header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

migranrøkning

Alle EU land, EØS-Norge inkludert skal være med på «Resettlement» av 1,44 millioner mennesker, bare i 2020. Dette fremgår av et strategi-dokument fra 23. september, men hvordan det skal gjennomføres når det ikke finnes rettslig grunnlag for dette, nevnes ikke.

Med et strategi-dokument fra 23. september anbefaler EU sine medlemsland å legge til rette for «legale grensepasseringer». Disse menneskene skal ikke bare gis beskyttelse i en overgangsperiode, men de skal permanent bosettes – «Resettlement». Dette er en «moralsk plikt» og i anbefalingen heter det:

«Over hele verden øker tallet på flyktninger og andre personer som trenger internasjonal beskyttelse. Derfor må Unionen styrkes for å oppfylle sin moralske plikt. Alle medlemslandene skal delta og vise solidaritet for at det skal bli lettere å komme legalt til Unionen, samtidig som beskyttelsessoner utenfor Unionen skal utvides.»

Derfor må medlemsstatene «gi et bidrag til de internasjonale initiativene for nyankomne (Resettlement) og bidra til et bedre migrasjonsmanagement basert på humanitære grunner».

De «nyankomne» migrantene betegnes i strategi-dokumentet som «en sentral del av asyl- og migrasjonspolitikken til Unionen». Dette til tross for at asyl egentlig bare blir gitt når personer er i fare, og for Norges del, når de gjelder som politisk forfulgt. Videre står det i dokumentet:
«De nyankomne er et viktig instrument for å tilby personer internasjonal beskyttelse. Dette er et tegn på solidaritet med tredjeland hvor mange befinner seg på flukt fra krig og forfølgelse. Nyankomne er også en sentral del av asyl- og migrasjonspolitikken til EU. Man redder menneskeliv, stopper ulovlig migrasjon og bekjemper forretningsmodellen til smuglernettverkene. De nyankomne er en viktig del i et nytt og omfattende migrasjonskonsept.»

EU-kommisjonen forbereder Europa nå på mottak av 1,44 millioner nyankomne bare i 2020:
«UNCHR bekrefter at «resettlement»-behovet for 1,44 millioner i 2020 er høyt, men dette tallet vil stige i de kommende årene.»

På hvilket rettsgrunnlag EU-statene skal være forpliktet til å motta de store tallene av migranter nevner EU-kommisjonen ikke. Mellom- og østeuropeiske land som Polen, Tsjekkia og Ungarn avviser generelt et massivt mottak av velferdsmigranter.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 214 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015