Bjørnar Røyset er formann i FMI.

roysetPer 1. oktober 2010 er vi nå 4 908 100 personer i Norge. Folketilveksten var høyere i 3. kvartal 2010 enn noen gang tidligere, og det er innvandringen og høy fertilitet blant innvandrerkvinner som er grunnen.

Oslos folketall økte med 50 000 personer fra 1995 til 2005. Av disse var mindre enn 4000 etniske nordmenn. 46 000 var innvandrere. Mer nøyaktig sto innvandrerne for 92,5 prosent av folketilveksten i Oslo. Av innvandrerne kom 7 prosent fra andre vestlige land, resten fra ikke-vestlige land. (Aftp. 15/6-06.)

Human Right Service har beregnet at hovedstaden vil få et flertall av fremmede rundt 2030.

FMIs Torfinn Hellandsvik kom med en beregning på 1990-tallet som viste at den norske befolkning i verste fall vil bli i mindretall i landets hovedstad rundt år 2060. Her er innvandrere fra Vesten inkludert. Teller man kun innvandrere fra den 3. verden og deres etterkommere, vil nordmenn bli en minoritet i eget land rundt 2080. Se diagrammet over den demografiske utvikling i Oslo. På landsbasis vil i verste fall nordmenn bli en minoritet i 2065. Dette var beregninger som ble foretatt for 14 år siden. Utviklingen har altså gått raskere enn det Hellandsvik forutså. Se også diagrammet over den demografiske utvikling i Norge.

Før sommerferien 2009 var elever med norsk som morsmål i mindretall ved 52 av 125 grunnskoler i Oslo. For åtte år siden gjaldt det 21 skoler. 7 skoler har mer enn 90 prosent med fremmedspråklige elever. Og høsten 2008 var 68 prosent av de innskrevne 6-åringene i Oslos skoler fremmede. Elever med norsk som morsmål vil sannsynligvis være i mindretall i Oslo i 2021.

Forente Nasjoner (FN) er i de senere år blitt talerør for land som vi kaller den 3. verden, det vil si land som ikke har klart industrialisering og fødselsregulering, og som nå ønsker å bruke Vestens tolkning av menneskerettighetene til å kreve rett til å bosette seg i vår del av verden. På grunn av de store barnetallene i mange av disse landene, vil dette på sikt bety overtakelse av vår verdensdel.

Det er nok å nevne tall på fødte barn per kvinne i gjennomsnitt i noen afrikanske land for å få et lite bilde av hvilke folkemengder som innvandringslobbyen her åpner opp for. FNs demografiske kontor meddelte tidlig på 2000-tallet at antall registrerte barn per kvinne var: Angola 6,75 barn, Burkina Faso 6,67 barn, Burundi 6,80 barn, Chad 6,65 barn, Guinea Bissau 7,10 barn, Kenya 5.00 barn, Kongo 6,2 barn, Liberia 6,80 barn, Mali 6,92 barn, Nigeria 5.85 barn, Sierra Leone 6,50 barn, Somalia 6,43 barn, Sudan 4,45 barn, Tanzania 5.04 barn og Uganda 7,10 barn. Yemen 6,20 barn og Afghanistan 7,48 barn (to sistnevnte land ikke Afrika). Til sammenligning føder norske kvinner 1,8 barn i gjennomsnitt.

Hvis den årlige prosentuelle vekst med innvandrere som har vært typisk de siste 10 - 15 åra holder fram, med tilhørende familiegjenforening og store barnefødsler, vil de fremmede være i flertall i løpet av dette århundre.

Liste over land etter fertilitetsrate.

Fertilitet 110111