Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

1 a: http://www.ssb.no/utlstat/arkiv/tab-2011-03-11-26.html og http://snl.no/Groruddalen Stavanger by har 126 000 innbyggere og Groruddalen i Oslo har 129 000 innbyggere. Illegale innvandrere er ikke medregnet.

1 b: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/233254/ (NRK Dagsrevyen 13.10.10) Flertallet av innbyggerne i Groruddalen er ikke innvandrere i dag, men fortsetter utviklingen som i dag, vil nordmenn om få år bli minoriteten.

1 c: http://www.ssb.no/fodte/ "Dette gir et samlet fruktbarhetstall for kvinner på 1,95". Man behøver mer enn 2 for å kunne opprettholde befolkningen.

http://www.fmi.as/hovedside/631-eksplosiv-fremmedkulturell-befolkningsvekst Det faktiske fruktbarhetstall for kvinner er likevel høyst sannsynlig lavere enn 1,95. Dette fordi SSB har etter vår oppfatning ikke levert fullgode befolkningsfremskrivninger av mennesker med innvandrerbakgrunn. Byrået presenterer tall som er avgrenset til bare 1. og 2. generasjons innvandrere og vurderer i en del statistikker å begrense seg til 1. generasjon.

http://www.fmi.no/component/content/article.html?id=243 Det igjen betyr at f.o.m. 3. generasjons innvandrere går inn i statistikken som "nordmenn", eller det som byrået kaller det; "landbakgrunn".

1 d:  http://www.ssb.no/folkfram/ I SSB sitt ”høyalternativ” HHMH, så estimerer de følgende ”folketallet blir 9,1 millioner i 2060”. SSB sitt høyalternativ har gang på gang vist seg å være for lavt i forhold til hvordan det faktisk blir. Derfor regner vi høyalternativet å være det mest sannsynlig av de alternativene SSB legger frem (ikke lav- og mellomalternativet). SSB er stadig vekk i mediene for å berolige nordmenn ved å avfeie alle påstander om at vi kan ende opp med innvandrere i flertall i Norge hvis vi ikke bremser masseinnvandringen. SSB opptrer særs uredelig når de gir slike forsikringer. SSB opererer med en innvandrerdefinisjon som fraviker sterkt fra den normale innvandrerdefinisjonen. Nordmenn flest oppfatter ordet "innvandrer" å være et ord som betyr person som selv har vandret inn eller er av innvandrerslekt. Så det spiller ingen rolle om det er en førstegenerasjonsinnvandrer eller en tredjegenerasjonsinnvandrer. Når de gir slike forsikringer om at vi bare kan fortsette å slippe inn millioner av innvandrere uten at nordmenn blir i minoritet, så er det nettopp fordi de regner tredje- og fjerdegenerasjons arabere og afrikanere i Norge som ikke-innvandrere. Så hvis arabere får gedigne barnekull, så blir det en lavere innvandrerandel i Norge. Paradoksalt? Det synes ihvertfall de fleste som går disse tallene i sømmene. En særdeles god drøfting av tematikken kan man finne hos Document "Nøkkeltall om befolkning og innvandring". http://www.document.no/nokkeltall-om-befolkning-og-innvandring/

Når SSB sier til mediene at Oslo "aldri" kan ende opp med ikke-vestlige innvandrere i flertall, så narrer de mange lesere trill rundt. Nettopp fordi de kun teller første og andregenerasjons arabere, afrikanere og andre ikke-vestlige innvandrere i sin statistikk. Måten SSB opererer på gir i det hele orwellske assosiasjoner. De underkommuniserer og manipulerer språket (newspeak) for å vinne frem med dagens masseinnvandringspolitikk.

2 a: Det er verdt å merke seg at ved stortingsvalget 2009 snakket Arbeiderpartiet varmt om å stramme inn på asylpolitikken. Det året innvilget Norge 4935 saker. Året etter valget var vunnet innvilget Norge noen hundre flere søknader enn i valgåret (over 5000 totalt). Den økningen fikk ikke pressedekning. «Sett opp mot innbyggertallet er det ytterst få vestlige land som slipper inn flere enn oss!»: Når det gjelder de siste tallene for EØS-landene ser man at Norge innvilger flere asylsøknader per innbygger enn nesten alle andre EØS-land (måten man kan regne seg ut til det på er å ta antallet innvilgede søknader og dividere det på innbyggertallet i mottakerlandet). Her er Document.no sitt oppsett av statistikken: http://www.document.no/2011/12/norge-pa-asyltoppen-i-europa/. Kilden ligger her. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-18062010-AP/EN/3-18062010-AP-EN.PDF Myten om at Norge har en moderat asylpolitikk (volummessig) er altså punktert. Tallene, uten å sette de opp mot innbyggertall, viser at Finland, Danmark, Island, Spania og Irland slapp inn henholdsvis 1010, 920, 5, 380, 395 stykker, da Norge slapp inn 4935. 4935 er ekskludert familiegjenforening og illegal innvandring. I Norge, hvor det fødes mindre enn 50000 uten innvandrerforeldre hvert år, er 4935 mye før man legger til familiegjenforening og annen kjedeinnvandring.

2 b: http://www.ssb.no/statsborger/tab-2012-05-24-02.html Norge har i perioden 1977-2011 innvilget over 250 000 statsborgerskap.

2 c: http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-094.html Antallet asylsøknader i årene 2001-2010 er på 14782, 17480, 15613, 7950, 5402, 5320, 6528, 14431, 17226 og 10064 hvilket til sammen er over 100.000.

EKSTRA: Ikke nevnt i flygebladet, men i perioden 2001-2012 har norske myndigheter innvilget over 168 000 familieinnvandringstillatelser:

2001-2009: http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Familieinnvandring/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser-2001-2009/

2010: http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Familieinnvandring/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser-i-2010/
 
2011: http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Familieinnvandring/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser-i-20101/

 2012: http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Familieinnvandring/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser/Innvilgede-familieinnvandringstillatelser-i-201011/

3 a: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3982678.ece ”Kun én av tre i den første bølgen av arbeidsinnvandrerne fra Pakistan og Tyrkia er nå i jobb – resten mottar uføretrygd.”

http://fmi.no/component/content/article.html?id=240 "Store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av trygd jo lenger de er i Norge. Det viser en fersk undersøkelse. En svært høy prosentandel av førstegenerasjons innvandrerer i Norge får sosialhjelp, uføretrygd eller andre former for offentlige støtte. Det fastslår samfunnsøkonom Tyra Ekhaugen, doktorgradsstipendiat ved Frisch-senteret i Oslo."

http://fmi.no/component/content/article.html?id=237 Myndighetene forsøker også å føre det norske folk bak lyset ved å fremstille de pakistanske innvandrerne som kom til Norge tidlig på 1970-tallet, som arbeidsinnvandrere, og at det skal ha vært en samarbeidsavtale mellom myndighetene og arbeidsgiverorganisasjonene for å skaffe arbeidskraft til landet. Dette er historieforfalskning. Fakta er at disse var turister.

3 b: http://www.tv2.no/a/2866245 (TV2 Tabloid 19.8.2009) Amal Aden: "Hun mener det er viktig å skille mellom de asylsøkerne som virkelig trenger hjelp, og de som kommer til Norge kun for å utnytte systemet. - Det er en del som er veldig opptatt av å tjene penger, og som kan trygdesystemet inn og ut. Jeg synes det er veldig skremmende at de som akkurat er kommet til Norge vet hvor mye man får i for eksempel barnetrygd. Det er akkurat som om de sitter i Afghanistan og Somalia og har mer peiling enn jeg som faktisk bor i Norge."

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2403420.ece og http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/ssb-innvandring-loenner-seg-ikke-3789117.html#.T9DzVH9SrAQ.email "Selv ikke arbeidsinnvandring er lønnsomt for offentlige budsjetter i det lange løp", i følge Dagens Næringsliv 25.5.2012.

4 : http://www.nrk.no/nyheter/1.889787 “50.000 hvert år. Somalieren Prince Hassan, som bor i Dubai og i mange år har jobbet som konsulent for svenske og danske TV-selskaper i Gulf-området, anslår at 50.000 somaliere bosatt i Nord-Europa hvert år drar til Somalia via Gulfen.” http://www.vl.no/samfunn/flykta-fra-iran-dreg-tilbake-pa-ferie/ "Dei flykta frå Irans brutale regime. No reiser fire av fem norskiranarane tilbake på business- eller feriereiser."

http://www.fmi.no/component/content/article.html?id=455 "Seyed Ali Kholgh Mozaffar fra Iran ble kjent da han som mindreårig gikk i kirkeasyl i Kristensamfunnet i Oslo. I ettertid har det kommet fram at han ble overtalt til å gå i kirkeasyl uten at det var fare for hans liv. Han ble brukt i et politisk spill, misbrukt av voksne mennesker som han stolte på og det ble av støttespillerne fortalte usanne historier som engasjerte sentrale politikere."

5 a: http://www.document.no/2011/05/ikke-vestlige-innvandrere-bak-65-prosent-av-alle-anmeldte-voldtekter-i-oslo/ "Ikke-vestlige menn er mistenkt i hele 65 prosent av alle de 189 anmeldte voldtektene Oslo i 2010."

5 b: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf Informasjon om alder på offer kan man finne i pdf-dokumentet fra politiet.

6 a: I norske fengsler kan alle stille krav om å få servert halalkjøtt. Da Norge ikke putter utenlandske fanger i egne fengsel står det også PC m/internett i flere av fengslene.

6 b: http://www.dagbladet.no/2011/10/14/nyheter/fengsel/utlendinger/kriminelle/frp/18599792/ Til og med utenlandske fanger kan få dagpenger.

6 c: Norge lar heller ikke en grov forbrytelse som voldtekt være et ”rødt kort” som gjør at de blir sendt ut uansett. Dersom asylmyndighetene vurderer at det ikke er trygt å returnere asylsøkeren til hjemlandet er sjansene store for at vedkommende ikke blir returnert. På den måten vektlegger myndighetene førstegenerasjonsinnvandrere og asylsøkere som voldtar sin trygghet høyere enn vår trygghet.

6 d: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2913277.ece http://www.imdi.no/no/Fakta-og-statistikk/Befolkningens-holdninger-til-innvandring-og-integrering/ Når nordmenn blir spurt om de er negativ eller positiv til mer innvandring svarer nå for første gang flertallet av befolkningen at de er negativ til mer innvandring. Tiden har blitt moden for en stopp.

http://www.dagbladet.no/2011/07/07/nyheter/politikk/innenriks/innvandring/17218354/ http://stem.start.no/result.php?id=17602 Stadig flere nordmenn vil ha slutt på innvandringen. En avstemning på Dagbladet.no påbegynt 7.7.11 med følgende spørsmål: Bør vi slippe flere innvandrere inn i Norge?

Svar per 24.3.13, 45 147 stemmer avgitt:

  • Nei 79 %
  • Ja 21 %

Kunnskaper 220113