header

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
I løpet av uke 35 har det blitt distribuert flygeblad i flere kommuner på Vestlandet og Midt-Norge/Østlandet.flygeblad_aksjon_010911

Torsdag 1. september ble flygebladet “HV-11 bryter med menneskerettighetene” delt ut i Romsdalen - fortrinnsvis på Åndalsnes, hovedkontoret til HV-11. Cirka 400 husstander fikk budskapet.

Samme dag ble flygebladet “Norge Mot Stupet?/Muslimsk okkupasjon” delt ut på strekningen Åndalsnes-Lesja og Vågå/Lom (Nord-Gudbrandsdalen). I underkant av 200 husstander fikk del i FMIs budskap.

Fredag 2. september ble 180 stk. av flygebladet “Uttalelser fra ledende muslimer i vår tid - med kommentarer” og “Norge Mot Stupet/Muslimsk okkupasjon” - 40 stk. - distribuert på Fagernes i Nord-Aurdal kommune - Valdres i Oppland.

Samme dag ble cirka 200 flygeblad av forskjellige typer delt ut til husstandene på strekningen Hallingdal-Gol.

flygeblad_aksjon_010911_2I tillegg ble et titalls valg-plakater hengt opp i de samme områdene.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015