header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


julFMIs redaksjon og landsstyre ønsker medlemmer og sympatisører God Jul!

I denne anledning ønsker vi også å rette en ekstra takk til alle som har bidratt med økonomiske bidrag til FMIs kamp mot masseinnvandringen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å rette en personlig takk til alle, derfor en takk her på internett- og facebook-siden. Tusen takk!

Add a comment

Norges vassdrags og energidirektoratNorges vassdrags- og energidirektorat. Wikimedia Commons.

De fire til fem siste tiår, har globaliseringspartiene Ap og H «rodd båten» og en rekke «nasjonalhelligdommer» er flyttet ut. Det begynte med Aps Gro H. Brundtland som bak ryggen på Det norske folk, og etter to folkeavstemninger mot EU, meldte oss inn under EUs forvaltning og det under adskillig dyrere betingelser som vi ville fått ved vanlig medlemskap. Disse norske gigautgiftene var noe Brexit-motstandere i England reklamerte med som et skremsel på hva som kunne skje dersom England gikk ut av EU og inn i en avtale som liknet Norges.

Add a comment

Nektes bankkontoBankenes umoralske makt!

Igjen avslører marionettene i Europas regjeringer hvem som kontrollerer de. Bankvesenet er som kjent utenfor kontroll for de som skulle være våre folkevalgte, og oligarkene som styrer rente- og pengepolitikken gjør akkurat hva de vil. Deres mål har alltid vært, og vil alltid være å generere makt og avkastning til sine eiere, en liten elite av superrike kapitalister som kan øke sine allerede astronomiske verdier og kontroll. Konkret betyr dette å kunne fortsatt styre land og utplyndre sine undertaner og skattebetalere med en umoralsk rente- og kredittpolitikk. De som styrer folkeforræderne registrerer nå grunnleggende og aktive holdningsendringer blant Europas befolkning. Generelt har befolkningen i Europa meget liten eller ingen tiltro til sine styrende. Dette bekreftes gjennom at folkelige og nasjonalistiske partier og organisasjoner opplever en økt oppslutning for sine ideer om suverene, fredelige og homogene nasjonalstater dannet av folket. Her litt bakgrunnsinformasjon.

Add a comment

Fluktrute MarokkoGjerder med piggtråd holder definitivt ikke for å forsvare vårt Europa!

Daglig forbereder titusener av fremmedkulturelle seg på en reise til Europa og tusener av disse kommer også frem. Takket være President Orban i Ungarn og myndighetene i Makedonia er Balkanruten siden 2015 stengt. Etter en folkerettsstridig krig styrt av USA med villig hjelp fra deres vasaller i Europa oppstod det et kaotisk maktvakum i Libya etter fallet til Gaddafi. Derfor ble fokuset fra profesjonelle menneskesmuglere lagt til Libya, og her oppsto den nye sentralen for denne mafiaen. Siden 2016 og frem til oktober 2017 kom cirka en halv million fremmedkulturelle til Italia, godt hjulpet av Europas folkefiendtlige regjeringer og naive NGOs, se tidligere publisert artikkel.

Add a comment

Homs SyriaEt eksempel til etterfølgelse: Stolte syrere i Tyrkia som reiser tilbake til sitt hjemland for å være med på å bygge opp det islamistene i IS ødela.

Som tidligere publisert er situasjonen i Syria en helt annen enn hva offentlig finansierte systemmedier presenterer. Homs er den byen hvor innbyggerne i mange måneder måtte leve under Sharialoven til de islamske terroristene i IS. Innbyggerne opplevde voldtekt, bortføring av uskyldige barn, offentlige og uvilkårlige halshugninger, samt andre ubeskrivelige grusomheter utført av muslimene i IS. Øyenvitner kan fortelle historier som får enhver publisert horrorfilm til å fortone seg som en romantisk filmklassiker. Her følger en annerledes reisebeskrivelse, basert på nordmannens Christians reise til Syria i oktober, denne gang fra Homs.

Christians første reisebrev om sin drømmeferie i Syria kan du lese her.

Add a comment

euFor mange år siden fremstod EU som noe positivt i et forent og velstående Europa. Men hva er det nå? I hvert fall ikke en demokratisk samling av selvstendige nasjoner. Medlemmer i EU- kommisjonen er utpekt av medlemsland, de er ikke valgt i en demokratisk prosess og de kan vedta den ene meningsløse loven etter den andre. EU-parlamentet kan ikke danne en regjering, de er der bare for å gi en illusjon om demokrati. Det er tusenvis av lobbyister som går der og sniker, de prøver å påvirke vedtak av nye lover, ofte i private møter ute av syne for publikum. Den tiden det fantes enevoldskonger var det hoffsnokere, lobbyister høres litt bedre ut.

Add a comment

Åpent brev til norske politikere.

Hagen Carl ICarl I. Hagen. Foto: Wikimedia Commons.

Viser til innslaget på Dagsrevyen den 4. desember 2017 angående Carl I. Hagen som Frp sin kandidat til Nobelkomiteen.

Add a comment

Milliard rasefremmede i europaAdvarsel! Disse rasefremmede vil alle til Europa! Foto: Aekkaphob/Shutterstock.

Det er ingen hvem som helst som kommer med følgende prognose, nemlig presidenten for Tysklands etterretningstjeneste, BND, Bruno Kahl. På sitt skrivebord og i hans PC finnes dokumenter og hemmelige etterretningsrapporter som garantert, hvis de blir publisert, vil gi oss vanlige borgere mange søvnløse netter fylt av ubeskrivelig raseri. Til sammenligning blir vårt hjemlige PeST, representert ved sin leder, Marie Benedichte Bjørnstad, bare et lite luftnummer.

Add a comment

Unormalt og absurdEndelig blir «viktige» ting for menneskeheten besluttet fra folkeforræderne, denne gang er det godkjenningen av et tredje kjønn. Dette betyr at mennesker offisielt kan velge om de skal være kvinne, mann eller «inter», «divers» eller en annen «positiv betegnelse av kjønn». Jeg konstaterer at et tredje kjønn ikke eksisterer biologisk sett og har dermed ikke rett på en statlig anerkjennelse. Det er så sykt at man knapt kan tro det, når vi alle vet at en gentest kan definere hvilket kjønn en nyfødt har, hvis det skulle finnes tvil. Denne folkefiendtlige beslutningen er nå rettslig bekreftet av folkeforræderne i Absurdistan, les videre og jeg avslører navnet på dette galehuset av et land.

Add a comment

Skatt EUEksempel på en Eurokrat, Tajani, som applauderer seg selv.

Nå kommer psykopatene i EU med nok et skremmende forslag for å utslette de europeiske nasjonalstatene slik vi kjenner de. Hver nasjonalstat har ansvaret for å fastsette sine skattesatser for sine underordnede, les skattebetalerne. Brüssel kan ikke bestemme hva skattesatsen skal være, men de kan foreslå endringer av rammebetingelsene. Forutsetningen er at samtlige nasjonalstater i EU må godta forslagene for at de skal vedtas. Dette har frem til nå vært vanskelig for eurokratene å oppnå derfor kommer EUs Parlamentspresident Tajani med et oppsiktsvekkende forslag om å innføre en egen EU-skatt. Dette begrunner han bl.a. med en eksplosjon i kostnadene for hva han kaller «flyktninger», altså rasefremmede sosialturister. Videre nevner han de signifikante kostnadene for antiterror kampen.

Add a comment

Apokalypse ItaliaDen bokstavelig talt svarte fremtiden til Italia. Screenshot: Youtube.

Når vi tenker på islam og rasefremmede sosialturister (systemmedia betegner de feilaktig nok som «flyktninger») er det ikke Italia vi først tenker på. Paven Franziskus har projisert seg selv til en naiv forfekter som ønsker en uinnskrenket tsunami av rasefremmede velkommen til vårt kontinent. Gjennom sin partiske rolle har han lagt politiske føringer for en objektiv og fornuftig diskusjon i Italia over den masseinvasjon fra Afrika og Midtøsten som nå finner sted.

Add a comment

NOUTroen på at Norge kan fortsette med høy innvandring uten at det får store skadevirkninger, er ren ønsketenkning.

I NOU 2017: 2 ”Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring” avgitt 1. februar 2017 har Brochman-utvalget vurdert både økonomiske og sosiale konsekvenser.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 138 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015