header

Spørsmål:

"Hva tenker dere om folk fra Polen?"

Mvh
Kari Nordmann

Svar:

"FMI er motstander av masseinnvandringen generelt. Og da med særskilt vekt på den fremmedkulturelle. Historisk sett har ikke Norge vært utsatt for en masseinnvandring fra vestlige land i kortere perioder som har forandret vårt samfunn radikalt.

FMI er heller ikke prinsipielt i mot arbeidsinnvandring som du nevner; polakker som kommer til vårt land for å arbeide. Men situasjonen i dag, sammenlignet med f.eks. 1980- og 90-tallet, da de nordiske land vekslet arbeidskraft over landegrensene, er at dagens fremmedarbeidere ofte forblir i landet når de blir arbeidsløse pga. økonomiske goder for den enkelte fremmedarbeider og dens familie i hjemlandet, økonomiske goder som er vedtatt gjennom EØS- og Schengen-avtalene og som Norge er en del av. Dette er etter hvert i ferd med å bli et milliardsluk i den norske statskasse slik at nasjonalstaten er truet.

I tillegg har vi økende kriminalitet fra østeuropeiske bander."

Med vennlig hilsen

Bjørnar Røyset
Formann i FMI


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015