header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Kopi til NATO, norsk UD, Forsvaret, Forsvarsdepartementet.
 
Jens StoltenbergJens Stoltenberg. Wikimedia Commons.

Jeg vil komme med noen kommentarer til intervjuet med deg på Dagsrevyen den 22.12. 2016.
 
Både ditt kroppsspråk og dine øyne fortalte meg at du ikke var helt trygg på at vi seere helt ville tro på det du fikk servert oss av propaganda. Vi ble fortalt at Putin og Trump skaper utfordringer for NATO. Tvilsomt, Stoltenberg! Vi blir fortalt at Russland har gått inn i Ukraina. Også dette tvilsomt, Stoltenberg! Men dette er NATOs og Vestens propaganda. Og med et velvillig media som partner kan en få plantet det mest utrolige inn i hodene på mennesker man ønsker å påvirke.
 

Du minnes kanskje hva NATO gjorde i Serbia i 1999? Jo, herr generalsekretær, NATO gikk inn i Serbia og bombet dette vesle landet i 78 døgn, og løsrev Kosovoprovinsen fra moderlandet Serbia for å forære det til de muslimske kosovoalbanerne! Jeg kan minne deg om mye i denne saken, Stoltenberg. Den fordrivingen av tusenvis av serbere som foregikk i forkant av Kosovokrisen ble forbigått i stillhet fra vestlig side. Da var visst alt i orden. Kan også minne deg om hva din far, Thoralf Stoltenberg, uttalte i et radiointervju med Morten Jentoft på denne tiden. Her fortalte han journalisten i klare ordelag at han syntes det var bare positivt med en muslimsk stat i hjerte av Europa. Det er vel dette vi i senere tid ser er blitt enn realitet i vår verdensdel. Kanskje er både far og sønn Stoltenberg fornøyde med det som har fulgt med på lasset?

Når det gjelder dette at Russland skulle gått inn i Ukraina så burde ikke generalsekretæren være så overfladisk. Det ble holdt folkeavstemning på Krim, et overveldende flertall av befolkningen der stemte for å legge Krim under Russland. Noe lignende gjorde NATO ikke når det gjaldt Serbia/Kosovo! Øst-Ukraina ønsker tilslutning til Russland, noe som trolig ville fått slutt på krigstilstanden i Ukraina. Men det vil ikke NATO. NATO ønsker trolig ikke fred med Russland, noe de viser ved sine styrkeoppbygginger langs Russlands grenser. Dette vil også gi NATO alibi innad for å utvikle mere drepende og moderne våpensystemer og sterkere opprustning. Å konstruere en fiende vil være nyttig for en slik tankegang.

Når det gjelder at Krim ble tilbakeført til Russland, som NATO og vestlige politikere kaller Russlands aggresjon, så kan det være verd å merke seg at den tidligere høyt respekterte Sovjetiske presidenten, Gorbatsjov, uttalte etter at Krim ble tilbakeført at dette var en gammel urett som nå var rettet opp igjen. Så kan jo Stoltenberg tenke gjennom om det var i tråd med internasjonal lov og rett at Krutsjov forærte Krim til Ukraina. Han var selv ukrainer!
Stoltenberg hevder at NATO ikke ønsker en ny kald krig. Her tror jeg deg ikke, generalsekretær!

Det er vel heller slik at det er NATO som puster til glørne etter den kalde krigen. Og du er jo gammel NATO-motstander, så her må du vel være enig med meg, i alle fall når du ikke er på talerstoler i Natoalliansen, men når du kanskje grubler alene i sene nattetimer?
 
Så er du inne på dette med klokskapen i det dere i NATO har bedrevet av intervensjoner langt utenfor det som skulle være Natoalliansens ansvarsområde. Her finnes ingen selvkritikk fra generalsekretæren! Hva har dere i NATO skapt i Afghanistan, i Libya, i Irak for å nevne noe? Hvem er det som egentlig kan sies å ha vært gudfar for IS og andre terrororganisasjoner og opprørsgrupper i nevnte områder? Kan det være riktig at en militærallianse går inn med våpenmakt og dreper andre lands ledere og styrter andre lands styresett, uansett hvor ille disse lederne er – eller har vært? Hva har NATO og Vesten fått tilbake? Om ikke NATOS ledere bryr seg det minste om hva disse gruppene bedriver både i og utenfor sine landområder, så er det sivile mennesker i millioner som må betale for NATO-alliansens krigseventyr med sine liv og lemmer. Jeg vil tillate meg å kalle NATO-alliansen en klikk med krigsromantikere! Som verdens mektigste militærallianse tillater alliansen seg å gå inn med militære styrker og drive krig der det passer dem, og uten å spørre noen om lov – FN styrer de selv sammen med sine lakeier fra u-landene, så den tillatelsen til krig som de ønsker seg fra FN kan NATO få der etter eget ønske. Men på Balkan, i krigen mot Serbia i 1999, gikk alliansen til krig uten FN-mandat!
 
Jens Stoltenberg sier at "verden har blitt mer uforutsigbar" og at dette krever et sterkt NATO (TV2 23.12.2016). Har ikke nettopp NATO et tungt ansvar å bære for at verden er blitt farligere og mer uforutsigbar? Jeg ser ikke bort fra at verden ville vært et sikrere sted uten en mektig militærallianse som bedriver verdenspoliti aksjoner og kriger verden rundt slik de selv lyster.

Rakettskjoldet som utplasseres i Øst-Europa hevder Stoltenberg ikke er rettet mot Russland. Det burde være lettere å tro på julenissen enn å tro på dette! Det er nok også en lett sak for vestlige politikere og militære ledere å hause opp stemningen mot Russland i Øst-Europa. Det gjøres i sterk grad også i Norge. Vi blir til stadighet fortalt hvor farlig Russland og Putin er. Til alt overmål er vårt vesle land med på å føre straffetiltak mot vårt naboland i øst. Fører sånt til fred mellom nasjoner? Pygmeen skal straffe stormakten!
 
Det er ikke å stikke under en stol at den muslimske verden fester grepet om Europa. Dette skjer altså med vestlige politikere sin velsignelse. Det er trolig straffbart å mene dette i den verdensdel som hevder å være verdens navle når det gjelder demokrati og menneskerettigheter. Norges nåværende "Forsvarsminister", Ine Marie Eriksen Søreide, har selv uttalt seg i svært så positive vendinger om Det muslimske brorskapet. Bl.a. sier hun at "Det er en viktig bevegelse". "Det er ikke en ekstrem islamistisk bevegelse på noen måte, osv". (Debatt på Litteraturhuset, den 3. mars 2011)
 
I denne sammenhengen kan det være interessant å minne om en film laget av en iraker bosatt i Norge som omhandler nettopp Det muslimske brorskap sine planer for erobringen av Europa. Da de ikke kan erobre Europa militært så skal den muslimske erobringen kunne gjennomføres ved innvandring og store barnekull også ved bigami.

Så planene er klare, og Vestens politiske og militære ledere synes tydeligvis at det er en besnærende tanke å ofre sitt eget kontinent og sine egne undersåtter for Islams sivile invasjon. Og ved sin stadige propaganda og knebling av Europas egne borgere, endog ved straffeforfølgning og trusler, vet de at Europas sivile samfunn forholder seg tause. Det er dette som så smukt kalles "demokrati" og "menneskerettigheter" i vår verden. Eller det som Jonas Gahr Støre kaller "Det store Vi".

Det er på høy tid at europeerne, og nordmenn, begynner å ta elitens propaganda med mange klyper salt, og det beste av alt at folk flest prøver å bryte gjennom den vegg av desinformasjon vi utsettes for til daglig, og dermed tenker mere selv!

Generalsekretær Stoltenberg 010117
 
aasenNorvald Aasen
Kvammen, 1.1.16

Kommentarer   

+3 #5 Olav Sæther 16-01-2017 08:51
Rettelse:Det var den tidligere presidentens sønn Viktor viktoroych yanukovych som døde i en drukningsulykke i mars 2015.
+5 #4 Olav Sæther 10-01-2017 10:22
Angående Ukraina så er det underlig å høre på kritikk mot Putin og Russland. Vi bør da vite at Soros og Obama investerte 5 milliarder dollar i et regimeskifte der. Kuppmakerne drepte mange og ville drepe Yuanukovych også. Yanukovych var på vei sørover mot Krim da Russiske spesialstyrker (spetsnaz) med helikoptere plukket opp den Ukrainske presidenten da han hadde morderne i hælene. Yanukovych døde i en drukningsulykke i mars 2015.
En pensjonert CIA-mann Ray McCovern har sagt at det har forbauset han mye hvor servile Vesteuropeiske statsledere er overfor Washington.
+16 #3 Magnar A. Bakke 04-01-2017 17:53
Honnør til Norvald som får fram realitetnen i dette høve. Media med politikarane på slep gjer sitt beste for å fordømme styre og stell i mange andre land - medan dei på heimebane i mange saker er verre og er hovudansvarlege for den løgnpropagandae n for innvandringa som pågår. Dette vil verte nasjonens ragnarokk.
+15 #2 Olav Sæther 01-01-2017 21:35
Dette var noen sannhetens ord. Jens Stoltenberg er en løgner, men lett å gjennomskue, egentlig er han like latterlig som sitt idol Barack Hussein.
Kan ikke dy meg for å komme med denne:
There was a man called Obama
A freak born from a white mama
his daddy,though, he wouldn`t stay
cause he could see Barack was gay
+20 #1 Rolf Gudmundsrud 01-01-2017 20:59
Dette er helt rett og bra skrevet

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 372 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015