header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

En offisiell uttalelse fra FMI.

logo.2Gi din støtte til myndighetene vedr. vedtaket om å sende ut av landet Maria Amelie, eller Madina Salamova som er hennes riktige navn - i følge AntiJihad Norge.

Den russiske asylsøkeren Maria Amelie som sammen med sine foreldre kom til Norge i 2002, har oppholdt seg ulovlig i landet siden 2003. Foreldrene oppga i tillegg falsk identitet overfor norske utlendingsmyndigheter. I 2004 fikk hun og familien endelig avslag på søknaden om politisk asyl. Etter å ha søkt om å få behandlet saken på nytt, ble denne avslått 12. januar i år.

Hele Pk-Norge - inkl. media - stemmer i hylekoret for å presse myndighetene til å gjøre om vedtaket om uttransportering.

Gi din støtte til myndighetene. Ring Justisdepartementet, presenter deg og be om å få prate med statssekretær Pål Lønseth, med for eksempel følgende beskjed:

”Jeg støtter myndighetenes avgjørelse i den såkalte Amelie-saken. Ikke la dere presse av innvandringslobbyistene til å innvilge opphold til en person som har oppholdt seg ulovlig i Norge i over åtte år.”

I følge UDI kan så mange som 30 000 utlendinger oppholde seg ulovlig i Norge. Det tilsvarer innbyggertallet i to-2 middels store norske byer. Dette er flyktninger og asylsøkere som har nektet å forlate Norge etter et utvisningsvedtak, eller som har rømt fra asylmottak. De fleste vil forstå at mennesker som har ”gått under jorden” livnærer seg av kriminalitet.

Gis det amnesti til personer som har skjult seg for politiet, skapes en signaleffekt som kan føre til en flom av asylsøkere til landet. I tillegg er det en oppfordring til asylsøkere som har blitt utvist, om å bli værende i Norge.

Telefon til Justisdepartementet: 22 24 90 90

Med hilsen

Folkebevegelsen Mot Innvandring

Bjørnar Røyset
Formann

Amelie-saken 150111

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 395 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015