header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

islamterrorKonfrontasjoner mellom Nordmenn og kulturfremmede vil komme.

Systemmedia representert fremst gjennom de anti-norske vil-gjerne-være journalister i rød front, nrk, bedriver gjennom sine tårevåte reportasjer om is-fanger et farlig spill. De ønsker at disse tikkende menneskebombene skal importeres til Norge. Angsten til Nordmenn overfor profesjonelle islam-terrorister som nå trygler om å bli importert til Norge må bli tatt på alvor. Disse menneskene har frivillig tilsluttet seg Kalifat-staten og er fylt opp av hat mot vestlige demokratier. Her kan ikke islamister ha prioritet fremfor Nordmenn. Innenriksdepartementet i Tyskland fastslår at hver tredje islamist som er kommet tilbake til Tyskland og som har oppholdt seg i krigssonen Syria og Irak, var aktiv i kamphandlinger. Det vil være naivt og ikke tro at disse tallene er overførbare til Norge.

Hvor kriminelle handlinger har funnet sted er også der hvor terroristene skal bli strafferettslig forfulgt. Mange av is-terroristene har dobbelt pass og vi oppfordrer myndighetene i Norge om å frata de det Norske passet. Her i landet har de ingenting å gjøre. En lovendring hvor bare Nordmenn har rett til et Norsk pass må gjeninnføres.

Dessverre er regjering og storting fylt opp av naive godmennesker som ikke evner å se realiteten at politisk islam sprer seg som et virus i Norge.

Man skal ikke håpe på en konfrontasjon mellom Nordmenn og islamister og andre kulturfremmede, men det blir nok umulig å unngå. En dag vil det smelle med masse sårede og døde. Da vil kanskje parlamentariske politikere og systemmedia lage et riktig media-spetakkel og uttrykke sin beklagelse og medfølelse, altså fullt program med hykleri overfor konfrontasjonene som vil komme. Da er kanskje tiden moden til også å ta et oppgjør med de som aktivt har forrådt vårt fedreland.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrekt



Alternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 95 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015