header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

tilbakeblikkMange elever og studenter kan ikke på et selvstendig grunnlag, logisk og rasjonelt definere fremtidsprognoser. Hvem har skylden?

Historiekunnskapen for unge er skremmende dårlig. Bakgrunn og konsekvenser. En dialog mellom skoleelever som benytter en meget populær online tjeneste for å dele foto og videoer: «Hei, si meg, hadde de Instagram i 1920?» «Ja, da, hvordan skulle de ellers få svart-hvitt bilder...».

Historiekunnskapen for norske barn og ungdom reduseres for hvert år som går. Det er rett og slett pinlig og vanskelig å overse når flere ikke vet når Første og Andre verdenskrig begynte og sluttet. Årsaken for denne åpenbare og kritikkverdige skolepolitiske katastrofen finner vi forskjellige faktorer: For det første har faget historie ikke den ønskede og naturlige prioriteten i lærerplanen. Fokuset ligger på helt andre og unyttige områder. Undervisningen er rett og slett dårlig. Mange lærere formidler bare helt nødvendige «fakta» og forholder seg til venstresidens verdensbilde. Prioritert blir en indoktrinering hvor metodisk idioti er bestemmende. Undervisningen skal nå være og inneholde en «multimedial, dialogpreget og kompetanseorientert» undervisning.

Derfor gjennomføres ikke en kronologisk gjennomgang og en logisk strukturering av emnene som skulle vært formidlet til den oppvoksende befolkningen. Dette har fatale følger som ovennevnte dialog viser. Politisk korrekt betyr i praksis å inkludere og ikke diskriminere det stadig økende antall muslimer, andre trosretninger og mennesker fra Afrika. Derfor blir det heller ikke undervist i visse «betente» tema: Hvordan oppsto forskjellige religioner, konflikten/e i Midtøsten eller den historiske bakgrunnen for dannelsen av bestemte land? For å forstå en stadig mer kompleks verden er det naturlig at det undervises i opprinnelsen til islam, bakgrunnen til de arkaiske landene på den arabiske halvøyen, fordrivelsen av et folk og dannelsen av staten Israel. Basis kunnskap om hvilke mekanismer som danner grunnlaget for den globale verden vi lever i og hvem som har direkte fordeler og hvem som har ulemper av disse beslutningene er mangelvare. Konsekvensene av denne feilaktige utdannelsen gir seg utslag i å ikke forstå verdenshistoriens nyere historie. Elever og studenter kan derfor ikke på et selvstendig grunnlag, logisk og rasjonelt definere fremtidsprognoser.

På en side har den oppvoksende generasjonen knapt informativ informasjon om hva nasjonalsosialisme er og på den andre side benytter de gjerne tillærte fraser som «ingen nazister på våre gater», uten å kunne presisere hva en «nazi» egentlig er. Man kan også konstatere en regelrett beundring for alt som representerer venstresiden og sosialisme. En statsviter ved navnet Klaus Schrøder gir en god forklaring på dette fenomenet. «Våre etterkommere vil ha det mest mulig bekvemt og sosialt. En stat som formidler sine borgere en slik virkelighet fremstår derfor fra distanse til virkeligheten som attraktivt». Politikere, byråkrati og systemmedia vet dette, men kombinert med en historisk uvitenhet og påvirkningen fra en kulturmarxistisk teori ser de ikke dette som et problem, men som en mulighet til videre å påvirke mottagerne av den «vedtatte sannheten». Til å påpeke «fake news, konspirasjonsteorier og simple populistiske budskap». Dette er da definert som såkalt høyreekstremt. Det tidligere Arbeiderparti- og LO-styrte lærerforbundet, som fusjonerte med lærerutdanningsforbundet i 1993 under ledelse av sosialist og fagforeningsmedlem Anders Folkestad og som igjen senere fusjonerte med Unio, Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannete. Denne indoktrineringsorganinsasjonen er den nest største innenfor det blodrøde LO, og har over 339 812 medlemmer. Selvklart at deres mål som også Unio på latinsk betyr «Jeg forener». Vi spør: Forener hva? Uvitenhet?

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr,: 0530.40.68169. FMI Postboks 70 Sentrum, KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 187 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015