header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Kilde: Internettet.

vintherjensen-2Forleden var jeg til møde i en forsamling, der har det tilfælles, at nationalstaterne skal respekteres, og at  grænserne imellem nationalstaterne ikke kan flyttes med magt, men ved forhandling og godkendelse af det internationale samfund. Det vil i vores tid sige FN eller ved Den Internationale Domstol i Haag. Det er de muligheder der er, når konflikter opstår.

Ved mødet traf jeg formanden for SIAD Anders Gravers, der til daglig stærkt forfægter den nationale suverænitet. Vi kom til at tale om  konflikten imellem israelerne og palæstinenserne. Her fremførte jeg  det synspunkt, at den nuværende israelske regeringsleder  Benjamin Netanyahu, er en ”høg”, der reelt ikke ønsker nogen fredsaftale. A. Gravers, var ikke enig  i min bedømmelse af  Benjamin Netanyahu. Han er en jødisk fundamentalist, der drømmer om et stor Israel, og hører til den kreds, der opfatter Jerusalem som jødernes evige hovedstad. Det er en tilsnigelse, Jerusalem, er såvel jødedommen, kristenheden, og  muslimernes metropol. Dette synspunkt var også gældende, da FN udarbejdede en delingsplan for Palæstina  i 1947. Ifølge FN Generalforsamlings resolution 181. Skulle Jerusalem være et internationalt mandatområde, der ikke skulle tilhøre hverken den forestående palæstinensiske eller jødiske stat.

Dette er samtidig forklaringen på, hvorfor en række lande  –  bl.a. USA, Belgien, Spanien, Frankrig, Grækenland, Italien, Tyrkiet og Sverige,  har generalkonsulater i Jerusalem, der referer direkte til disse landes udenrigsministerier, og ikke til ambassaderne i  Tel Aviv eller Amman. Men der er sket mange hændelser siden 1947. Men det har efter min mening ikke ændret noget som helst ved det mandat det jødiske folk fik af  et flertal af FN´s. medlemslande, herunder Danmark. Jeg hører dem, der glad og stolt  over, at  mit eget fædreland har været med til at  skabe et hjemland for det  Jødiske Folk, efter  1876 år uden eget fædreland. Jeg vil  forsvare FN´s modige beslutning. Selvom det var et dristigt projekt, der har vist sig at være fyldt med konflikter og mange  problemer.

Derfor, må man stille det krav til  staten Israel, at man respekterer  FN-beslutningen fra 1947. At man i krige med araberne, har været nødt til at besætte områder, berettiger ikke Israel til at annektere  områder der går ud over de grænser der blev fastlagt, ved Staten Israels grundlæggelse i 1948. Men naturligvis, må Israel forsvare sin egen befolkning og sit eget landområde.  Men  ved en forhåbentlig  fredsaftale med palæstinenserne, må de besatte områder  rømmes.

I den første arabisk-israelske krig i 1948 gik Israel ind i Vestjerusalem, og har siden holdt denne del af byen besat.  Samtidig flygtede bydelens arabiske befolkning. I  1967 blev den israelske besættelse udstrakt til hele Palæstina, der i 1922-48  var britisk mandatområde. Som en del af besættelsen bekræftede den israelske regering den 11. Juni sin permanente besættelse af  Østjerusalem, og den 28 juni ratificerede Knesset denne beslutning ved at beslutte, at også Østjerusalem var omfattet israelsk lovgivning.

Ganske kort tid efter påbegyndte man anlægsarbejder for at sikre jøderne fri adgang til jødernes hellige Grædemur. Fem tusinde arabiske indbyggere blev drevet ud af deres huse, der blev jævnet med jorden, og blev sendt  i Shufat flygtningelejren. Det er magtbrynde af værste skuffe.

I 1969 igangsattes store byggearbejder i en ring omkring Østjerusalem, det har betydet, at Jerusalem er blevet isoleret fra resten af de besatte områder, det har også betydet en ændring af befolkningssammensætningen, så den arabiske befolkning ender med at blive en minoritet. Det vil naturligvis gøre det ekstremt vanskeligt, at fuldføre en israelsk tilbagetrækning, den dag  der bliver oprettet en palæstinensisk  stat. Som med god ret, ville kunne påberåbe sig retten til at gøre Østjerusalem til deres regeringsby. Det er her palæstinensernes helligdom Al Aksamoskeen er tilstede.

Den 30 juli 1980 gjorde Knesset det genforenede Jerusalem til ”Staten Israels evige hovedstad”. Det fik FN i  aktion. Den 20 august vedtog FN´s  Sikkerhedsråd, - med USA´s  stemme resolution 478, der erklærede denne ensidige israelske proklamation for ugyldig. Men den 6. November 1996 besluttede USA´s kongres  at flytte USA´s ambassade til Jerusalem. Det skete efter stort pres fra den israelske organisation AIPAC.

I 1993 indgik Israel og PLO Oslo fredsaftalerne  I disse var det forudset, at der i slutfasen af forhandlingsprocessen også skulle forhandles om Jerusalems endelige status. Højrefløjen Likud, som aldrig har respekteret FN´s beslutning,  har frækt erklæret, at Jerusalems status ikke er til forhandling. Det er dette politiske bagland regeringslederen Benjamin Netanyahu, kommer fra.

I 1995 vedtog Israels regering en plan for Storjerusalem, der skulle omfatte  både byens vestlige og østlige dele samt 15 % af den besatte Vestbred. Vedtagelsen har allerede ført til en kraftig ekspansion af de jødiske bosættelser vest for Jerusalem.

For den palæstinensiske befolkning i Jerusalem er det gået tilbage. 75 % af befolkningen lever i dag under fattigdomsgrænsen, og befolkningstætheden er 8 gange højere end i de israelske områder af byen.

Jeg tillader mig, at komme med den påstand, at de mange tiltag fra de israelske regeringer i de seneste år; har været at umuliggøre  tilbagetrækning fra Jerusalem. Det kan undre, at et Folk som det jødiske, der af alle folkeslag ved alt om, hvad det vil sige at leve uden eget territorium, tillader sig, at annektere andres landområde. Det har vi set nok af i Europa fra 1938 og til 1945.

Det er i lodret strid med Folkeretten. Men nu skal der snart være forhandlinger i USA med den amerikanske præsident som forhandlingsleder. Her må man håbe, at Benjamin Netanyahu, får sig en lektion i begrebet  Folkeret. Jeg sender venlige tanker, til Danmarks tre fhv. udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen, Niels Helveg Petersen og Mogens Lykketoft, som meget tilpas, har meddelt  at  den israelske kurs ikke  er i de bedste hænder i øjeblikket.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 415 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015