header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

På bakgrunn av en kronikk av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 1. desember i fjor sendte Bjørn Wichstrøm en kronikk der lengden var godt innenfor grensen på 6000 tegn. Aftenposten svarte at kronikken måtte forkortes til 2800 tegn. En forkortet utgave kom inn 19.12. 22.12. kom det et skarpt motinnlegg, som Wichstrøm kommenterte 3.1.17.

Den opprinnelige kronikken som Aftenposten ikke ville publisere kommer i Norge Er Vårt nr. 1-17.
    Nettredaksjonen

I kronikk 1. ds. peker Thorbjørn Jagland på at tilliten mellom mennesker og mellom folk og institusjoner er i ferd med å forsvinne. Men han sier ikke noe om årsakene og har ingen forslag  om mottiltak.

Økende mistillit til styrende organer følger av dårlig politisk styring. Ett eksempel på dette er innvandringspolitikken. Relativt homogene stater er blitt omdannet til flerkulturelle på tross av århundrers erfaring: De fleste flerkulturelle stater har til alle tider vært preget av sosial uro, vold og mangel på demokrati.

Politikken kan langt på vei forklares med ideologiske bindinger. Humanisme og liberalisme er positivt ladet, men alle ideologier fører galt av sted hvis de ikke kombineres med sunn fornuft, dvs at man nøkternt må vurdere konsekvensene av alternative handlemåter. Da må man holde seg til fakta, som er:

1. Fremmedkulturell masseinnvandring er ødeleggende for vårt liberale demokrati.

2. Dersom ressursene i stedet brukes til å hjelpe flyktninger som befinner seg i Asia og Afrika, vil langt flere mennesker bli hjulpet. Måler man humanisme ikke bare i ord og intensjoner, men i effektiv hjelp, blir det altså langt mer humanisme med dette alternativet.

Det er 130 millioner mennesker som er rammet av kriser og trenger hjelp. 82 millioner trenger mat, men FN og Verdens matvareprogram får ikke nok tilskudd fra medlemslandene. Det har ført til reduserte matrasjoner og får flere til å legge ut på reiser hvor tusenvis omkommer.

Jagland skriver om Listhaug: ”Hun sørger for at symbolpolitikk og symbolspråk preger flyktningdebatten og hindrer en reell debatt.”

Listhaug har kommet med faktabaserte argumenter for å begrense innvandringen, mens kritikeren fremsetter ubegrunnede karakteristikker av henne. Flere innvandrere betyr flere mistilpassede personer. Begrensning er derfor det beste integreringstiltak.

Asylinstituttet er ikke egnet til å løse de problemene som følger med millioner menneskers flukt fra krig, sult og andre katastrofer. FN bør overta ansvaret og opprette reservater i land i Asia og Afrika, hvor flyktninger gis mulighet for et tilnærmet normalt liv med utdannelse, arbeid og en rimelig levestandard.  Medlemslandene må binde seg til å dekke utgiftene.
Samtidig bør FN starte et langsiktig arbeid for å skape flere nasjonalstater. Mange statsgrenser er trukket uten hensyn til befolkningens etniske og religiøse sammensetning. Dette er årsaken til mye volds- og krigshandlinger. Flytting av grenser og folkegrupper kan gi en fredeligere verden på lengre sikt. Det er de relativt homogene nasjonalstatene som har oppnådd de beste resultater mht menneskerettigheter, frihet, humanisme, økonomi og rettferdig fordeling.

Tillit 130117

wichstrømBjørn Wichstrøm
Oslo, 28.1.17

Kommentarer   

+5 #2 Olav Sæther 03-02-2017 09:13
Muammar al-Gaddafi prøvde å få negrene til å holde orden i sitt eget hus. Men da ble han myrdet av bandittene til negeren i det hvite hus og Jensemann.
+4 #1 Goggen 01-02-2017 19:43
Negrene kommer til Europa fordi de savner de gode leveforholdene som var i Afrika da de var europeiske kolonier.

Det kan jo ikke være noen annen grunn?

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 115 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015