelligenskvotienten, og en IQ på 85 regnes generelt som tilbakestående og intellektuelt behindret. I Europa har den etniske befolkningen en IQ på mellom 95 og 100 %. Studier viser at en lav IQ gir seg et direkte utslag i kriminalitet og instabilitet for nettopp disse landene. Dette underbygges av den høye kriminalitetsraten de kulturfremmede utgjør, statistisk sett. Dette er udiskutabelt og selv systemmedia kan ikke skjule disse fakta. Det er en kjensgjerning at mennesker med en lav IQ har store problemer med å lære seg nye språk, samt å respektere det nyankomnes land skikker og kultur. Parallellsamfunn er forprogrammert, se eksempelvis Oslo øst som Holmlia og Stovner. FMI konkluderer at Norge og Europa må forberede seg på urolige tider og hva fremtiden vil bringe er bare en ting sikkert: Fremtiden ser ikke hvit ut.

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 372 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015