header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

finanssystemet

Bilde: Pixabay.com.

Når det går dårleg med bankane får dei bevilgningar frå staten, våre skattepengar, men gjelda forblir den same. Olav Sæther kommenterer.

For vel 30 år siden brukte staten (oss) 40 milliarder til heimkjøp av Norsk valuta, NOK. Dette vart igjen utlånt til Norske bankar utan sikkerheit og bankane lånte ut vidare i hytt og pine. Dei største forretningsbankane var solide, men så kom det krav til meir eigenkapital, og wipps, så hadde bankane for lite eigenkapital. Staten (oss) måtte berge bankane ut av krisa, kom dette andre til gode? Ikkje det eg kan hugsa. Bedrifter gjekk konkurs og mange måtte gå i fra hus og heim. Det rette hadde vore at låntakarar kunne fått noko lettare betingelser slik at fleire hadde klart seg. Bankane opprettholdt gjelda til alle som dei hadde sendt ut i elendigheita, det var ikkje nok at dei hadde fått av våre skattepengar, dei skulle ha inn pengane ein gong til. Dette er slik eg kan hugsa og ikkje meint som ei fullstendig oversikt.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

I 2008 var det og ei lita bankkrise, men jamvel om det sto dårleg til kunne dei bevilge seg sjølv store bonusar.

Og korleis er stoda i dag? Boligprisane er kunstig høge, mange med stor gjeld kan få problemer. Innvandrarar (berikelsen) vert skjerma.

Det finnes folk som vil dekonstruere vår sivilisasjon og det er urovekkjande at vår regjering er med på dette. Eg trur dei ser for seg at dei sjølv skal vere ein del av herrefolket som skal ha den totale makt, økonomisk og politisk.

Olav Sæther
Kristiansund, 3.5.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 357 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015