Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

FMI har som praksis å sende meningsytringer og artikler ut til norske aviser og - politikere. Det kan være alt fra korte leserinnlegg til lengre artikler som påpeker faren den ukontrollerte masseinnvandringen kan bli for Norge som selvstendig nasjon.

Dette blir sjelden mottatt med takk. En rekke politikere har vanskelig for å svelge at andre enn de selv uttaler seg om noe så viktig som norsk innvandringspolitikk. Dette på tross av at de er valgt inn i et politisk verv, for igjen å tjene Det Norske Folk.

Våre rettigheter er nedfelt i så vel Den Norske Grunnlov som i internasjonale konvensjoner for ytringsfrihet. Vi mener også at politikerne er pliktige til å høre på ytringer fra velgerne som er deres oppdragsgiver.

Reaksjonene vi mottar kan være alt fra enkle beskjeder om å bli slettet fra distribusjonslistene, til trusler om lemlestelse og drap. De som kommer med de sterkeste truslene er selvsagt for feige til å oppgi sitt navn, på lik linje med landssvikerne og angiverne under forrige okkupasjon.

At politikere ofte ikke eier folkeskikk og skamkjensle, er en ting. Men at redaktører og journalister i norske aviser, som kanskje har den viktigste jobben i et demokrati, nemlig å ta vare på folks rettigheter hva ytringsfrihet angår, nekter å trykke artikler fordi de er uenige i innholdet, er hakket verre. De fleste redaktører og journalister opptrer uprofesjonelt, og foretar bevisst bortsiling av ytringer fra publikum som er kritisk til masseinnvandringen. Norske aviser mottar som kjent økonomisk støtte fra Den Norske Stat. Pressestøtten var ment å bidra til et mangfold av ytringer, og med det holde ytringsfriheten oppe, men det motsatte har skjedd.

Med tiden har vi samlet noen uttalelser fra nevnte ”besteborgere” (politikere og redaktører/journalister). Hva politikerne angår, kan denne listen over politiske gullkorn være en påminnelse til folk flest om hvem man bør stryke ved neste valg, da disse ikke har respekt for ytringsfrihet og demokrati, ei heller medmennesker.

4. september 2006

Bjørnar Røyset


 

 

Kommentarer fra FREMSKRITTSPARTIET

4. mars 2008
Vedr. forsendelse til politikerne i Førde - artikkel om forholdene i Storbritannia

"Hvem i heiteste har tillatt at mitt navn skal på en liste hos dere....Må fjernes snarest. Unnskyldning mottas med takk....".

Og etter svar fra FMI:

"Jeg har for f... ikke bedt om noen slik kommentar fra deg/dere i det hele. Å sammenlige FrP med dere er mildt sagt frekt. Som sagt, ber en gang for alle om at jeg ikke hører noe fra dere mer."

Og etter enda et svar fra FMI:

"Flott da håper jeg at du for ettertiden ikke gidder å kaste bort tiden på meg."

Jostein Kvalsvik
bystyremedlem (vara) Førde
Frp (5. 6. og 9/3 2008)

 


 

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Ønsker ikke flere mail fra dere!
Takk"

Helge Jan Farstad
bystyremedlem Ålesund
FrP 9/7 2006"Til FMI :

Jeg vil ha meg frabedt å motta e-post fra deres organisasjon, eller fra noen av deres sympatisører.Vennligst stryk min e-post adresse fra deres databaser umiddelbart."

Arild Kvalsvik
bystyremedlem Ålesund
FrP
--------------------

"ØNSKER IKKE!!! KONTAKT MED DERES ORGANISASJON."

Rune Næss Slatlem
bystyremedlem Ålesund
FrP
18/8 2006
--------------------

9. feb. 2006
Vedr. e-postutsendelse til fylkestingspolitikerne i Hedmark

"Jeg registrerer at den såkalte opplysningsbevegelsen FMI sender meg og andre fylkespolitikere mailer om sitt budskap.

Jeg ønsker med dette å be dere slette meg fra mailinglisten, som jeg av en eller annen uforståelig grunn er lagt inn i. Jeg kan ikke se å ha noen interesse av å lese deres meninger om ulike folkegrupper, da dette står så utrolig fjernt fra FrPs politikk.

Jeg skal innrømme at jeg ikke har lest alt som er kommet fra dere, men å påstå at folkevalgte har plikt til å lytte til alles meninger er å ta litt i. Riktignok har politikere mulighet til å lytte til folket, noe de fleste av oss gjør. Men jeg kan ikke se hvilken informasjon fra FMI jeg har brukt for.

Håper dere oppfyller mitt ønske og sletter meg fra mailinglisten da deres politiske meningen ikke er forenlige med FrPs politikk. Så slipper jeg å trykke på delete-knappen på datamaskinen hver gang jeg får mail fra dere."

Med vennlig hilsen

Lars Joakim Hanssen, gruppeleder
fylkestingspolitiker, Hedmark
FrP
--------------------

11. januar 2006
Vedr. Bjarne Dahls leserinnlegg, Invasjon av Irak nødvendig onde

"Jeg refererer til en rekke artikler som har blitt sendt oss den siste tiden fra FMI/Bjarne Dahl. FrP ønsker ikke å motta disse mailene lenger, og jeg ber derfor om at dere sletter vår e-postadresse fra deres mailingliste. FrP har ingen sans for den virksomhet FMI bedriver, ei heller for Dahls virksomhet og synspunkter. Takk"

Med hilsen /Regards
Kristian Norheim
Politisk rådgiver / Political adviser
FrPs stortingsgruppe /Progress Party Parliamentary Group

og 20. januar etter svar til ett medlem:

"Hei.
Det er ikke et personlig synspunkt jeg legger frem. Som politisk rådgiver for FrPs stortingsgruppe kan ikke jeg ta slike avgjørelser uten at det er klarert. Det er altså gruppens og partiets linje at vi ikke ønsker å ha noen
som helst kontakt med FMI eller Bjarne Dahl, på samme måte som vi ikke pleier kontakt med eller mottar utsendelser fra Vigrid, Hvit Valgallianse, FOMI og andre ytterliggående organisasjoner som befatter seg med innvandringsspørsmål."

Med vennlig hilsen /Best regards
Kristian Norheim
Politisk rådgiver / Political adviser
FrPs stortingsgruppe /Progress Party Parliamentary Group

Kommentarer fra HØYRE

4. mars 2008
Vedr. forsendelse til politikerne i Førde - artikkel om forholdene i Storbritannia

"Hei
Eg vil ha meg frabedt å motta mail frå dykk i framtida. Bekreft pr e-mail til meg at dette er gjort. Slett deretter mitt navn frå dykkar e-mail register."

Mvh.

Rolf Thingvold
bystyremedlem Førde
H (6/3 2008)

--------------------

29. januar 2008
Vedr. Bjørnar Røysets leserinnlegg, Ope brev til; politikarane i Hareid, kappelan Møgster og støttegruppa for ”Kumar”

"Dette kunne Du ha spart deg sjølv og bygda for."

Med vennleg Helsing 
Jarl André Andersen
kommunestyrerepresentant Hareid
H (30/1 2008)

--------------------

20. nov. 2007
Vedr. Bjørnar Røysets leserinnlegg, "Fargerik" politiker

"Jeg ønsker ikke å motta mailer fra FMI, uavhengig av tema."

Lene Camilla Westgaard
bystyremedlem Drammen
H (22/11 2007)
--------------------

20. nov. 2007
Vedr. Bjørnar Røysets leserinnlegg, "Fargerik" politiker

"Jeg vil ha meg frabedt å motta slik dritt som dette i min inboks! At du ønsker å røpe din ualminnelige uvitenhet og dine primitive holdninger er opp til deg, men send det i fremtiden IKKE til meg! Det er ytringsfrihet i Norge, men jeg har også en soleklar rett til å slippe unna sånt vrøvl som dette så fjern meg straks fra din mailingliste!"

Med vennlig hilsen

Terje Vegard Kopperud
bystyremedlem Drammen, og
leder for Bystyrekomité for Byutvikling og Kultur
H (20/11 2007)
--------------------

7. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Kristiansund

"Jeg ber om å bli strøket fra adresselisten snarest. Jeg ønsker ikke å motta mer informasjon fra dere."

Erling Mollan Meese
bystyremedlem Kristiansund
H (8/7 2006)
--------------------

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Det bes vennligst om at jeg ikke er ført opp på Deres mailingliste."

Med hilsen

Børge Hatlebrekke
bystyremedlem Ålesund
H (9/7 2006)
--------------------

"Avskyelig er det beste ordet på dette, men dere må gjerne fortsette å sende meg slikt.  Så vet vi hva vi har å kjempe mot."

Mvh.

Svein-Helge Hanken
bystyremedlem Ålesund
H (9/7 2006)

--------------------

Kommentarer fra ARBEIDERPARTIET

5. januar 2009
Vedr. forsendelse per brev til stortingspolitikerne og Departementene

"Viser til utsendt brev fra dere, ved Bjørnar Røyset, datert 5. Januar til stortingsrepresentanter mv. Jeg ber om at dere i framtiden ikke sender meg flere slike brev."

Og 10. februar etter svar fra FMI:

"Jeg ante ikke at jeg skulle trampe på så mange tær ved at jeg ytret ønske om å slippe å få brev som jeg oppfatter som svært støtende. Men jeg forsvarer selvfølgelig ytringsfriheten og da også deres rett til å sende så mange brev dere bare vil. Jeg mente, når jeg svarte sist, å si fra om at det er nytteløst å sende slike brev til meg, da jeg tar sterk avstand fra FMI sine meninger og holdninger. Det er derfor bortkastet bruk av frimerker. Jeg kommer ALDRI til å la meg overbevise til å bli enig med dere uansett hvor mange brev dere sender. Men, for all del, send så mange dere vil."

Mvh

Eva Kristin Hansen
Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag
Ap (3/2 2009)
(Vi bør påpeke at brevet som representanten Eva Kristin Hansen fikk fra FMI, innholdt artikkelen om en kvinne i fra Sveio i Hordaland som var blitt jaget fra bygda av en gjeng innvandrere. Dette med velsignelse fra politi og ordfører. Hansen viser her at hun støtter opp om en politikk som diskriminerer nordmenn til fordel for utlendingene. Tidligere (2008) har statsminister Jens Stoltenberg sagt et klart nei til å arrangere fakkeltog til minne om alle nordmenn som er drept av innvandrede utlendinger.)

--------------------

7. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Kristiansund

"Vil med dette meddele at jeg vil ha meg frabedt flere mail fra FMI."

Sven Erik Olsen
bystyremedlem Kristiansund
Ap
--------------------

"Dra til helvete!!!"

avs.
Kjell Dahl

bystyremedlem Kristiansund
Ap

--------------------

"Viser til tilsendt mail, og vil med dette frabe meg alle henvendelser fra FMI og likesinnede organisasjoner. FMI står så langt fra mitt politiske grunnsyn som det omtrent er mulig å komme."

Og 1. august etter svar fra et medlem:

"Naa vet jeg ikke hvem du er, men er du en sympatisoer av FMI eller lignende organisasjoner saa er det etter min mening en hedersbetegneklse for meg aa bli stemlet unorsk av deg og dine likesinnede. De stoerste nordmenn i historien har vist visyn og toleranse - sett mennesket som helhet i motsetning til de som kun ser paa hudfarge. Etnosentrisme - har du hoert  om det?"

Mvh.
Bjoern Thore Schroen
Bystyremedlem Kristiansund
Ap
--------------------

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Gufs fra en tid som vi trodde vi hadde lagt bak oss!! Syns det er trist at Bjarne Dahl - en gammel bekjent - er redaktør for slike meninger. Er fremdeles svært oppegående! Ikke minst derfor ønsker jeg ikke mer info fra dere!!"

Grethe W. Bjørlo
bystyremedlem Ålesund
Ap

--------------------

"Er helt enig med Svein-Helge Hanken.Det er vel demokratriets pris og velsignelse at vi skal plages med slike som FMI."

Mvh
Svein Inge Alnes
bystyremedlem Ålesund
Ap
--------------------

"Har i dag mottatt nedenstående e-post fra dere. Ber om at jeg umiddelbart strykes fra Deres adressebok, da jeg i fremtiden ikke ønsker å motta informasjon fra FMI. Ellers føler jeg meg rimelig oppegående på tross av at jeg takker NEI til informasjon fra FMI."

Med vennlig hilsen
Svein-Rune Johannessen
bystyremedlem Ålesund
Ap
--------------------

5. oktober 2005
Vedr. postutsendelse til bystyrerepresentantene i Kristiansund (Norge Er Vårt og Drapsliste)

"Har i dag 05. oktober mottatt et brev og en brosjyre fra deres organisasjon. Her framsettes grove påstander og skremmende holdninger. Jeg har aldri bedt om å få noe fra dere og vil heller ikke ha noe med dere å gjøre, verken i brev eller annen form for korspodanse.

Dere står for en holdning til mennesker som jeg finner uhyggelig og veldig nær opp til nazistiske ideer. Jeg har hele mitt liv kjempet mot holdninger som dere sprer rundt dere i Norge og andre land i Europa. Holdningene deres er for meg uhørlige og jeg ønske ikke på noe vis å bli forbundet med deres organisasjon. Jeg opplever det som en ærekrenking å ha mottatt brevet fra dere. Jeg ber om at dere tar dette til følge og at jeg ALDI mer hører fra dere."

mvh
Hilsen
Lisa Skaret
bystyremedlem Kristiansund
Ap
--------------------

Kommentarer fra Sosialistisk Venstreparti


4. mars 2008
Vedr. forsendelse til politikerne i Førde - artikkel om forholdene i Storbritannia

"Slett meg frå denne adresselista umiddelbart!"

Stig Igland
bystyremedlem Førde
SV (8/3 2008)

--------------------

4. mars 2008
Vedr. forsendelse til politikerne i Førde - artikkel om forholdene i Storbritannia

"Slett meg frå denne lista straks."

Turid Vallestad
bystyremedlem Førde
SV (12/3 2008)

--------------------

23. nov. 2007
Vedr. artikkel, Nestekjærlig innvandringspolitikk i  Storbritannia

"Lavpanna apekatter!  Skjønner at dere er så degenererte at dere ikke får dere andre partnere enn deres egne slektninger, men kan dere ikke i hvert fall bruke prevensjon, så innavlen deres ikke har konsekvenser for andre enn dere selv.  Vi trenger ikke flere neandertalere i verden.  Gjør som Hitler og sett dere på ei bombe..."

Syvert Fossdal
kommunestyremedlem Birkenes (Aust-Agder)
SV (23/11 2007)
--------------------

15. nov. 2007
Vedr. videresendelse av nyhetsbrev fra DDF, Voldtektsoffer idømt 200 piskeslag

"Jeg vil ha meg frabedt å få tilsendt deres perverterte budskap, og krever at dere sletter min adresse fra deres mail-liste øyeblikkelig."

Syvert Fossdal
kommunestyremedlem Birkenes (Aust-Agder)
SV (16/11 2007)
---------------------

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Hold møkka deres for dere selv!"

Og etter svar fra FMI:

"Har jeg ikke bedt dere holde møkka deres for dere selv?"

Terje Johansen, gruppeleder 
bystyremedlem Ålesund
SV (18/7 2006)
--------------------

16. desember 2005
Vedr. e-postutsendelse til fylkestingspolitikerne i Vest-Agder

"Jeg vil be om at dere stryker meg fra adresselista deres. Slikt svada vil jeg ha meg frabedt å lese."

og 20. desember etter svar fra FMI

"Mitt navn er Jon Helge Aas. Jeg er medlem av fylkestinget i Vest Agder, og jeg har et helt annet syn på innvandrere og utlendinger forøvrig enn det dere har. Derfor vil jeg at dere skal stryke meg fra deres mailliste."

og 19. januar

"Jeg forstår det slik at du nærmest av samvittighetsmessige grunner ikke kan stryke meg av maillista. Da vil jeg bare opplyse om at jeg har laget en meldingsregel som sletter all post fra fmi. Dersom du vil nå meg, må du derfor opprette en ny mailadresse, og det må du fortsette med etter hvert som jeg lager nye meldingsregler. Jeg beklager at du ikke har mer folkevett, men jeg er jo ikke så overrasket når jeg ser hvilket syn du forfekter."

Hilsen
Jon Helge Aas
Fylkestingspolitiker Vest-Agder
SV
-------------------- 

8. desember 2005
Vedr. e-postutsendelse til fylkestingspolitikerne i Aust-Agder

"Jeg vil med dette melde at jeg vil ha meg frabedt å få tilsendt dette søppelet på mail.  I mine øyne tilhører du samme kategori som Ayathollaene i Iran og fascistene i Tel Aviv.  Ditt fundamentalistiske vrøvl får du sende til de som er interessert. Du og dine degenererte meningsfeller er noe jeg ikke ønsker å bruke tid på."

Syvert Fossdal
Fylkestingspolitiker Aust-Agder
SV

Kommentarer fra Kristelig Folkeparti

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Jeg regner meg selv for oppegående og derfor ber jeg om å bli strøket fra mail-listen."

Med vennlig hilsen
Rigmor Andersen Eide
bystyremedlem Ålesund
KrF
--------------------

"Har i dag mottatt nedenstående e-post fra dere. Ber om at jeg umiddelbart strykes fra Deres adressebok, da jeg i fremtiden ikke ønsker å motta informasjon fra FMI.  Jeg takker NEI til informasjon fra FMI."

Vennlig hilsen fra

Åse Marie Myren
bystyremedlem Ålesund
KrF
--------------------

"Til FMI
Jeger ikke interessert i noen form for epost fra FMI, og ber om å bli strøket fra deres adresseliste umiddelbart."

Leif Hovde, gruppeleder
bystyremedlem Ålesund
KrF

Kommentarer fra Senterpartiet

4. mars 2008
Vedr. forsendelse til politikerne i Førde - artikkel om forholdene i Storbritannia

"Hei.
Eg ønskar ikkje å stå på denne adresselista for desse utsendingane."

Nils Gjerland, ordfører
bystyremedlem Førde
Sp (5/3 2008)

--------------------

4. mars 2008
Vedr. forsendelse til politikerne i Førde - artikkel om forholdene i Storbritannia

"Fjern meg straks frå adresselista dykkar."

Norunn Ulvedal
bystyremedlem (vara) Førde
Sp (25/3 2008)

--------------------

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Dette er jeg ikke interessert i å få tilsendt. Slett meg fra listen deres!"

mvh
Liv-Norunn Langeland Runde
bystyremedlem Ålesund
Sp

                                                                   Kommentarer fra Venstre

29. januar 2008
Vedr. Bjørnar Røysets leserinnlegg, Ope brev til; politikarane i Hareid, kappelan Møgster og støttegruppa for ”Kumar”

"Hei, Bjørnar.
Dette kunne du berre spare deg. Egoisme har god grorbotn."

Mvh
Kåre Grimstad
Kommunestyrerepresentant Hareid
V (29/1 2008)

--------------------

"Eg vil IKKJE ha tilsendt materiale eller e-mailar frå Bjørnar Røyset og FMI i framtida!!!!"

Ole Frank Bakken
kommunestyrerepresentant Hareid
V (31/1 2008)


 

Kommentarer fra Tverrpolitiske Lister og Andre (uavhengige)

 

29. januar 2008
Vedr. Bjørnar Røysets leserinnlegg, Ope brev til; politikarane i Hareid, kappelan Møgster og støttegruppa for ”Kumar”

"Dette var trist lesnad. Eg har problem med å forstå kva som har gitt deg eit slikt menneskesyn."

Venleg helsing
Irene Follestad Rise  
kommunestyrerepresentant Hareid 
Folkelista for Hareid kommune  (31/1 2008)

--------------------

8. juli 2006
Vedr. tips om vår hjemmeside til Bystyrerepresentantene i Ålesund

"Dette var utrolig lesning, avskyelig!

Det er greit å vite hva FMI står for.  Nå har dere gjort det HELT KLART og jeg ønsker ikke videre informasjon fra dere."

Randi Asbjørnsen
bystyremedlem Ålesund
TpL

--------------------

"Jeg ber om at jeg blir slettet fra Deres liste med øyeblikkelig virkning, Jeg ønsker en bekreftelse på at dette blir gjort."

 Og etter svar fra FMI

"Det kan du være sikker på ! Jeg representerer IKKE noe politisk parti. Jeg
representerer en tverrpolitisk liste og fra oss vi dere ikke motta noen
form for politisk propaganda.

Vennligt slett meg fra lisen."

mvh
Svein Vinje
bystyremedlem Ålesund
TpL
--------------------

"Jeg fraber meg enhver kontakt med denne organisasjonen FMI for all fremtid,de forfekter et menneskesyn som jeg ikke trodde eksistertei dagen norge,de viser en forakt for andre kulturer at det en stor skam"

Webjørn Brogstad
bystyremedlem Ålesund
Andre

Kommentarer fra REDAKTØRER, JOURNALISTER og BISKOPENE

24. juli 2011
Vedr. Amund Garfors leserinnlegg, Skal det være slik?

"Vi vil bare ha oss frabedt å få tilsendt slikt søppel og ber om at dere lar det være, noe som ville være vanlig høflighet. Men det er altså for mye å be om fra dere."

Trond Audun Berg
Ansvarlig redaktør, Grimstad Adressetidende

--------------------

2. februar 2011
Vedr. Norvald Aasens leserinnlegg, Åpent brev til debattleder Ole Torp, Debatt nrk 2

"Takk for innsendte synspunkt. Søk snarest profesjonell hjelp."

Ole Torp
Programleder, NRK

--------------------

6. august 2008
Vedr. Norvald Aasens leserinnlegg, Åpent brev til olympiatoppen

"Kan dere slutte å sende dette våset til oss? Det forsøpler postkassen vår, og kommer overhodet ikke på trykk."

Erik Thime
Redaksjonssjef, Avisen Agder

--------------------

29. mai 2008
Vedr. Norvald Aasens leserinnlegg, Åpent brev til statsråd Bjarne Håkon Hanssen

"Hei
Innlegg av denne typen, dvs. fmi-innlegg, kan du slutta å senda oss. Dei vert ikkje tekne inn. Frå no kjem vi heller ikkje til å retunera dei, men berre sletta dei etter kvart som dei måtte koma. Du sparer både deg og oss for arbeid med ikkje å senda oss slike innlegg."

Johannes Kleppa
Redaktør, DagenMagazinet

--------------------

20. mai 2008
Vedr. Norvald Aasens leserinnlegg, Ope brev til Ole Danbolt Mjøs

"Hei
Innlegg av denne typen kan du la vera å senda til DagenMagazinet. Det vert ikkje tekne inn, men vert sletta utan at vi sender dei i retur."

Johannes Kleppa
Redaktør, DagenMagazinet

--------------------

30. juni 2008
Vedr. Amund Garfors leserinnlegg, Kall dem for det de er!

"Amund Garfors
Som regionsavis for de 14 kommunene på Romerike prioriterer ikke Romerikes Blad innlegg hvor verken innsender eller tema er direkte knyttet til Romerike. Dine innlegg faller alltid utenfor våre rammer, og representerer et unødig ekstraarbeid. Vi ber derfor om at du sletter oss fra din mailingliste."

Hallgeir B. Skjelstad
Leserkontakt, Romerikes Blad

--------------------

19. august 2007 
Vedr. Amund Garfors leserinnlegg, Ambulansesaken og virkeligheten

"Takk for mottatt innlegg. Det er refusert pga rasistisk undertone. PS Det er nok flere som heter Amund enn Ali. Men på grunn av en meget verdifull befolkningsutvikling kommer det til å være langt flere Ali enn Amund om bare 20-25 år. Dette til din orientering DS."

Alexander Øystå
Nyhetsredaktør Østlandets Blad

--------------------

1. september 2006
Vedr. Bjarne Dahls leserinnlegg, La ordførerne steikes

 "Kommer ikke på trykk i vår avis."

Øyvind Lien
redaksjonssjef Ringerikes Blad

--------------------

18. august 2006
Vedr. Amund Garfors leserinnlegg, Kong Haralds svik  

"Hei - kan du stryke Telemarksavisa fra din utsendelsesliste?"

Desken, Telemarksavisa

--------------------

28. juli 2006
Vedr. Amund Garfors leserinnlegg, Skal Norge premiere Hamas og Hizbollah?

"Vi registrerer at du ikke har slettet oss fra mailinglisten, slik vi ba om for to dager siden."

Anders Nyland
Sjefredaktør, Akershus Amtstidende

--------------------

23. juli. 2006
Vedr. FMIs tips om vår hjemmeside til avisene

"Vennligst fjern min adresse fra deres mailingliste snarest. Jeg ønsker ikke å motta mail fra FMI."

og 24. juli etter svar fra FMI

"Jeg vet utmerket godt hva FMI står for. Jeg er ikke «åpenbart uvitende». Ønsker jeg å vite mer, vet jeg hvordan jeg kan få informasjonen. Jeg har ikke bedt om å få informasjon fra Dere og ber derfor igjen om at mitt navn slettes fra deres liste. At dere lar være å sende uønskede e-poster til journalister, kan jeg ikke se begrenser FMIs ytringsfrihet eller ytringsmuligheter."

Kjell Kvamme
Presentasjonssjef, Vårt Land

--------------------

13. juni 2006
Vedr. Amund Garfors´ leserinnlegg, Afganerne ved Oslo domkirke  

"Jeg vil be om at Dagens Næringsliv styrkes fra listen over mottakere av innlegg etc. fra FMI, vi kommer ikke til å trykke noe av det dere sender uansett.

Vennligst bekreft at vi blir strøket."

mvh
Tor Slette Johansen
debattansvarlig, Dagens Næringsliv
--------------------

31. januar 2006
Vedr. artikkelen, Nordmenn i mindretall i dette århundre

"Innlegg fra FMI vil aldri bli tatt inn i Dagens Næringsliv. Jeg vil sette særdeles stor pris på at DN blir slettet fra deres mailingliste."

mvh
Tor Slette Johansen
debattansvarlig, Dagens Næringsliv

--------------------

20. juni 2005
Vedr. Bjarne Dahls leserinnlegg, Uverdig tiggeri

"Til Voldnes
Gjør bare oppmerksom på at er helt bortkastet å sende den type innlegg
til oss. Både du og jeg sparer litt tid om du kaster det rett i søppelkassen."

Beste hilsen
Odd Hagen
,
Folkets Framtid

--------------------

30. mai 2005
Vedr. Bjarne Dahls leserinnlegg, Ikke integrere men repatriere

"Vennligst ikke send meg flere av Deres mailer. Jeg er ikke interessert."

og

"Jeg nøyer meg med å gjenta at jeg ikke ert interessert i mer junkmail fra B. Voldnes.
Mvh"

Stein B. Hauglid
sjefsredaktør/politisk redaktør, Dagens Næringsliv

--------------------

26. nov. 2004
Vedr. Bjarne Dahls leserinnlegg, En skikkelig grisevits

"Det går en grense for hva en skal måtte finne seg i å motta av skriverier. Den grensen er klart overtrådt med teksten nedenfor.

Slikt griseri, som du selv treffende kaller det nederst på e-posten, vil jeg for fremtiden ha meg frabedt."

Hilsen
Tor Eigil Stordahl
Sjefredaktør, Forsvarsforum

--------------------

11. feb. 2004
Vedr. Bjarne Dahls leserinnlegg, Trange kår for ytringsfriheten

"Kjære Bjarne Dahl. Mens du nå først skriver om ytringsfriheten. La meg si noe om min praktisering av denne:
Verken jeg eller leserne mine bryr seg om ditt syn på det fargerike fellesskapet. Du kan trygt slette meg fra din mailingliste. Her vil ikke bli tatt inn noen innlegg fra deg."

Mvh.
Erik Jenssen
Redaktør, Vesteraalens Avis
(Erik Jenssen er nå (per 2008) Daglig leder og journalist for Vesterålen Online. Vær observant: Jenssen er en mann som bryter med Grunnlovens § 100 og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 19 .)

--------------------

7. jan. 2005
Vedr. leserinnlegg fra FMI

Vi har mottatt kopier av diverse leserinnlegg fra deg. De er selvsagt av interesse, men jeg må allikevel be om at Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. blir strøket av distribusjonslisten.

Vennlig hilsen
Liv Glomsvoll
Konsulent, Hamar Bispedømmeråd


Kommentarer fra Lærere

23.nov. 2007
Vedr. artikkel, Nestekjærlig innvandringspolitikk i  Storbritannia

"Ikke send meg rasistisk mail asshole."

Odd Inge Teige
Lærer, Kristiansund