header

Foto over: Wikipedia.orgpaaskeliljer 3

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

norrønafolketI dag velter innvandringen av menn av fremmede folk og raser inn over det vi kan betegne som de vestlige, hvite kristne demokratier. Så kan man spørre hvorfor? Hvorfor skjer dette nå? Unge menn i hva vi vil kalle vernepliktig alder, reiser snart halve kloden fra Afrika og Midtøsten for å komme hit, til det hvite Europa, «flykter» gjennom mange land, hvor det hverken er krig eller ufred, for de skal hit. Moskeene reiser seg ut over landet, store bygg hvor de fremmede holder til med sitt, bygger sine egne samfunn, de vil jo ikke ha noe med vår kultur å gjøre, som de betrakter som mindreverdig. Likevel messer politikerne våre om at vi må sørge for bedre integrering, men realiteten er at de fremmede ikke vil lære norsk eller vår kultur å kjenne. Men i stedet vil de påtvinge oss deres.

De hater kristendommen, det sier de rett ut. De hater alt vårt. De myrder og voldtar og trakasserer innbyggerne, raner og ødelegger, terroriserer, brenner biler. Er det i virkeligheten en krig som pågår, mot det hvite, kristne Vesten? En krig med etniske våpen og barnevogner, som de selv uttrykker det? Og vår utryddelse er målet? Er dette i så fall en del av et større spill? Men hvordan det da, kan man spørre? Og hvorfor drives det en krig mot oss? hva kan grunnen være? Hvem er vi egentlig, det hvite, kristne Vesten? De hvite folkestammene i Vest-Europa, Skandinavia og De britiske øyer og våre ætlinger som bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand? Hva slags folk er vi? Hvor kommer vi fra? Vi har utviklet den overlegent beste samfunnsform med frihet og likhet i våre rettssamfunn, men nå skal det være likestilling mellom vår protestantiske sivilisasjon og de primitive kulturer og religioner som myndighetene importerer. For det er kun med myndighetenes godkjennelse dette kan skje! På stortinget og i regjering! Hva foregår egentlig der? Det kan man med god grunn spørre.

La oss gå tilbake i historien. Hvem var egentlig vikingene? hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra? Var vikingene virkelig slike brutale barbarer, mordere, voldtektsmenn som historien framstiller dem? Eller er dette noe som ufortjent er blitt tillagt dem, ufrivillig pådiktet dem? En underlig problemstilling? Slett ikke. Vi er da samme folkeslaget den dag i dag her i nordsjøområdet, uten sammenligning den frieste, fredeligste og mest demokratiske del av verden. Islendinger, briter, nordmenn, skandinaver, tyskere, franskmenn og hollendere er da også kjent for å være opplyste, arbeidsomme, fredelige og rettskafne. De nordiske folkestammer. Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig? At den offisielt vedtatte framstilling er falsk, og villedende? Fordi noen med fiendtlig holdning har fusket med kildene? Og hvorfor ville «noen» i så fall ha interesse av det? For å holde oss uvitende om vår fortid og opphav? Og hvem er så «noen»? Dette har ikke historikerne beskjeftiget seg med. Men dette er et nytt og viktig historisk perspektiv, som må tas i betraktning, ut fra slike spørsmål som vi her stiller.

Hva er vårt opphav, vår identitet, hvor kommer vi fra? Er vi israelitter? Er de hvite, nordiske folkestammer identiske med Israelsstammene i Bibelen etter Jakob Isaksson, vår stamfar? Israelsfolket er Guds tjener, Hans demonstrasjonsfolk for alle andre folkeslag på jord. Og tjeneren skal frembringe sin herres vilje. Og det har de hvite, protestantiske folkestammene gjort med å bringe evangeliet til alle kanter av verden. Og vi har vist verden hvordan rettssamfunn bygges.

For 1000 år siden, før pavekirken tok makten, var vi med i den keltiske kirke, alle Hårfagre- kongene ble døpt der. Og den keltiske kirke holdt lørdag som helligdag, Det var pavekirken som forbød lørdag og tvang inn søndag, solgudens dag som helligdag i stedet. Herrens sabbat! Lørdagshelg har levd i Norge helt opp til våre dager i våre daler og fjellbygder. I dag er det bare jødene som praktiserer sabbat, lørdagshelg, og vi er således narret til å tro at de derfor er Guds utvalgte folk. Men jødene er ikke israelitter, selv om de later som. Jødene er asiater, det viser deres utseende.

Lørdagshelgen ble forbudt da paven kriget til seg makten ved å drepe Olav den Hellige på Stiklestad. Da seig Norge inn i 400 års natten, som varte til Martin Luther startet reformasjonen som frigjorde oss fra pavekirken og gjorde Israelsfolket til protestanter. Men krigen mot Guds folk fortsetter, vår utryddelse er målet. Det er situasjonen i dag.

Stig Bergmann
Ørsta

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Surnadal
Torsdag 30. mai 2019


Aktivisme i Gudbrandsdalen
Mandag 27. mai 2019


Flygeblad i Aure
Torsdag 9. mai 2019


Flygeblad i Ski
Torsdag 9. mai 2019


FMI i Molde og på Aukra
Onsdag 17. april 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 112 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015