header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

blackface

Begrepet "Blackface" er når ein kvit person blir sminka svart i trynet, for å likne ein neger. Bilete: Wikimedia commons.

Ope brev til Espen Aas i NRK.

Hei, Espen Aas, Dagsnytt 18, nrk.

På Dagsnytt 18 den 7. desember 2020 var eit av tema «rasisme» i eit tv-program og der uttrykket «blackface» vart nytta.

Eg må verkeleg seie at vi no er tilbake som husmenn med huva i handa i vårt eige land. Sidan 1400-talet har vi nordmenn gjennom det meste av tida vore under andre statar, både Danmark, Sverige og Tyskland. Vi har gått som eit husmannsfolk i eige land sidan Vikingtida, og etter Svartedauen har vi aldri meir vorte heilt fri.

No kjem det menneske frå områder i verda der dei grovaste overgrep vert gjort mot deira medmenneske, og så får desse seg til å påtvinge oss korleis vi skal innrette oss, kva vi skal gjere, seie og meine.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Det er visstnok galt at ein komifigur målar seg brun i andletet i samband med si framsyning, visesongar som har vorte laga utan tanke på latterleggjering av andre rasar, som negrar, skal forbyast. Eg synes den verste rasismen er når eit folk må gjere knefall for andre som kjem ubedne til landet og at vi skal gje opp ting som vi har rekna som harmlaust og som ikkje har hatt vonskapeleg brodd mot andre folkegrupper eller folkerasar. Vi vert forbodne å bruke ord og uttrykk som har vore vanlege i vårt språk gjennom alle kjende tider – som t.d. neger. Neger tyder svart, men den svarte vil verte kalla svart, men kva er så problemet?

Vi nordmenn er no utsette for rasisme når vi vert påtvinga framande sine krav om korleis vi som eit gamalt folkeferd i vårt eige land skal innrette oss. Dette er rasisme! Minner om boka som vart kjend for eindel år sidan og som var skriven på urdu, der nordmenn vart kalla «Satans Sønner». På TV vart det eingong uttala at «alle norske kvinner er horer». Pakistanaren, Kalid Salimi, uttala til Aftenposten i 2013 at dei som vil kramphalde på det gamle Norge vil måtte tape kampen. Altså så foregår det ein kamp her i landet som går ut på at vi skal miste det som vi kjenner som vårt i Norge. Kvifor vert ikke slike ting tekne opp som rasisme og hatytringar?

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Og kvifor går desse framande, enten det er arabarar, negrar, andre mørkhuda, eller andre, her når det er så ille med denne påståtte «rasismen»? Det må då vere langt betre der dei kjem frå der det ikkje finnst korkje rasisme, hat mot andre eller anna umenneskeleg framferd, kvifor finne seg i alle elende her i landet VÅRT?

I norske media, som nrk, vert slike krav frå framande meir enn gjerne gjeve rikeleg med plass, vi nordmenn skal værsågod innrette oss på ny til å verte husmenn. Og desse framandfolka får meir enn gjerne støtte og bifall frå dei som vi trudde var våre eigne. Men også der tok vi feil!
400-årsnatta under Danmark med påfølgjende andre slavetider vil nok verte småting mot det som no ventar oss i sviket sitt storheitstid. Vil den ta slutt? Men når slike som Thomas Hylland Eriksen har fått det som han vil så er vi nordmenn som majoritet i eige land dekonstruert, og det så grundig at vi aldri meir kan kallast ein majoritet, slik han seier i eit intervju. Og då kan det vel vere det same, for då vil vi aldri meir reise oss som eit eige folkeferd som attpåtil bygde landet gjennom generasjonar ved hjelp av slitne hender og krøkte ryggar.
Slik har vi altså forvalta arven frå dei som sleit seg ut både gjennom krig og «fredstider».

Norvald Aasen
Askvoll, 15.12.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 176 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015