header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

ragnarok article topimage Johannes gehrts

Ragnarok av Johannes Gehrts.

Fram gjennom tidene har menneska trudd på alt muleg som til dømes tussar og troll, gudar og djevlar. I moderne tid har vi også fått klimahysteriet rundt den svenske tenåringsjenta Greta Thunberg. Ho er visst diagnostisert med tre sjukdommar. Autisme, OSD (tvangslidelse) og selektiv mutisme. Når ho ikkje er frisk hadde det vore best om ho var heime og gjekk på skulen i fred og ro, men i staden har ho blitt klimahysterikarane si kjeledegge – og dei samanliknar henne jamvel med Jesus og Martin Luther King.

Klimahysteriet kan samanliknast med religiøse sekter som Jehovas Vitner. Dei har fortalt oss fleire gongar at dommedag er nært føreståande utan at vi har merka noko gale. Truleg vil fleire menneske døy av bl.a. overbefolkning, fattigdom og svolt i fråvær av økonomisk utvikling når den oljesmurde økonomien fell vekk – enn dei som vil døy av klimaendringar.

Etter dommedagstalen til Greta Thunberg i september 2019 i høve FNs klimakonferanse i New York hadde TV-kommentatoren i Fox Michael Knowles denne treffande kommentaren: «Den klimahysteriske rørsla handlar ikkje om vitenskap. Om den gjorde det ville den vore leia av forskarar, ikkje av politikarar og ei mentalt sjuk svensk jente – som blir utnytta av sine kyniske foreldre og den internasjonale venstresida».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Klimaguruen Greta Thunberg lot seg avbilde saman med familien i ei t-skjorte der det sto «Anti-Fascist-All-Stars». Dette er ein militant valdeleg organisasjon på ytre venstre fløya med eit internasjonalt nettverk. Veit ikkje familien kven dei støttar? Denne gruppa er kjende for å nå sine mål gjennom hærverk og valdelege handlingar mot meiningsmotstandarar når dei mobiliserer i gatene, og dei er særleg ute etter å kneble ytringsfridommen til alminnelege folk som ønsker ein strengare innvandringspolitikk.

Gretas heimland Sverige vil nok gå langt fortare under av rå kriminalitet, kaos og eit samanbrot i økonomien som følgje av ein uvettig og diktatorisk innvandringspolitikk enn av klimaendringar. Dersom klimaendringar fører til katastrofetilstandar i framtida vil land med ei etnisk homogen folkegruppe stå langt sterkare rusta til å kome gjennom krisa, enn land som består av eit samansurium av ulike folkegrupper med eit langt svakare samhald – der muslimar er dei mest destruktive.

Den største faren for Vesten er at muslimar allereie har fått for store bruhovud i våre land så kimen til etniske, religiøse og økonomiske konfliktar allereie er lagt – og då er også vår innsats mot eventuelle klimaendringar tapt.

Magnar A. Bakke
Eid

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020


Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020


Flygeblad i Narvik og Svolvær
Tirsdag 30. juni 2020


Lesja ble informert
Søndag 28. juni 2020


Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrekt



Alternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 179 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015