header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlDet var lenge en psykose som red politikerne i Vest. De skulle overtale, presse eller tvinge skattebetalerne i egne land til å ta ansvaret for elendigheten i u-landene, og bevilgningene økte, år etter år, uten at elendigheten minket. Befolkningsveksten og vanstyret i u-landene sørget for at nøden forble konstant. Den førte til voksende press mot grensene i Europa, Nord-Amerika, Australia, og ikke minst Sør-Afrika så lenge det var hvite som styrte i landet.

Nå var det nok mangler også i ”giverlandene” og hos de ”nykoloniserte”, med stramme budsjetter både for helsestell, undervisning, veibygging og tusen andre gode formål, men politikerne fant alltid plass for noen ekstra millioner til u-hjelp og flyktningmottak. De som satt og bevilget kom gjerne selv fra beskjedne kår, og det styrket selvfølelsen å kunne slå om seg med milliarder. Sammenligningen med fulle sjøfolk er ganske treffende, med det forbehold at sjømennene sløste med penger de selv hadde tjent, med ærlig arbeid. Galskapen brer seg over grensene, ”The Economist” kan berette at Brasil rykker opp i julenissenes førstedivisjon. Landet har passert notorisk dumsnille tosker som Sverige med, så langt, 25 milliarder kroner, en tredobling siden 2008. Tidsskriftet viser da også en tegning av president ”Lula” da Silva som svever over Afrika og strør ut milliardbevilgninger, mens noen tafatte landsmenn står undrende igjen på bakken.

Nå er jeg ikke lenger oppdatert på Brasil, men jeg vet at store deler av landet fortsatt er som u-land å regne, der befolkningen lever i bitter nød fra dag til dag uten utsikt til bedring. En skulle tro at de folkevalgte sørget bedre for sine egne, og la mindre vekt på å høste applaus på den internasjonale parketten, men brasilianske politikere sier det rett ut, at landet samler støtte for sin, eller rettere ledernes drøm om et sete i Sikkerhetsrådet. Som om dét skulle ha noen innvirkning på levestandarden i landet.

Når det så gjelder de land som i etterkrigstiden har finansiert u-landseventyret, sliter de alle med unntak av Norge med enorm statsgjeld. Det er så ille at en rekke land er truet av konkurs, for en vesentlig del som følge av u-hjelpen og innvandringen. Nå setter lederne befolkningen på hestekur i land etter land, ingen går klar, alle skal under sparekniven lyder parolen fra dem som er ansvarlige for misèren. Det burde være selvsagt at de først stanset overføringene til andre land, og varslet potensielle innvandrere at gjestebudet er over.

Brasilhjelp 040810

Sendt 4.8.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 282 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015