header

Spørsmål:

"Jeg har lest mange av dine utsagn på facebook siden til FMI. Kan du gi meg en god grunn til at vi ikke skal la innvandrere komme til Norge? En veldig god grunn, som ikke involverer at vi må "ta vare på den Norske kulturen". For om du ikke stammer fra samene er du ikke ordentlig Norsk. Sier du at du stammer fra vikingene, så var de verre enn noen terrorister nå til dags. De plyndret, voldtok, bare gjorde som de ville, og dette er noe du er stolt av?
Ser frem til den grunnen din."

Mh
Kari Nordmann

Svar:

"Hei og takk for spørsmål!

For det første er FMI ikke motstandere av individuell innvandring, men vi er motstandere av det som vi definerer som masseinnvandring. Dagens politikk er politisk styrt og en villet utvikling. Det ”fargerike” eksperiment gjennomfører politikerne selv om de aldri har fått et mandat fra Det norske folk. Dagens innvandringspolitikk er derfor i strid med Grunnloven, Menneskerettighetene og folkeflertallets syn.

FMIs idégrunnlag er basert på nasjonalitetsprinsippet: Med en suveren rett til å bestemme over eget land, være seg politikk, religion og vår tusenårige kulturarv. Det er dette prinsipp - nasjonalitetsprinsippet - de fleste vestlige land tufter på. FMI er kort fortalt tilhengere av nasjonalstaten.

Vi anser alle folks rett til eget hjemland. Også nordmenn. Stater med mest mulig ensartede folkegrupper - kall det gjerne raser - er mer harmoniske enn flerkulturelle. Dette viser historien. (Å bruke begrepet rase er jo også blitt kriminalisert av de politisk korrekte.)

Du nevner samene. Trass i utallige forsøk opp gjennom historien for å gjøre samene ”norske”, står i dag samene sterkere enn noen gang som egen etnisk folkegruppe, med eget Sameting og flagg. Samene har aldri villet kalle seg nordmenn. Og det er jeg enig i. Norge er samers og nordmenns fedreland. Ingen andres.

Vedr. vikingenes historie, var de mye mer enn banditter som bare plyndret og ranet. De var dyktige sjøfolk, båtbyggere og handelsfolk. Jeg er for øvrig noe i tvil om alt det negative som historien har belemret vikingene med, er riktig, men det får bli en annen diskusjon.

Les våres vedtekter. Der står det meste om hva FMI står for."

Beste hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
Formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015