header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

lovesymboletDet lever da ikke løver i Norge, så hvorfor i all verden har vi en løve som nasjonalt symbol?

Ja, dette virker meningsløst. Men hvordan har da dette løvesymbolet kunnet oppstå? Ser vi ut over våre egne grenser har de jo løvesymbol både i Sverige, Danmark og England. ”The National Message” (London) opplyser at det engelske våpenskjold tilhører Israelsfolket, de 12 stammer etter hebreeren Jakob-Israel. Ari-el er betegnelsen på dette folket og betyr Guds løve.

Løvefolket er Herrens utvalgte, det ariske, aristokratiske folket. Det er også opphav til kongsnavnet Harald, og tittelen jarl, av jar-el, de uomskårne. Har-el, Guds berg, var israelittenes høyalter og opphavet til det gammelnorske Har-jo og harg eller horj for offersted. Her tilhørte ritualer som blod-skvetting. (2. Mos. 24,6-8 og Hebr. 9,2-19.) ”Løven av Juda” ble brukt om Jesus.

Løvesymbolet representerer altså hele Israel, dvs. alle de 12 stammer. Da Israelsfolket reiste mot nord og vest tok de med seg løvemerket. Slik kom det til Norden. Engelske lion og svenske lejon kommer av det hebraiske navn på den høyeste Gud, El-jon. Løve i norsk og dansk kommer av Elo-ve, Dyrkerne av den høyeste Gud.

Bildet: Vang-steinen, Valdres.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 160 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015