garforsDet er ikke ofte jeg er enig med Mads Gilbert og det han mener og står for. Men denne gangen får han min fulle støtte og honnør for sitt utspill om å gjøre noe med alle disse livsfarlige veiene vi har i dette landet. Det ser ut som mange mennesker i dette vinterlandet må bøte med livet sitt, før våre uansvarlige politikere tar alle disse unødvendige ulykkene alvorlig. Ja, det må bli rene massakrene, slik Gilbert kaller det for - før noe gjøres?

Norske politikere har gjennom tiår etter tiår plyndret norske bilister for hundrevis av milliarder kroner som er unndratt det de skulle brukes til; nemlig sikring og bygging av veier, og ikke minst effektivisere trafikkpolitiet. Hvor går så disse pengene? Jo, de sendes ut av landet, og ikke minst går pengene til militæroperasjoner i Afghanistan, og som de er dømt til å tape. Og hvor vi hittil har brukt 11 milliarder kroner. En ville få mye vei og mange midtdelere for et slikt beløp!

Den tragiske sannhet er at det dør 45 % flere i trafikken i Norge enn i Sverige, sammenlignet i prosentdel av folketallet. I Sverige satser de massivt på midtdelere. I det landet ferdigstiller de 300 km motorvei med midtdelere hvert eneste år, mot 10 km i Norge. Og det på landsbasis! Nesten ikke til å tro.  For dette folket får visst de politikerne de fortjener? Jeg kjørte fra Luleå til Stockholm for et par år siden, og 90 % av denne strekningen hadde midtdelere!

Et massivt flertall av velgerne har til en hver tid ønsket vei som et høyprioritert satsingsområde. I stedet er det blitt en av våre mest forsømte politiske oppgaver. Ja områder med elendige og farlige veisystemer som ligger på 48de plass i verden, og hvor vi kan sammenligne oss med en rekke u-land.

Norske politikere påstår at de er valgt av oss. Og da har vi med andre ord et flertall av folkevalgte som gir blaffen i folkets sikkerhet. Sannelig, de fortjener imidlertid heller tittelen ”Veidødens trofaste debattanter”!

Dette kan bare ikke fortsette! Det er på tide pengene som vi betaler inn snart blir brukt der de skal brukes: PÅ VÅRE LIVSFARLIGE VEIER!

Massakre 110111