header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

global paktFN oppfordrer til selvmord for Europas kulturnasjoner.

Vil virkelig marionettene i regjeringen Solberg undertegne GCM i desember og være skyldig i høyforræderi? Uten å overdrive betyr GCM det irreversible selvmord for de forskjellige kulturnasjonene i Europa.

Avtalen “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, (GCM) skal underskrives 10. til 11. desember i Marokko. Denne avtalen er utarbeidet av FN og er selvsagt mottatt med jubel og aktiv støtte av eurokratene i Brüssel. Avtaleutkastet ble offentliggjort allerede i 2016. Systemmedia har uten unntak unnlatt å publisere eller vist interesse for å opplyse det norske folk om konsekvensene av denne avtalen. Hederlige unntak var og er uavhengige medier og forskjellige blogg-innlegg. Først når interessen og spørsmålene blant det norske folk ble for ubehagelige for den politiske eliten hva denne avtalen konkret betyr for Norge og Europa, var politikere og systemmedia tvunget til å gå ut i offentligheten og forsvare denne avtalen. I praksis betyr GCM at verden slik vi kjenner den i dag grunnleggende forandres. Uten å overdrive betyr GCM det irreversible selvmord for de forskjellige kulturnasjonene i Europa. Paradokset her er at fundamentet for FN var statenes suverenitet og med inngåelsen av avtalen utarbeidet av FN eroderer statenes suverenitet.

Politikere, byråkrater, NGOs og systemmedia: Dere er for alltid skyldig!
Det offisielle Norge med marionettene i regjeringen og Storting forsvarer denne folkefiendtlige avtalen og har bekreftet at de vil undertegne GCM. Selvsagt forsvarer og propaganderer systemmedia sine foresatte og herskere som sitter på pengesekken og som disse løgnerne er totalt avhengige av. Avtalen mellom politikere og systemmedia er helt åpenlys og gjennomskuelig: Vi, politikere, gir dere, media, informasjon og økonomisk hjelp og dere støtter oss. Uten denne offisielle hjelpen er det i dagens medialandskap vanskelig for enhver mediabedrift å overleve. En objektiv og kritisk journalisme overfor sine velgjørere i regjering og Storting er utopi, derfor er desinformasjon og manglende transparens forprogrammert rundt temaet GCM. FMI finner det legitimt å benytte ordet systemmedia overfor de «etablerte mediene» og vil fortsette med dette.

Migrasjonspakten er rasisme overfor det norske folk
global pakt 1Stopp! Norge må ikke underskrive GCM!

Avtalen er det første skrittet til å legitimere migrasjon som en menneskerett og denne retten vil da stå over norsk statsrett, hvilket betyr at Norges suverenitet ytterligere reduseres. FMI understreker selvsagt at retten til å søke asyl er legitim, men migrasjon er ikke en menneskerett. Ved en undertegnelse vil man fordre og legitimere både illegal og legal immigrasjon. Dette er ikke i det norske folks interesse. Norge og andre land som undertegner avtalen vil forvandles til et innflytningsområde og opphøre å være suverene stater, om de noensinne var det. Denne globale avtalen innebærer at enhver som ønsker å emigrere fritt kan reise til Europa og selv bestemme hvilket land man ønsker å bosette seg i. Disse landene er da forpliktet til å forsørge de nyankomne kulturfremmede økonomisk på lik linje som sin egen etniske befolkning. Totalt består avtaleteksten av 34 sider, hvorav 23 hovedpunkter konkret definerer hva avtalen innebærer. Noen eksempler:

5) Sørge for tilgjengelige og fleksible veier for regulær migrasjon
7) Adressere og redusere sårbarheten for migrantene
11) Integrere, sikre og koordinere grensekontrollen
15) Sikre grunnleggende tjenester for migranter
17) Utrydde alle former for diskriminering og promotere en faktabasert offentlig diskurs for å forme oppfatninger rundt migrasjon

Som avtaleutkastet postulerer, migrasjon «var alltid kilden til velstand, innovasjon og en bestandig utvikling». Grenser skal avvikles og erstattes med «koordinert grensemanagement (…) sikre og regulære grensepasseringer». Les videre selv og legg spesielt merke til sidene fem og seks i avtalen.

Alle 23 avtalepunktene må Norge avvise. Hvorfor skal Norge gi sin tilslutning om eksempelvis punktet om at Norge skal tilpasse standarden sin til resten av verden? Snakker vi her om standarden til Somalia eller Saudi-Arabia hvor steintids-salafistene dreper opposisjonelle og sharia-loven praktiseres med bl.a. offentlig pisking, kvinneundertrykkelse og avhuggede hender?

Undertegnede avtaler kan man alltid kansellere
global pakt 1Flere fornuftige regjeringer vil ikke undertegne. Erna og Siv, er dere landssvikere eller ikke?

USA, Australia og Ungarn har allerede bekreftet at de ikke under noen omstendighet vil undertegne GCM. Østerrike er helt uenige i 17 av de 23 hovedpunktene og vil heller ikke undertegne. Tsjekkias Statsminister Babis vil heller ikke undertegne og sier «Pakten er en trussel mot Tsjekkias sikkerhet og suverenitet (…) Ingen skal bestemme hvem som skal bo og arbeide i vårt hjemland». Israel sier offisielt: «Hvorfor skal Europa undertegne denne avtalen…vi undertegner ikke.» Kroatias President: «vær sikker, vi vil aldri undertegne». Det er mer enn tvilsomt om Polen, Slovakia, Slovenia, og de baltiske statene undertegner. Italia, nå med en fornuftig regjering som setter Italias interesser først, kan nettredaksjonen ikke forestille seg at de undertegner, dette har FMI førstehåndsinformasjon om fra våre partnere i Lega. Danmark og Sveits diskuterer fortsatt, men tenderer til å si nei. Interessant her er følgende uttalelse fra den respekterte sveitsiske jusprofessoren, Hans-Ueli Vogt som viser til kjernen i avtalen: «En universell rett til å bosette seg hvor man vil.»

FMI forlanger at vi redder vårt Norge og grenser, vårt folk, vår kultur, vår rettspraksis, vårt språk, levemåte, våre europeiske røtter og vår rett til å leve som Nordmenn!

Migrasjonspakten betyr slutten for frie og uavhengige medier
global pakt 2Skal Norges 17 mai tog se slik ut i fremtiden?

De som våger å kritisere denne folkefiendtlige politikken vil i fremtiden gjøre seg straffbar, dette i følge avtaleteksten i GCM. Avtalen forlanger mediasensur: Konkret innebærer det at denne artikkelen ikke kan publiseres i januar 2019 uten at FMI blir anmeldt for rasisme, slik står det i avtaleutkastet fra FN. Vi oppfordrer alle til å lagre denne artikkelen, for etter undertegnelsen i desember vil en publisering av denne artikkelen være straffbar. (Selvsagt vil FMI ikke fjerne den fra hjemmesiden vår, da den er publisert før en eventuell ratifisering). Ta den frem om noen år og vis den til familie, gode venner og kjente og FMI garanterer at dere alle vil bli sjokkert og eksempelvis uttale følgende: 

«Vi forstod og visste ikke at undertegnelsen av GCM betød slutten på Norge som en selvstendig stat. Hvorfor gjorde vi ingen motstand?» Det er urovekkende at personer som man skulle kunne forvente innehar intellektuell kapasitet nok til å analysere avtaletekster og foreta en rasjonell konsekvensanalyse, fremstår som totalt uvitende eller forsøker å påstå at GCM ikke utgjør noen fare for Norge og Europa. FMI vil allerede denne uken offentliggjøre et nytt dokument fra FN og Europas folkefiender i EU som har «sprengkraft» nok til å åpne øynene til alle systemindoktrinerte nordmenn. Hvis ikke kan FMI igjen konkluderer at det dummeste svinet selv velger sin slakter.

Støtt en Aktiv Norsk Motstand sammen med FMI! Norge er vårt!

Nettredaksjonen i Folkebevegelsen mot innvandring

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 160 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015