header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


aasenNordmenn er namnet på eit folk, ein nasjon, ikkje ei fellesnemning på ei multietnisk gruppe menneske med bakgrunn frå heile verda, Arild Stokkan-Grande!
På sundagsrevyen den 20. februar 2011 kommenterte du Frp sitt framlegg som gjekk ut på å hindre framvekst av terrorgrupper i landet vårt. Du hevda i intervjuet at andregenerasjonsinnvandarar var nordmenn. Og du uttala i den samanhengen om lag dette: Sånn snakker man ikke om nordmenn.
Jau, herr Stokkan-Grande, de politikarar, og andre innan makteliten, har vore svært så rause med dykkar karakteristikkar og nedlatande utsegner om oss nordmenn. Kjenner vi ikkje att uttrykk som ”grums”, ”brungrums” og andre uttrykk som skal få oss til å teie om vår omtanke for landet vårt? Men har det vore innvandrarar/utlendingar de har uttala dykk om så har tonen vore ein annan. Då har de nytta silkehanskane for ikkje å støyte dei framande.

Add a comment
logo.2De siste flygeblad-aksjonene som FMIs aktivister gjennomførte henholdsvis på Lillehammer, i Steinkjær, Rana og Mosjøen, førte til en notis i Helgeland-Arbeiderblad og et lite intervju av NRK Oppland. Add a comment
dahlSå står vi i skammekroken igjen. En norsk statsråd er innkalt på teppet til FNs kommisjon mot ”rasisme” og diskriminering, og hun møter ydmykt opp for å stå til rette for våre angivelige synder og forsømmelser.

Begriper ikke lederne våre at vi aldri vil få fred for disse apekattene? Uansett hvor mye vi gir dem, av materielle goder og medborgerlige rettigheter, vil de alltid kreve mer, så lenge her er noe å ta. De er overbevist om at vi egentlig har stjålet det vi har fra dem, og uansett så plikter vi å dele vår smule velstand med dem som trenger den mest. For øvrig legger vi oss aldri flat nok, og vi som har hatt nærkontakt med de øvre lag i den 3. verden, vet at de syder av hat og mindreverdighetskomplekser, og skaffer seg utløsning ved å presse europeerne ned i dritten, som kompensasjon for den urett de påstår at de led under kolonistyre. De kommer til å fortsette å presse, og skrike om ”rasisme” til folkevandringene har omskapt Europa til en filial av den 3. verden.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Politiken den 22. Februar 2011. Analyseredaktør  Poul Aarøe Pedersen.

mikael_jalvingI et interview med forfatteren Mikael Jalving  (bildet t.v.) i forbindelse med Jalvings nye bog  ”Absolut Sverige - En rejse i tavshedens rige ” stiller analyseredaktør  Poul Aarøe  Pedersen  nogle spørgsmål: Add a comment
Skrekk og gru hvor politisk korrekte vi er blitt her i landet!

I den lille avsidesliggende Nordmørebygda Aure ble det holdt ”OPPKLARINGSMØTE” for å renvaske partiet Høyre for ”RASISME”. Varaordføreren hadde moret seg med litt dialektisk blogging om hun som vant en musikkpris med ”låten” HABA-HABA.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information den 18.februar  2011.

vintherjensen-1Ifølge Ritzau/AFP, er de konservative kræfter i Iran ved at ryste I bukserne. Opstanden i Mellemøsten har skræmt det fromme præstestyre. Man må håbe, at de bliver sat på porten inden sålænge.

"Død over Mousavi! Død over Karroubi! De skal hænges", lød det fra titusinder af regeringsstøtter, der fredag fyldte gaderne i den iranske hovedstad, Teheran.

Add a comment
dahlSjørøveriet var en pest og en plage i gamle dager, og det var først og fremst The Royal Navy som satte en stopper for uvesenet. Britene hengte sjørøvere, og slavehandlere, ved pågripelsen, eller etter en summarisk rettergang ved innseilingen til London, likesinnede til skrekk og advarsel. Det hjalp.

US Navy kom seinere på banen, de bombarderte sjørøverhavner som takk for oppmerksomheten som var blitt vist amerikansk skipsfart.

Add a comment
vintherjensen-2Sagen mod Lars Hedegaard ble 14. februar anket af Statsadvokaten.

Statsadvokaten har anket frifindelsen af Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, der er tiltalt for racistiske udtalelser om muslimers voldtægt af børn. Det oplyser politiassessor Jakob Buch-Jepsen i Københavns Politi. Lars Hedegaard blev 31. januar frifundet ved Retten på Frederiksberg, men står det til statsadvokaten, skal han idømmes en bødestraf ved ankesagen i Østre Landsret. Tiltalen bygger på brudstykker fra et interview til internetbloggen snaphanen.dk, som Lars Hedegaard gav i december 2009 under en julefrokost. Han sagde om muslimer, at: "de voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far." Dommeren på Frederiksberg fandt de udtalelser "forhånende og nedværdigende" over for muslimer, men Lars Hedegaard vidste ikke, at julefrokost-interviewet ville blive offentliggjort. Derfor blev han frifundet, og han kaldte dommen for "en fantastisk sejr for ytringsfriheden." Add a comment
dahlHer sitter en fredsdirektør i Norges hovedstad og sender gode råd i øst og vest. For tiden er han mest forarget over at Norge ikke sender soldater til Sudan. For ikke så lenge siden var det foretrukne innsatsområdet hans Haiti, mannen lyder pinlig berørt over at Norge ikke stiller med tropper rundt om på kloden. Men vet han ikke at Norge er avrustet, nettopp av hans politikervenner på venstresiden, at vår hær i dag består av 3 – tre bataljoner? Direktør Egeland låter som ridderne av det brukne gevær, som møtte seg selv i døra hin 9. april. Verneplikten, grunnlaget for fysisk og mental beredskap hos ungdommen vår, og selvaktelsen for nasjonen, har politikerne kastet på båten. Vi har ikke lenger et landforsvar i Norge, hvor vil Egeland ta innsatsstyrkene fra?

Add a comment
roysetIF Skadeforsikring tillater ikke ansatte som er kritiske til masseinnvandringen. Dette ble avslørt gjennom IFs egne ansettelsespapirer som ligger ute på internettsidene til nasjonale organisasjoner i Sverige. I den anledning sendte undertegnede et brev til IF i Norge, der det ble stilt spørsmål om yrkesforbud p.g.a. politiske standpunkt og organisasjonstilknytning. I et svarbrev fra IF i Norge bekrefter Informasjonssjef Jon Berge at de samme "etiske retningslinjer" også gjelder her hjemme.

Add a comment
vintherjensen-1Ved Bjørn Ove Voldnæs død, kom jeg til at tænke på hvad den  britiske professor Roger Scruton skrev i sin lille bog  ”Nationers Nødvendighed”:

Add a comment
dahlHer er et stadig press fra godhetsindustrien: Alle nødlidende mennesker, og alle som ønsker seg en bedre tilværelse, har udiskutabel rett til fritt opphold i Norge, for norske skattebetaleres regning. I tillegg skal et lite folk vær så god stampe opp av et skrint jordsmonn en hær av saksbehandlere, leger, psykologer og psykiatere som kan gi titusenvis fremmedspråklige og høyst fremmedkulturelle individuell behandling etter hvert som de strømmer over grensen. En hær av glupske flyktningadvokater har vi gudbedre, de følger de misfornøyde gjennom alle ankeinstanser dersom noen våger å hevde vår husbondsrett i eget land.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 124 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015