header

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

vett_og_uvettEn rekke "vettuge" og "uvettuge" kommentarer og utsagn fra politikere og offentlige personer.

 

 

Vett

-Oslo får snart et flertall med ikke-vestlig bakgrunn, med stø kurs vil det samme kunne skje med hele landet i løpet av dette århundret. De fleste ikke-vestlige vil ha muslimsk bakgrunn. Konsekvensene vil bli dramatiske.
Steinar Lem, ”Fremtiden i våre hender”, Dagbladet 16/4 2009.

- Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.
Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Senterpartiet på Stortinget, Klassekampen 14/3 2009.

 

-Mange politikere efterlater seg et tomrom som erstatter dem helt.
Henri Tisot

-Forsøk på å islamisere Vesten kan ikke snakkes vekk. Denne trussel mot den europeiske identitet bør ikke ignoreres ut fra misforstått respekt.
-Den katolske kirke ser dette tydelig og er ikke redd for å si det.
Pave Benedict XVIs personlige sekretær, Georg Gänswein til den tyske avis, Süddeutsche Zeitung, 26. juli 2007.

- Vi trenger en innvandringspause på inntil 15 år. Byen (Drammen) vil ha godt av det.
Ulf Erik Knudsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Drammens Tidene, 10/8 2006.

- Vi må snart forstå at Europa er under angrep av islamister som står for rendyrket ondskap. Hvis vi ikke slår tilbake, begår vi kollektivt selvmord.
Ulf Erik Knudsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Aftenposten, 9/8 2006.

- Jeg vet jo at ikke alle muslimer er terrorister, men at alle terrorister er muslimer, det har vi jo sett.
Carl I. Hagen, leder Fremskrittspartiet, politisk utspørringsprogram på TV2, 25/8 2005.

- 40 nye flyktninger kan fort bli til flere hundre ved blant annet familiegjenforening.
Erik Aasprong, Høyre, under debatt i Kristiansund bystyre, 17/6 2003.

- Medlemslandene er gått trett. Da jeg ble valgt i 1991, trodde vi at FN ville løse alle problemer, i verden med noen få tusen soldater. Plutselig oppdaget vi at i stedet for en eller to operasjoner, hadde vi 17; i stedet for noen få tusen trengte vi 70 000 soldater; i stedet for å bruke 600 millioner dollar til fredsbevarende virksomhet, trengte vi 4 milliarder. Vi oppdaget at i stedet for noen få ulykker, blir noen av det fredsbevarende personell drept hver uke. Alle disse faktorer skaper desperasjon og håp­løshet: Hvorfor må vi intervenere? Vi vil aldri kunne slutte…
FNs generalsekretær Boutros Boutros-Ghali, Times 1/8 1994.

- Det norske folk er det mest medgjørlige i hele verden.
Hvis politikerne bestemte at alle nordmenn skulle ha midtskill, ville alle neste dag ha midtskill.
Jakob Weidemann, NRK 10/1 1994.

- Vi kan ikke la 28 nasjoner utvikle seg i Frankrike.
Valery Giscard d’Estaing, fhv. president i Frankrike.

 - En tidsinnstilt bombe som har tikket under befolknin­gen i Vest-Europa siden 1960-årene, er i ferd med å ek­splodere...
I seks vesteuropeiske land med mange innvandrere - ­Belgia, Frankrike, Holland, Sverige, Sveits og Vest-Tyskland - er der omkring 7 millioner barn av immigranter. Over halvparten er født i vertslandene. Denne gruppe representerer 10 % av alle europeere under 20 år - og den vokser hvert år med 400 000.
En konsekvens av denne befolkningsutvikling er at immigrantbarnas antall vokser dramatisk, mens det blir færre og færre ”innfødte”.
FN-organet ILO - Den internasjonale arbeiderorganisasjon, april 1990.

- Det er et spørsmål om alminnelig sunn fornuft at vi ikke kan oppheve all kontroll ved grensene hvis vi vil beskytte borgerne og stoppe smugling av narkotika og illegale immigranter.
Fhv. statsminister Margaret Thatcher, England, The European Times, mars 1990.

- Vi vil i fremtiden uunngåelig komme til å stå overfor masseinnvandringer fra syd til nord som en følge av befolkingstrykk og økonomisk ubalanse. Men hvis re­gjeringer godkjenner den økonomisk betingede immigra­sjon som foregår under dekke av å være flyktninger, så setter en asylsystemet for politiske flyktninger på spill.
Jonas Widgren, FNs spesialrådgiver for flyktninger til Europa på OECDs konferanse i Roma, mars 1990.

- Innvandringsspørsmålet har av anførerne i det som har vært utgitt som en meningsutveksling, stort sett vært fremstilt som et spørsmål om valg mellom nestekjærlighet el­ler ”rasisme”, og altså mellom moral og umoral. På denne måte har en nokså behendig unngått en drøftelse og en klargjøring av hvilken samfunnsomveltning en masseinnvandring i Norge egentlig vil innebære.
Byrettsdommer Anders Melteig, Aftenposten 9/8 1988.

- Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere av det omfang vi har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det kan ikke være umoralsk å mene at en må ta hensyn til reaksjoner mot denne innvandringen for å fore­bygge konflikter. Det kan heller ikke være umoralsk at man bør forebygge for raske forandringer av det helhets­bilde som vår befolkning har. Det er urett å kalle slike synspunkter for rasisme når de ikke bygger på forestil­linger om at noen rase er mer verdifull enn andre.
Kåre Willoch, Aftenposten 11/6 1988

- Vi kan ikke fylle landet med lykkejegere som kommer hit under dekke av å være politisk forfulgt. Det vil bare skape hets mot alle innvandrere, også mot dem som virkelig ­trenger hjelp.
Einar Salvesen (Ap), rådgiver i ungdomsskolen.

 - Dere nordmenn har et enestående godt land å leve i. Dersom dere ikke kontrollerer og begrenser innvandrin­gen, vil fremmede folk komme og gradvis ta landet fra dere. Det er naturens og historiens lov.
Elsa Ruud, innvandrer i Norge.

 - Fortsetter innvandringen i samme tempo i 30 år til, vil Europas demografiske struktur bli totalt endret.
Fhv. statsminister Jacques Chirac, Frankrike.

 - Immigrasjon av fargede var den straff dette landet be­talte for imperiets synder... Ingen ble spurt om de ville ha et multinasjonalt samfunn. Dersom de (engelskmennene) hadde blitt spurt, ville et overveldende flertall svart ”nei”, det samme svar ville blitt gitt i dag.
Redaktør Peregrine Worsthorne i Sunday Telegraph, 22/10 1989, hvor han går inn for å oppløse samveldet.

- .. i samanlikning med folketilveksten synest dei fleste pro­blem som vi tumlar med til dagleg, som det reine pusleri.
Fhv. direktør i SSB, Petter Jakob Bjerve, Aftenposten 27/5 1987.

- Dette går ikke lenger. Vi må stenge for grensene. Lille Danmark kan ikke bli overrent av fremmede.
Fhv. statsminister Anker Jørgensen, Danmark.

 - Det er vanskelig for politikerne å tale om hvordan det er i virkeligheten.
Jean Claude Chesnais, befolkningsekspert.

 - Finland hjelper flyktninger best i deres eget land og nest best ved å ta i mot små flyktningegrupper i Finland.
Harry Holkeri, fhv. statsminister i Finland.

 - Men hvis vi skal unngå at Europa går under i økono­misk og sosialt kaos, må vi erkjenne at vi ikke kan løse verdens fattigdomsproblemer. Det er grenser for hvor mange vi kan ta imot her i Europa.
Hans Engell, dansk justisminister.

 - Europa er med sin nåværende innvandringspolitikk i ferd med å begå kollektivt selvmord.
Gaston Thorn, tidligere utenriksminister i Luxemburg, Newsweek, 15/12 1986

- Det gjelder at gjøre Norge så norsk som mulig.
Henrik Wergeland

- Det er en tung tid for alle oss som elsker sitt fedreland og som har ment med sitt arbeid å gjøre det rikere og lykkeligere, men jeg ber dere: Tap ikke motet! Jeg er for­visset om at rettferdigheten en gang skal seire over vold og urettferdighet. Vi kan falle bort, men Norge vil aldri mangle sønner og døtre som holder frihetsidèen og frihets­ilden levende i vårt land. Vårt program skal heretter for oss alle bare bestå av tre ord: Norge for nordmennene!
Statsminister Nygaardsvold i en tale til det norske folk, 24/6 1940, over BBC, London

-Det eksisterer ingen sterkere, degenerert makt i verden. Så langt fra å være døende, er muhammedanismen en militant religion som gjør alt for å verve tilhengere. Den har spredt seg ut over Sentral-Afrika, i det den verver krigerske soldater alle de steder hvor den trenger frem og hvis ikke kristenheten var beskyttet av sterke våpen og vitenskap, ville det moderne Europa kunne falle, på samme måte som den romerske sivilisasjon falt.
Sir Winston Churchill, tidligere statsminister i Storbritannia, David Pryce-Jones´ bok: “The Islamization of Europe?"

– Det er verre å bli invadert av barnevogner enn av stridsvogner. De siste kan nedkjempes, drives ut som vi dreiv ut nazistene i 1945– men dagens inntrengere til Europa, hordene fra de muslimske land, de vil aldri Europa bli kvitt.
Valery Giscard d`Estaing, tidligere president i Frankrike, Figaro Magazine, september 1991

– Systemet har gjort angrepet på Arbeiderpartiet og Regjeringen for ti år siden om til et evighetsppgjør mot de nordmenn som har andre politiske meninger enn det de selv har.
Bjørnar Røyset, formann FMI, twitter 22.7.2021

 
Uvett

- Tre konger har hatt "Alt for Norge" som sitt valgspråk. I dag sier vi "Norge for alle".
Jens Stoltenberg (Ap), statsminister, fakkeltog mot ”rasisme” på Youngstorget 1/2 2001.

- Staten snakker om innvandrerpolitikk: - men vi har in­gen innvandringspolitikk. Vi har ingen innvandrere. Det er innvandringsstopp!
Anette Thommessen, til bladet CHILl, februar -89.

- Oslo skal bli en flerkulturell by enten innbyggerne går med på det frivillig eller det skal skje ved tvang.
Khalid Salimi, leder av «Antirasistisk senter», Osloavisen 88

- Vi må avvise demokratiet til fordel for islam som det enestående og perfekte system skapt av Den Allmek­tige. Vår marsj er nettopp begynt, og islam vil til slutt beseire Europa og USA.    .
Shaikh Saeed Shabaan, sunnimuslimsk leder i Tripolis.

 - Salman Rushdie må selvsagt drepes. Muslimsk lov krever en slik straff. Enhver muslim må være villig til å drepe forfatteren om han har anledning. Jeg støtter Khomeinys ordre fullt ut. Vi er en milliard muslimer mot en mann.
Syed Bokhari, pakistansk innvandrer, representant i Skedsmo herredsstyre for Ap, 16 år i Norge. Uttalelse gitt i Tv- intervju og til diverse aviser februar 1989.

Dagsrevyen 10/3 1992
Intervjuer: - Hvilke konsekvenser har det at det nå ho­per seg opp i norske asylmottak?
Kjerschow: - Det har den konsekvens at vi må skaffe flere mottaksplasser, og det betyr at vi må ansette nye folk som skal opplæres.

- Testresultatet må ikke ha noen som helst betydning for flyktningens innreise til Norge, og dersom det senere skal tillegges vekt, må det bli til flyktningens fordel der det foreligger et positivt (HIV) resultat. Helsedirektør Torbjørn Mork, Ofotens Tidende, 5/3 1991.

- Vi skal hjelpe dem som trenger det.
Inger Pedersen (Ap), formann i Justiskomiteen som hadde hovedansvaret for utformingen av utlendingsloven.

 - Hvem har sagt at vi eier dette landet, selv om vi har bodd her i tusener år? Vi kan ikke sitte høyt til hest og storslagent bestemme hvem som skal slippe inn og hvem som skal vises bort. Innvandrerne har lik rett til dette landet og våre ting.
Biskop Georg Hille, Dagbladet 21/5-88.

- Jeg har forståelse for at de ansatte på sosialkontorene, stilt overfor klienter som er desperate overfor det å bli sendt ut av landet, fortsatt vil gi de pengeutbetalinger.
Lisbeth Holand, SV, formann i justiskomiten.

 - Det er islams natur å dominere, ikke å bli dominert, å påtvinge alle nasjoner islams regler og å utstrekke sin makt til hele jorden.
Skaik Hassan al-Banna, stifter og øverste veileder av Det muslimske broderskap. .

- Den kristne kirke har i årtier hatt monopolsituasjon i vårt land som neppe er sunn. Vi må lære å leve med en moské rundt hjørnet.
Biskop Odd Bondevik, ifølge Romsdals Budstikke sitert i Vårt land 25/2 1992.

-Vi ber dere alle arabiske kvinner og menn, fjern enhver form for prevensjon, for - ved Allah - vi må ha en milli­ard mennesker.
Muammar al-Khadaffi, Libyas leder

 - Når de går på norske skoler, har de lett for å ta etter norske holdninger, og dette innebærer ofte store konflikter med foreldrene. Mange pakistanere velger da å la barna gå i grunnskolen i Pakistan slik at de lærer den nødvendige disiplin og respekt for de eldre.
Ghazala Rizwani, leder av All Pakistani Association. Osloavisen 29/7 1988.

 - Det er mangel på asylsøkere i Nordland.
Even Aronsen for UDI, region Nord i Narvik. Nordlands Framtid, 13/10 1990.

 - Den norske konges valgspråk er ”Alt for Norge”. Nor­ske politikeres valgspråk bør være «Norge for alle». Jon Michelet, Søndag Søndag 25/8 1991.

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015