header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Lars Akerhaug printscreenLars Akerhaug. Printscreen Twitter.

Det seier Lars Akerhaug (35) i eit intervju med Medier 24. Han er frilansjournalist og forfattar og er no å rekne som ganske langt ut på høgresida. Han er utdanna innan arabisk og islam ved Universitet i Oslo. Då studiane var over, blant anna med eit opphald i Klassekampen og Ny Tid, fekk Akerhaug eit tilkallingsvikariat i VG frå 2008–10, så var han i Aftenposten før han var tilbake i VG cirka to år som nettjournalist. No skriv han artiklar blant anna til avisa Dagen, Minerva og av og til for fagbladet Journalisten. Som ungdom var han med Bilitzmiljøet og var rimeleg venstrevridd. No seier han til Medier 24 at det var journalistikken som fekk han til å revurdere sine politiske standpunkt. Det seier noko om journalistikken fordi det tvang meg til å sjå ting frå andre synspunkt.

Add a comment

Åpent brev til Jarle Roheim Håkonsen, NRK og Geir Hågen Karlsen, Forsvaret.

nrkViser til Dagsrevyens innslag (6.2.2018) om Russland som hevdes å støtte «nazistiske» grupper i Skandinavia. Innslaget må vel være myntet på de mest enfoldige NRKs mediaslaver, slike som ikke har evnen til å tenke selv. Hetsen mot Russland synes ingen grense å ha i Vestlige venstreekstreme mediamiljøer, som bl.a. NRK. Vi blir fortalt at Russland med Putin i spissen står bak dopingskandaler i de fleste idrettsgrener, med resultatet at russiske idrettsfolk blir utestengt fra Olympiske leker og andre idrettsstevner.

Add a comment

Dublin 1EU vil forsterke tsunamien av rasefremmede, noe EØS-Norge bare må godta. Skal det Norske folk også bare godta? Bilde: shutterstock.com.

Den 16. november 2017 vedtok eurokratene i EU med stort flertall (hvem hadde trodd noe annet?) at deres eget vedtatte Dublin-prinsipp skal fravikes. Loven gikk ut på at sosialturistene skulle forbli i det landet de først kom til i Europa. Denne regelen har i meget liten grad blitt fulgt opp av medlemslandene i EU og EØS. Ellers ville vi ikke opplevd at næringslivsreisende beveger seg uten hindringer gjennom flere land i Europa for å komme til Norge. Rasefremmede sosialturister har jo for vane å bosette seg i land med gode sosialsystemer. I følge den nye planen til EU-parlamentet skal nå de reisende rasefremmede kunne søke om opphold i det landet hvor de har «forbindelser». Dette betyr i praksis ikke bare nær familie da EU definerer dette også som andre personer som sosialturistene har en «emosjonell og psykisk nærhet til». Hva dette betyr i praksis er at nå kan alle komme som kjenner noen, eller som igjen kjenner noen. Til slutt er hele familien og venners venner legalt invitert. Hvilke ødeleggende konsekvenser dette vil ha for Europas fremtid er katastrofale. Vedtaket er ennå ikke ratifisert da rådet til EU som består av de forskjellige regjeringssjefene først må godkjenne forslaget. Det blir jo interessant hvordan eksempelvis Polen og Ungarn her vil forholde seg. Det var forventet at en avklaring kunne finne sted innen utgangen av februar d.å., men det er nå mer enn usikkert.

Add a comment

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017.

Donald Trum og Georgo Soros

Hvis en søker på internettet vil en finne mange sterke uttalelser fra multi-milliardæren og ultraglobalisten George Soros rettet mot USA-president Donald Trump. Men er de egentlig virkelige fiender?

Add a comment

Artikkelen stod først på trykk i bladet Målmannen (maalmannen.no). Seinare i Norge Er Vårt nr. 2-2017.

Kémi Séba 2007Kemi Seba. Foto: Wikimedia Commons.

Kemi Seba er eit namn som er so godt som ukjent i den norske ålmenta, men som er vide kjent i den franskspråklege, afrikanske verdi. Kemi Seba er ein av dei mest markerte svarte nasjonalistane i dag. Ein kann lesa og læra meir um det politiske virket hans i dei sjølvbiografiske bøkene "Supra-negriture" (2013) og "Black Nihilism" (2014).
Kemi Seba vart fødd i 1981. Han voks upp i Strasbourg i Frankrike. Foreldri hans var akademikarar med innvandrarbakgrunn frå Benin. Heilt frå barndomen av var han uppteken av dei afrikanske røtene sine, og når han kom i tenåri so tok han kontakt med panafrikanske Nation of Islam (NOI), den same rørsla som i si tid fostra personar som Malcolm X, Muhammed Ali og Louis Farrakhan. Hjå desse lærde han seg både sjølvdisiplin og asketisk livførsla – attåt kunnskap um afrikansk soga, kultur og identitet.

Add a comment

Trond GiskeTrond Giske. Foto: Wikimedia Commons.

En kommentar i anledning Giske-saken: På Dagsrevyen den 25.1.2018 besværer Adv. Hansteen seg over at omvendt bevisbyrde blir brukt mot Trond Giske. Nå er det vel så, ærede advokater, at Giske selv trolig har vært med på å innføre en lov der omvendt bevisbyrde blir godkjent i norsk rettspraksis. Sikter her til den såkalte Diskrimineringsloven som Stortinget, trolig også med stemmen fra Giske, vedtok i 2005. Den loven er ment å skulle ramme vanlige nordmenn på grasrotnivå, da var det ikke så farlig, altså? Og ikke ett pip fra advokatstanden ble hørt i den sammenheng!

Add a comment

hjelpeforsyning fra UNHCRHjelpeforsyning fra UNHCR i en flyktningleir. Foto: Wikimedia Commons.

Bjørn Wichstrøm kommenterer og tilbakeviser påstander i en artikkel i Aftenposten forfattet av Ann Færden, der hun tar til orde for at Norge må ta imot flere flyktninger. Færden mener at Norge har råd til å ta imot flere velferdsflyktninger og at vi i tillegg trenger disse for å sikre landets velstand for fremtidige generasjonen. Aftenposten ville ikke ta inn artikkelen grunnet «plassmangel».

Add a comment

(Artikkelen er skribentens eigne meiningar.)

Stalin i 1943Joseph Stalin. Foto: Wikimedia Commons.

Det gjekk kaldt nedover ryggen då eg 25. oktober 2017 las på vg.no at ungdomspartiet til Raudt, Raud Ungdom inviterte til jubileumsfeiring i samband med 100-års-dagen for oktoberrevolusjonen i Russland i 1917. Går det verkeleg an? Nordmenn som bur i verdas beste land skal feire starten på det lengste og blodigaste terrorveldet verda har opplevd? Eit hån mot dei mange millionane av politiske motstandarar som vart myrda i dei påfølgjande åra. Mange berre på grunn av mistanke om at dei tilhøyrde feil side. Det var ikkje noko demokratisk maktovertaking Lenin gjorde. Det var eit statskupp, der Karl Marx sitt teoretiske samfunn var motivasjonen. Proletariatets diktatur. Ja, diktatur ville dei nok ha. Så døydde Lenin i 1924, og revolusjonen hadde då bana veg for udyret Josef Stalin. Stalin, som saman med Mao står for verdas klart verste folkemord gjennom alle tider. Men vi bør kanskje ikkje bli overraska av den raude ungdommen. Dette står godt i stil med hyllinga av Mao og Pol Pot, som den same ideologien har stått bak tidlegare (AKP(m-l).

Add a comment

Valgkamp italiaItalia har ikke bare god pasta, men også kompetente politikere.

4. mars er det parlamentsvalg i Italia, og rød front, NRK viser igjen sin venstre-slagside og melder at EU er bekymret over tonen i italiensk valgkamp. Er eurokratene bekymret, da er selvsagt også NRK bekymret. De er jo brødre i ånden. Bakgrunnen for dette er fremgangen til nasjonalistiske partier som Lega Nord, Italias brødre og det tidligere regjeringspartiet til Silvio Berlusconi. «Hvis vi godtar alle, ville det bety at vi ikke lenger er oss selv ... som et etnisk faktum. Fordi de er flere enn oss, fordi de er mer fast bestemt på å okkupere dette landet enn oss». Dette uttalte Attilio Fontana fra Lega Nord som er førstekandidat og kan bli regionpresident i Lombardia.

Add a comment

Bittert for Eu og SorosVil vi virkelig et Europa som dette: Undergangen kan komme, kjemp mot EU-galskapen!

Viktor Orban og Ungarn viser igjen at de kjemper for sitt eget folk og sitt hjemland og hvordan man kan bekjempe sosialturister og de organisasjonene som arbeider for en rasefremmed invasjon. De vil nå sanksjonere utenlandske finansierte NGOs som er en del av George Soros 7 punkts plan for den totale ødeleggelsen av Europa.

Add a comment

Syria ingen borgerkrigHvem er egentlig terrorister: IS og USA med sine vasallstater, eller folket i Syria?

«Hei! Mitt navn er Treka, og i dag skal vi snakke om krisen i Syria. Først til deres informasjon: Det som skjer i Syria er ingen borgerkrig. Det var aldri en borgerkrig. Hver gang når jeg hører noe om Syria i vestlig media, forteller de at her er det borgerkrig og at den syriske hæren, under befal fra Assad, løper rundt og dreper sivile for å beskytte ham.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 123 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015