header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

asylstudie fakta

«Den som kommer, den blir».

En ny studie som heter «Den som kommer, den blir» er nå offentliggjort. Året 2015 var en ren katastrofe, ikke bare for hele Europa, men spesielt menneskeutvekslingsland nr. 1, Tyskland. Da brøt forbryteren og tidligere kommunistisk agitatorleder i DDR, Angela Merkel alle gjeldende lover og regler og åpnet grensene for ikke-velkomne fra all verdens land. Millioner med kulturfremmede forsøkte, med hell, å livnære seg på staten.

I dag befinner de venstredominerte moralvokterne seg fortsatt i lykkerus grunnet de fortsatt høye innvandringstallene. Nå kommer ikke den største delen av lykkejegerne reisende over grensene, men via import av familie og kombinert med «Resettlementprogram». De kulturfremmede blir finansiert via staten og tilbakesending av de som ikke er berettiget til «asyl» fungerer ikke. Migrantkriminaliteten stiger og manglende statlig kontroll kan ikke lenger skjules for folk og offentligheten. De negative konsekvensene av «migrasjonskrisen» forsøker fortsatt propagandamaskinen å skjønnmale, men tallenes tale er klare: Den sosialromantiske multikultur-ideologien er på stadig vikende front.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Tyskland styrer mot spalting og i borgerkrigslignende tistander
Asylstudien «Den som kommer, den blir» fra 2017 er nå aktualisert og her fremlegges uforfalskede tall og fakta. I 2017 kom det ikke 198 000 fremmede som offisielle tall viser, men over 300 000. Alle omfolknings- og hjelpeprogrammer for rasefremmede blir ikke nevnt. Ei heller de over 71 000 som mangler reisedokumenter, eller de 60 000 som ikke er utvist. Hvor mange som har krysset grensen som ikke blir kontrollert og oppholder seg ulovlig i landet blir anslått til flere hundre tusen. Næringslivet som fremla prognoser hvor berikende de fremmede er viser også et negativ bilde. Mellom 25 – 30 % er i en form for statlig lønnet arbeid, hvilket betyr at de ikke genererer verdiskapning. Noe av bakgrunnen for dette er høye antall analfabeter og liten eller ingen skolegang hos de rasefremmede og statlig understøttelse får man uansett. Kriminaliteten eksploderer blant de nyankomne og her vil ikke staten publisere reelle tall for denne negative utviklingen. I stedet for stabilitet hersker det kaos. Manglende statlig kontroll er nå normal-tilstand. Tyskland styrer mot spalting og borgerkrigslignende tilstander.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig nasjonalistisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 186 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015