header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

mot stupetNorge står på kanten av stupet og da kan det være greit å få med seg noe om hvordan det begynte. Før EU-valget i 1994 var det klare indikasjoner på at nei-siden ville vinne. Blant annet hadde Senterpartiet gjort det bra i stortingsvalget året før. Kanskje var det derfor det hastet slik med å snik-innføre EØS-avtalen, stikk i strid med både folkeviljen og den Norske grunnlov. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Den gangen var det ikke alminnelig kjent at politikere drev og konspirerte med fremmede herrer bak vår rygg, men noe info kom ut om dette i et begrenset omfang. Den gangen lød dette så utrolig at ikke alle tok det på alvor, men som en konspirasjonsteori.

Sitat fra et infoblad i 1993: Hvorfor gjøres det gjentatte forsøk på å få oss inn i en Europeisk union? Flere herskere har gjennom krig forsøkt å få Norge med i en Europeisk union. Mange har gitt sitt liv for å hindre at vi skulle miste vår frihet og selvråderett. Vi ber dere legge merke til den holdningen som noen av landets ledere nå legger for dagen. De går aktivt inn for å gi bort vårt land – gjennom diplomati – til en ny statsforfatning – en Europeisk union – som vil få omtrent full styring over oss. Det er ikke lett å forstå at noen av de ledende politikere oppgir troen på Norsk selvråderett på denne måten, men det er lettere å forstå når du får vite hva som foregår bak kulissene for å samle Europa og resten av verden. Sitat slutt.

Det er nesten som om dette er skrevet i dag. Våre ledende politikere har ikke forandret seg, de reiser til Davos for å mingle med verdenseliten, det verste er at de vil ikke stoppe den pågående invasjonen fra Afrika. Og så er det noe de kaller agenda 2030, FNs medlemsland har ifølge agenda 2030 forpliktet seg til å innføre fri migrasjon i en verden uten grenser innen 15 år. Og så er det en masse svada: «2030-agendaen stadfester en global enighet om at grunnleggende endringer er nødvendige for å trygge global stabilitet og jordas bærekraft!»

saetherOlav Sæther
Kristiansund, 8.12.2018

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 219 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015