stand eidsvolls plass 181218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert med flere taler 

FMIs tale v/Morten Lorentzen, stand på Eidsvolls plass søndag 16. desember.

Søndag 16. desember arrangerte FMI en markering mot FNs migrasjonsavtaler GCM og CRRF. Hør landsstyremedlem Morten Lorentzen sin tale her.

Lars Thorsen i SIAN sin tale her.

Gi et bidrag til FMI: Julen nærmer seg. Tenk på dine nærmeste og gi en gave. FMI er kanskje nærmere DEG enn din nærmeste familie er. Derfor, gi et økonomisk bidrag. Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.