header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Vi som er gamle nok til å huske Zia ul Haq, vet hvordan pakistanerne kom til Europa, og Norge. Denne despoten sa til sitt folk: ”Reis ut i verden og finn dere arbeid, for her er det intet jeg kan hjelpe til med.” Nei, han var mer opptatt av å sanke våpen! Senere måtte han bøte med livet, hans ”humane” landsmenn kastet ham ut fra et fly.

Add a comment
dahl”Habilitet” er tvetydig – det kan referere både til faglig dyktighet og til juridisk og moralsk integritet. Jeg skal ikke si hva jeg mener om norsk advokaters faglige standard for ikke å få standen på nakken, men jeg reagerer på de tallrike flyktningadvokatenes aggressive markedsføring av sine tjenester på samfunnets bekostning. De kaster seg over potensielle klienter fra hutaheiti og målbærer deres krav om innpass i Slaraffenland med et engasjement som er bedre saker verdig.

Add a comment
Jan-Egil Eide fra Ullensvang, har tatt på seg vervet som kontaktmann for Hordaland fylke. Eide er 45 år, småbruker og har vært medlem i FMI siden 2005. Han har også vært politisk aktiv i Demokratene i Odda.

Jan-Egil Eide kan nås på telefon 416 21 271.

Adresse: 5734 VALLAVIK. Add a comment
Tidligere publisert i "Norge Er Vårt" nr. 2-2010.

raserFor en tid siden fikk jeg tilsendt en lærebok ”Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering” for 9. klasse. Jeg vet ikke i hvilken utstrekning boken benyttes, men den er utgitt på Gyldendal forlag i 1996, så etter all sannsynlighet er den i bruk i skolen i dag. Boken har et eget kapitel om rasisme, og dette kapittelet innledes med en plakat med teksten NORGE FOR NORDMENN, og så kommer et kapittel med overskriften ”Raser”, som innledes slik:

Add a comment
garforsIkke før har kampen mot moské i Tromsø stilnet av, og forhåpentligvis planene om et slikt bygg lagt vekk for ei stund, så setter sannelig biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland - og på eget initiativ - i gang kampen om å få en moské til Bodø. Ja, en kan virkelig begynne å lure på om det er noe som feiler mannen? Han sier nemlig til en avis der nord, at dersom muslimene i Bodø begynner å snakke om å bygge et slikt bygg i Bodø, da er det en plan som han vil støtte.

Add a comment
aasenDet er trist å sjå herr Kvarme, og andre sokalla biskopar, når de opptrer som aktivistar for masseinnvandringa. Sjølvsagt veit kvar og ein av dykk at med den masseinnvandringa som de gjer dykk til talspersonar for, så vil Noreg som nasjon gå til grunne. De veit også at det de står for vil føre med seg avkristning av Noreg, og at landet vil verte lagt ope for den mest militante og valdelege religion som verda slit med i dag, nemleg islam. Når eg ser deg Kvarme saman med muslimar i demonstrasjon i Oslo sine gater og torg, då føler eg det slik at du og dei andre biskopane seier som så til dykkar muslimske vener: Kjære islam sine søner og døtre, sjå her er nordmenn sitt land. Ver så god, ta dette til dykk som de vil, landet vil vi gi dykk og de skal herske over nordmenn for all framtid. Vi vil ikkje klandre dykk for at de driv forfølging av kristne nokon stad i verda. For oss er de herrefolket!

Slik trur eg de som sokalla kristne leiarar i Vesten og Noreg er i stand til å tenke og å handle.
Eg har slett inga tiltru til dykk, ikkje ein einaste ein av dykk.

Kvarme 250111 Add a comment
dahlEt viktig innslag i pågående debatt om utviklingen i Europas kjerneland er påvisningen av den skremmende nedgangen i kunnskaper hos skoleelever og studenter. Kunnskapsnivået ligger generelt to skoleår etter jevnaldrende for 20 år siden. Pedagoger og politikere er langt på vei samstemmige om årsaken: For mange innvandrerbarn med begrenset læreevne i klassene, og med umotiverte foreldre som selv kom til Europa uten skolegang, og med den klare overbevisning at ingen forventer, enn si krever at de og deres avkom skal arbeide for føden.

Add a comment
aasenSer i dag på nyhetene at du ber oss om å åpne lommebøkene på nytt til Pakistan. Så du mener at Norge nå kan betraktes som Pakistans melkeku? Du burde heller be om at pakistanere som har trengt seg inn i Norge, og som nå koloniserer landet vårt, syter for sitt eget land og sitt eget folk. Jeg skal minne deg om noen få ting:

Add a comment
Herr Erik Wold. NRK-Debatt.

aasenViser til oppslag om debatt om Maria Amelie saken i kveld den 20. januar. Det blir sagt at denne saken kan føre til en ny asylpolitikk, mer liberal, slik jeg forstår.

Vi er et lite folk, nordmenn og samer cirka 4 millioner. Det vil være en hodeløs handling om den allerede liberale asyl- og innvandringspraksis skal bli enda mer løssluppen. De som står bak og ønsker dette må da være totalt uansvarlige med hensyn til vår nasjon og vårt lands fremtid. Om dagens praksis fortsetter så er utsiktene slik at nordmenn vil bli i mindretall i vårt eget hjemland i løpet av få tiår. Er det dette som er ønskemålet?

Jeg vil også be deg om å ta med i slike debatter pressetalsmannen for Folkebevegelsen mot innvandring, FMI, da han vil kunne representere mange som ikke blir hørt gjennom Trine Skei Grande, Heikki Holmås, Petter Eide og andre som representerer et lite antall asyllobbyister. FMIs pressetalsmann er Jan Høeg, Larvik, mob. 94866468.  Høeg er motstandsmann fra 2. verdenskrig. Som lisensbetaler til NRK ønsker også jeg å bli hørt og jeg er ikke alene. Men vi har blitt holdt utenfor i alle år da vi ikke hører til de politisk korrekte.

Sendt 21.1.11 til:
Nasjonale aktivister. Add a comment
dahlTyskere blir ikke tillagt stor humoristisk sans – det de leverer er gjerne av det plumpere slaget. Men her forleden var en pensjonist på 73 år blitt oppbrakt over en dominerende moské som var blitt reist i nabolaget. Mannen likte verken synet av nybygget eller lydene som kom derfra. Han pakket pent inn et griseøre og sendte det til imamen, og gjorde i et følgeskriv gjeldende at gjenstanden var selveste ”profetens” forhud. Den burde plasseres på et høvelig sted i ”gudshuset”, som et relikvie, og slik øke stedets status.
Add a comment
Protesterte mot urett på Gran skole – ble stemplet som rasist. (Republisering.)

Følgende beretning er gjengitt med tillatelse av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og Laila Pauline Hansen.

l_p_hansenNorske 1. klassinger diskriminert til fordel for utenlandske (fremmede) elever på Gran skole i Oslo.

Laila Pauline Hansen (bildet): Skolestyrer på Gran skole ble slått av utenlandske elever. Likevel sa hun i et debattprogram på NRK at de hadde få eller ingen problemer på skolen.

Laila Pauline Hansen forteller:
Vil fortelle om en selvopplevd historie fra august 1990. Jeg var med for å følge mitt mellomste barnebarn til hennes første skoledag på Gran skole i Groruddalen. Klassen bestod allerede da av en salig blanding av norske og utenlandske elever. Etter de vanlige innledninger var stunden kommet til utdeling av skolebøker.

Add a comment
dahlAldri så galt- - - -. En serie økonomiske kriser har rammet de såkalte ”giverlandene”, det vil si de landene der de styrende ser det som sin plikt, sitt kall, å redde verden. Det har bl.a. ført til mindre generøs omgang med verdiskapingen, inklusive overføringene til FNs matvarefond. Til alminnelig bestyrtelse i organisasjonen har overføringene blitt skåret ned 3 år på rad, til tross for at antall nødlidende er øket dramatisk.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 130 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015