norske flaggDelta i den aktive kampen for Vårt Norge!

Fredag 30. november fra kl 18.00 til 19.30 samles sannhetssøkende frihetskjempere på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo kl 18.00 til 19.30. Markeringen i går, søndag, var en fredelig og vellykket norsk protest mot GCM og CRRF.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet henstiller til alle som var tilstede – og ikke var til stede søndag – om å møte opp med venner, bekjente og familie. Sammen er vi sterke!

Dessverre viste igjen den statsfinansierte pøbel fra afa og «Tjen folket» (misvisende navn), sitt riktige voldsaffine ansikt. Personer fra FMI ble fysisk angrepet av stormtroppene til Regjeringen Solberg, Storting og systemmedia. Medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelse (DNM) ble også angrepet. Det tverrpolitiske organisasjonsteamet kan ikke kontrollere om personer kommer for å høre talene som vil bli holdt.

Hva gjelder stormtroppene i afa, som ikke er intellektuelt utviklet nok til offentlig debatt uten å utøve vold. Er de redde for en fruktbar meningsutveksling på demokratisk grunnlag, eller har de ingen adekvate argumenter? Det tverrpolitiske organisasjonsteamet oppfordrer disse menneskene om å møte opp og ta en fredelig diskusjon med oss kommende fredag for åpen mikrofon. Dere er hjertelig velkommen!

Hvis noen ønsker å holde en kort appell, ta kontakt med oss allerede i dag.

Vi roser det norske politi og ser fram imot et fortsatt konstruktivt samarbeid! La oss sammen vise de «folkevalgte» at vi som kommer er villige til, på demokratisk grunnlag, å vise vår aktive motstand mot de folkefiendtlige avtalene GCM og CFFR.

Velkommen skal alle være og vi ønsker alle en fortsatt fin arbeidsuke, og oppfordrer alle til å bringe med norske flagg med flaggstenger.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet