header

myrdalFMI vil søke å nå sitt mål gjennom folkeopplysning overfor allmennheten, de politiske parti og våre stortingsrepresentanter.

FMI sender ukentlig artikler og leserinnlegg til ”alle” landets aviser, våre stortingspolitikere, departementene og biskopene. Til de aktive medlemmer blir det jevnlig send politiske flygeblader for distribusjon til husstandene. I tillegg arrangeres det politiske stands, demonstrasjoner og offisielle møter. Organisasjonen engasjerer seg lokalt når det er aktuelle saker som opprettelse av asylmottak eller moské. I form av flygeblad-aksjoner og henvendelser til lokalpolitikerne, samt lokalavisene, legger vi frem vårt syn og med en klar oppfordring til lokalbefolkningen om å engasjere seg.

Bildet til venstre viser FMIs første formann Arne Myrdal tale under et møte/stand på slutten av 1980-tallet.

Det meste av norsk presse gjennomfører en felles boikott av ytringer fra innvandringskritiske organisasjoner og partier. På en internasjonal konferanse om medier og globalisering som ble avholdt i Oslo 4. juni 2007, ble det fra FNs spesialutsending henstilt til mediene om aktivt å skape et multikulturelt samfunn ved bevisst å benytte seg av udemokratiske metoder. Les om konferansen i Oslo her. Derfor vil også internett være et viktig redskap FMI benytter seg av til opplysningsvirksomheten. Vi oppfordrer våre medlemmer og sympatisører til å være delaktig i spredning av informasjonen som er publisert på hjemmesiden.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015