header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Norges vassdrags og energidirektoratNorges vassdrags- og energidirektorat. Wikimedia Commons.

De fire til fem siste tiår, har globaliseringspartiene Ap og H «rodd båten» og en rekke «nasjonalhelligdommer» er flyttet ut. Det begynte med Aps Gro H. Brundtland som bak ryggen på Det norske folk, og etter to folkeavstemninger mot EU, meldte oss inn under EUs forvaltning og det under adskillig dyrere betingelser som vi ville fått ved vanlig medlemskap. Disse norske gigautgiftene var noe Brexit-motstandere i England reklamerte med som et skremsel på hva som kunne skje dersom England gikk ut av EU og inn i en avtale som liknet Norges.

Det som kjennetegner globalistene, er at folket ALLTID blir satt totalt utenfor, ikke bare i beslutningene, men også under de talløse forberedende møtene som har skjedd, ofte over lang tid. Pressen/statsmonopolet NRK er stum. Videre kjennetegnes de følgende utsalgene av «nasjonalhelligdommer» av den store ENIGHET i Storting og Regjering. Selv fra de som utroper seg til motstandere. F.eks. er mantraet fra Frp før valget at – ja vel VAR de EU-tilhengere, men NÅ er de EU-motstandere! Resultatet var valg-oppsving.

Sp er jo viden kjent som EU-motstander. MEN: Spørsmålet er hvorfor INGEN av disse stemmene høres som motstandere under forhandlingene rundt de enkelte saker. HVOR var de f.eks. da et samstemmig Storting og Regjering i sommer – i et hastevedtak før sommerferien – stemte for at hele det norske Finansdepartementet skulle underlegges EU? Media var stumme inntil avgjørelsen. Enten visste de intet eller de hadde fått visse «direktiver», (som nå direktiver til NRK/ media på feltet «innvandring», her lik med Sverige).

Det samme skjedde da et samstemmig Storting og Regjering fjernet fra Grunnlovens §2 den konstitusjon skapende Judeokristendommen som fra år 1023 (norske tingmenns møte på Moster) og etter følgende 200 år med elite-studier av bibelsk lov, ble presentert i kong Magnus Lagabøters Landslov 1272, som definitivt endte Norges historie fra en røverstat med menneskeofringer til avguder og innbyrdes fysiske stridigheter, til Europas mest velordna land. Prinsippene herfra var blitt statens førende ideologi, som de ble det i hele judeokristenheten, Europa, populært kalt Vesten. Hele lovverket og vår europeiske kultur og verdisett går ut fra Bibelens fundament. Boka forefantes inntil nylig i alle rettsaler, for lov og rettsprinsippene går ut herfra. Men den 21.5.2012 ble en ny, offentlig betalt, ideologisk import med et påbydende innhold til sine følgere, der omkring 60 % klart står stikk i strid med norsk lov, sidestilt med Norges konstitusjonsskapende ideologi. Heller ikke her ble folket spurt eller informert. Innholdet av visse påbud derfra, har vært oppe i Stortinget/NRK, men lagt på is, idet konklusjonen var at praktisering kom bare under politiansvar. Dette i takt med EU.

Overskriften sikter til en høyinteressant artikkel av Sps stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold 11.12. s.19 i Dagen. Kraftprisene i Norge er noe helt annet enn i EU. Dette fordi kraftprisene blir regulert nasjonalt, av Norges vassdrags- og energidirektorat, norske myndigheter og Stortinget. Men nå sier olje- og energiminister Terje Søviknes at «det blir gjort ‘tilpasninger’» som innebærer at norsk kraftproduksjon, blir overgitt EUs regelverk under EUs kraftmyndighet ACER. Det som ACER bestemmer (med simpelt flertall) blir overvåket under EU-byrådet EFTAs overvåkingsorgan ESA, samme som Norge i sommer ga Finansdepartementet over til. Slik blir beslutningene på nasjonalt plan nok engang vekk ved at man overgir også Norges eneste virkelig sikre finansgrunnlag – kraftproduksjonen og myndighet over den – til EU.

Poenget er hvem som skal ha makt til å bestemme over det mest verdifulle og eneste varige bestående som Norge har igjen – norsk Vannkraft, som har gjort oss til en stor krafteksportør av naturlig fornybar kraft i fler-milliardklassen, som til evig tid ville fortsatt gitt sikre inntekter til nasjonal bl.a. velferd, (ved f.eks. olje-slutt) – når EUs kraftmyndighet ACER får overordnet myndighet (også) av norsk kraft, ledet under EUs regelverk/overvåkingsorgan.

OBS: En overnasjonal myndighet med tydelige statutter om IKKE å ta noen nasjonale hensyn! Og om Sp nå er uenig, vil erfaringsmessig Storting- og regjeringspisken evne å få til den vanlige enigheten. Til, og ved «salg av Norge» som folket to ganger stemte mot.

Med dette som bakgrunn, gis O.A.Myrvolds sluttord:
«For meg og Senterpartiet minner dette mest om norske folkevalgte som har gitt opp å styre Norge, med de alvorlige følgene det kan få for norske interesser. Denne gang for norsk energi.» Også rundt denne saken er lite lekket ut. Takk Myrvold for lekkasjen og Dagen for at de tok den inn. Vi har ellers ikke sett/hørt om dette i media.

Kari Bergendahl
Politisk uavhengig
Hammerfest, 19.12.2017

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Løpesedler i Gjøvik
Torsdag 8. august 2019


Klistremerker i Bergen
Mandag 22. juli 2019


Flygeblad i Mandal
Mandag 15. juli 2019


Klistremerker i Bergen
Lørdag 6. juli 2019


Koordinert flygebladaksjon
Torsdag 20. juni 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 562 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015