header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

aktiv folkeutveksling

Migrasjon var aldri og blir aldri en løsning på befolkningseksplosjonen.

Den internasjonale NGO-organisasjonen for migrasjon, IOM (International Organization for Migration), er den store pådriveren i internasjonal migrasjonspolitikk og for folkeutveksling som nå aktivt finner sted i Norge og Europa.

IOM er en mellomstatlig organisasjon for FN og har 173 land som medlemmer. Hovedkontoret har de i sveitsiske Le Grand-Saconnex og ledes av den sosialistiske politikeren António Vitorino. IOM ble først kjent for det store publikum siste år som en forkjemper for migrasjon når konsekvensene rundt GCM-avtalen ble presset frem av nasjonalistiske organisasjoner i Europa til systemmedia og politikernes store fortvilelse.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Migrasjonspakten styrker den venstre-globalistiske agendaen og de benytter ofte såkalte rådsmøter, såkalte RCSCs for å fremme sin agenda. Et av disse møtene fant sted i Brussel 2.-3. oktober 2017. Partnere var "Migration and Development Civil Society Network" (MADE) og "Platform for the International Cooperation on Undocumented Migrants" (PICUM). Støttespillerne til MADE er EU og flere europeiske regjeringer. Norge er selvsagt inkludert, men også den beryktede "Open Society Foundations" (OSF) til George Soros. Et dokument fra 2002 bekrefter også flere samarbeidsprosjekter med Soros-stiftelsen OSF. Organisasjoner som støtter PICUM er flere Pro-migrasjonsorganisasjoner. I Norge er det NGO "Helsehjelp til papirløse", registrert i Bergen og statlig finansierte rasistiske «Antirasistisk senter» i Oslo. Paradoksalt nok er to organisasjoner basert i Tel Aviv, Israel også under PICUMs paraply. Paradokset består i at Israel er et av verdens mest homogene land og fører en konsekvent politikk for mottak av ikke-jøder og en aktiv repatrieringspolitikk. Hvilket mål forfølger disse jødiske organisasjonene?

Målet er legalisering av migrasjon
"IOM forplikter seg til prinsippet at migranter og samfunnet profiterer med en human og organisert migrasjon." Dette står det offisielt på IOMs hjemmeside og de bekrefter derved at deres oppgave ikke er å forhindre migrasjon, men å legalisere det. Derfor er rådgivning overfor migranter og kooperasjon med statlige, antirasistisk senter, og ikke statlige organisasjoner ett av fundamentene til IOM. Et annet fundament er reetablering og familiegjenforening.

I 2018 hadde de et budsjett på cirka én milliard dollar for sine migrasjonsprosjekter og i 2019 vil dette budsjettet øke. På Twitter meldte IOM at "migrasjon kan man ikke stoppe for det er ønskelig og nødvendig".

Slutt med menneskeimport
Organisasjoner som IOM og andre representanter for venstre-liberale regjeringer som Solberg sitt norskfiendtlige kabinett er medansvarlig for den massive økningen av globale folkeforflytninger. Siden 2010 er tallet økt fra 51 millioner til hele 272 millioner mennesker i 2019. Dette er et fattigdomstegn for den internasjonale politikken og deres komplette feilslåtte u-hjelpspolitikk gjennom flere tiår. Med oppfordringer om økt migrasjon og den stadige propagandaen for migrasjon som en løsning for næringslivslivet fyrer IOM og deres lysskye samarbeidspartnere bare mer bensin på bålet.

Migrasjon er ikke en løsning, men et symptom på dypereliggende problemer. Det herskende asosialistiske politiske klimaet i Norge forhindrer en saklig og kritisk dialog rundt migrasjon og folkeutveksling. Vår oppgave som opposisjonelle nasjonalister er fortsatt å påpeke åpenbare problemer og fremlegge løsningsforslag.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 452 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015