header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter og ulv

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-1Den  hollandske anklagemyndighed tog i går hul på sin afsluttende procedure i retssagen mod  den  populære hollandske politiker. Den overordnede anklage mod Geert Wilders er, ”at han har opildnet til had mod muslimer og indvandrere i Holland".

Det er ikke tilfældet! Geert Wilders, har blot tilladt sig at advare imod den store islamiske indvandring til Holland, som er årsag til store etniske spændinger, og masser af vold og kriminalitet i landet. Her har han trådt på de gamle partiers dårlige samvittighed, og derfor er det fra dette bagland anklagen mod Wilders begyndte. Men det får hans modstandere ikke meget ud af.

Add a comment
garforsKapellan Trond Laksaa reagerer sterkt på meldingen fra Borgtun skole i Tromsø, der ledelsen har gjort knefall for islam. Det er ikke ofte en av kirkens menn regerer. Til nå har prostene Olav Andreas Dovland og Olaf B. Dal stått temmelig alene om å ytre skepsis mot masseinnvandringen, islamsk ekspansjon spesielt.

Amund Garfors i Narvik har gjort seg noen tanker om saken.

Add a comment
aronsenBorgtun skole i Tromsø fikk sist helg nasjonal oppmerksomhet, da de gjorde knefall for islam. Knefallet gikk ut på at de lot en kommentar fra det som blir omtalt som muslimske foreldre, føre til at undervisningen i gym og svømming blir gjort med kjønnsdelte klasser.

Add a comment
Ein offisiell uttalelse frå FMI.

logo.2Tidlegare i år (16/7) publiserte NRK Sogn & Fjordane ein artikkel på kanalen sin nettstad som omtalar ei ”landssvikar-liste”, og der bl.a. fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn & Fjordane står oppført. Fylkesmannen har uttala at han ynskjer seg eit fleirkulturelt fylke. Bak lista står Oddbjørn Jonstad som er formann i Norsk Folkeparti, og ei rekkje namn over personar som bidreg til masseinnvandringa - det sokalla fleirkulturelle Norge - står der oppført. Fylkesmannen gir også uttrykk for at han ikkje let seg skremme av - som han kallar det - eit åtak på ytringsfridomen, samt at Norge har ein menneskeleg og juridisk plikt til å ta vare på dei som kjem til landet.


Add a comment
garforsFor to år siden kom det fram planer om at det skulle bygges en større moské i Tromsø. Selvsagt ble det flertall i bystyret. Og vennligsinnede politikere og en naiv ordfører stilte seg som vanlig opp med smil og gode ord. Ja, uten den minste betenkelighet til at forslaget ikke skulle gå igjennom i bystyret.

Add a comment
garforsJa hvem skulle trodd at radikal Islam skulle få fotfeste og stadig presser på, også langt nord for polarsirkelen? Vi trodde lenge at vi skulle bli spart for galskapen, men dessverre, ingen klarer å stoppe denne livsfarlige ideologien som sprer seg som en kreftbyll. Her står de radikale islamister i kø. For her skal det bli enda mer hijab, og enda flere tildekte muslimske kvinner i våre byer i Nord-Norge. Tromsø er for lengst utvalgt. I den byen, hvor det nå skal bygges en kjempesvær moské, finansiert fra Saudi Arabia, der går det fra vondt til verre. Jeg forstår godt at ordføreren går fra borde. Ja, Tromsø det er en fortapt by! Og det blir ikke enkelt å styre den kommunen i framtida. For nå skal den svært kvinnefiendtlige, ekstreme og undertrykkende varianten av islam, nemlig wahabismen spres i byen. Her skal kanskje flerkoneri, tvangsekteskap, kvinnemishandling, hat og terror være en den del av hverdagen? Mens begge biskoper og alle prester i nord har fått munnkurv. Ja, det er helt utrolig at de holder kjeft om dette som med tiden vil gjøre dem alle arbeidsledig! Har de glemt hva som står i salmeboka: Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder?

Add a comment
Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenVedr. debatten om moské i Tromsø.

Fredag 15. oktober 2010 var vi vitne til at Ivan Kristoffersen, tidligere ansvarlig redaktør i Nordlys, blåste seg opp i et forsøk på å få nåværende redaktør Hans Kristian Amundsen, Oddvar Nygård og andre journalister i Nordlys til å skamme seg over å fortelle sannheten om dødskulten fra Arabia. Har gammelredaktøren glømt at han selv gjorde en god innsats som redaktør da en annen fare truet i november 1994? Da tok han ansvar og sa nei til EU, en annen uønsket styggedom som har vært medskyldig i at islam har fått etablere seg i Europa.

Add a comment
vintherjensen-2Den verdensberømte islam-kritiker  Ayaan Hirsi Ali, har for kort tid siden  udtalt, at ”Islam i sin natur er en politisk bevægelse, og at religionsdimensionen er kosmetik”.

Add a comment
dahlStorbritannia var en stormakt, et verdensrike. Klippene ved Dover var det fremste symbol på styrke og uavhengighet, på frihet. Som det heter i sangen: ”Britons never ever shall be slaves” Nå trues landet av undergang. Det er ikke den spanske armada eller Napoleons ”Grande Armée”, heller ikke Tysklands keiser eller ”Führer” som vil invadere øyriket. Nå er fienden allerede inne. Han har konsolidert på britisk jord, tallrikere og mer nådeløs enn tidligere tiders tyranner.

Add a comment
garforsPå bakgrunn av siste dagers ståhei etter tildelingen av prisen til en kinesisk opposisjonell, så må en vel bare konstatere at den norske nobelkomiteen er ganske ute på jordet, og en kan vel saktens undre seg over deres valg, og ikke minst spørre om de er egnet til denne oppgaven?

Add a comment
Vår danske korrespondent, Poul Vinther Jensen er tidligere styremedlem i Den Danske Forening, FMIs søsterorganisasjon i Danmark.

vintherjensen-2Ghetto-udviklingen i Danmark, er kommet på den politiske dagsorden.

Det drejer sig om 30-40 boligområder rundt om i Danmark, der ikke længere er dansk. Det er ved at gå op for de fleste beslutningstagere, herunder landets statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Alle forslag er i spil
Selv nedrivninger af fine præmiebebyggelser som Gelllerup-planen, vest for Århus, der er noget af det fineste funktionalistiske byggeri i Danmark, bliver måske til beton-skærver. Men det  løser  ikke noget problem. Sagen er jo, at danskerne ikke vil bo sammen med mennesker fra  den islamiske kulturkreds.  Så ghetto–problemet, det vil forblive som et permanent problem, medmindre politikerne erkender  at løsningen er en repatriering  af de mange såkaldte nydanskere fra den islamiske kulturkreds.

Man kan uden overdrivelse, kalde situationen for et kollaps , af den førte udlændingepolitik igennem de seneste 30 år. Add a comment
Alf Tore Aronsen er President i RepNor.

aronsenFredag 8. oktober ble jeg gjennom iTromsø (Bladet Tromsø) gjort oppmerksom på at Universitetet i Tromsø, som det andre universitetet i Norge, har opprettet bønnerom for muslimer. Kan rektor Jarle Aarbakke svare på om han mener at et universitet, som skal være en kunnskapens høyborg, skal senke seg ned på et nivå hvor de bruker økonomiske midler på å gjøre knefall for islam? Er dere sponset av Saudi Arabia? Uansett er dette totalt uakseptabelt. Dersom et universitet i Norge skal ha troverdighet og livets rett, må det å ta avstand fra islam, være første bud. Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019


Klistremerker i Bergen
Torsdag 7. februar 2019


Koordinert flygeblad-aksjon i Vårt Norge
Mandag 4. februar 2019


Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 142 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015