header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

fremoverHvor mye angst og sinne du Victor Petrenko (i avisa Fremover - Narvik) sitter inne med, der ditt hjerte og hjerne kanskje fylles av den ustanselige flommen av nyheter og andre saker i disse turbulente tider, det skal jeg ikke uttale meg om. Men alle som er våken, de ser jo de tydelige tegna på at internasjonal kaos og kriser nærmer seg også våre områder. Og med den eskalerende økende politisk og sosiale uro overalt, så har dette en ytterst avgjørende betydning for folk og nasjoner. Ikke minst nå etter at det tyske partiet AfD (Alternative für Deutschland) gjorde et brakvalg. Der Angela Merkel nå favner i blinde etter noen hun kan samarbeide med. Og hvor vi nå kan se i et større og bredere perspektiv, framtida for Europas demokratier og hele den vestlige kultur generelt. Ja, at flere våkner opp, løfter hodet og ser og erkjenner hva som er i ferd med å skje i våre samfunn hvor tillit og tillitsforhold, det som er fundamentalt viktig og som er limet og bindemidlet i samfunnet, det er bra. Ikke minst hvordan demokratiet og hele samfunnsstrukturen er bygd opp og fungerer, det er neppe noe man kan påpeke for ofte. Jo, både du og andre må gjerne le, men det vil ikke hjelpe stort når fienden står på dørstokken. Og det i en samfunnsstruktur som nå er under angrep fra både ytre og indre fanatiske og fundamentalistiske mørke krefter. Som gjerne vil rive ned våre verdier så snart de får sjansen til det. Nei, Petrenko, dette er ikke mye å le av!

Det er neppe ikke bare i dine tastaturfingrer som det klør og svir i når man ser at våre egne politikere kjører dette landet rett i undergangen. Mens det årlig planlegges å ta i imot 20 000 mennesker gjennom familiegjenforening. Hva slags svindel kan det være? Der du minner oss om dette tullet om at Norge ”skal innta en ledende rolle” i et moralsk skuespill? Det var jo dette jeg sleit meg ut med å skrive om i et par måneder før valget. Men der FREMOVER og nesten alle de fleste avisene i Nordland opptrådte som skinnhellige dobbeltmoralister. Og som ikke tillot mine skriv å bli trykket. Et fenomen som også blir stadig tydeligere. Noe som er blitt den rollen mediene spiller i dannelsen av folks meninger og holdninger. Og for å være helt sikker, så kan de også finne på, slik som du også antyder, der de kan brunbeise undertegnede. For så, og være helt sikker på at slikt virker, så henger de gjerne på et bilde. Jeg blir aldeles ikke sint over å bli sensurert og boikottet av disse statsfinansierte norske mediene. Men jeg blir bare veldig skuffet, frustrert og lei meg når de som ynder å kalle seg ”den fjerde statsmakt” – utgjør praktisk talt hele det tilfanget av informasjonskilder som et stort flertall av folk i dette landet og fylket har tilgang til. Så redde er de altså blitt for at folk skulle få litt info og kanskje gi stemmen sin til meg? Nei, det har ikke noe med moralisering å gjøre. Kun fakta og informasjon. Men hvor du Petrenko henter dette fra, at jeg har religiøse, nasjonalkonservative betraktninger ispedd en del holdninger om nasjonalromantisme og fremmedfrykt, det får nå bare stå for din egen regning. For det er vel bare min simple plikt å stå opp for mitt land når jeg ser at det er under angrep?

Og denne ”statsmakten” jeg nevner, den har imidlertid ikke noe som helst demokratisk mandat til å styre folkemeningen og dermed øve innflytelse på velgernes politiske preferanser. På dette område ser man ofte overtramp, noe jeg har påtalt mange ganger. En annen ting som jeg stadig kommer tilbake til, og som ikke kan sies for ofte nok, det er at våre politiske ansvarlige ledere ikke bare har åpnet landets grenser for nær sagt alle verdens folkeslag, hvor sosiale, økonomiske og strukturelle mega-problemer i en overbefolknings-kontekst, kun omtales av politikerne som ”utfordringer”. Mens den vold og kriminalitet som dette i seg selv har med seg i kjølvannet, når all innvandring er så godt som ukontrollert i tillegg, det skal heller feies glatt under teppet. Men det helt utrolige i denne sammenheng; er at disse Vestens ledere, som også Norge dessverre er en del av, grunnet et uansvarlig medlemskap i EØS og Schengen, faktisk ikke tør eller evner å erkjenne eller anskueliggjøre kriminaliteten, voldtekter og drapsmotivene som vi fikk på kjøpet. For det, det er faktisk i all sin gru, noe vi fikk se her forleden, da en 18-åring, en utlending og innvandrer (”et barn”) forsøkte seg på å sprenge et tog på undergrunnen i London. Der denne hjemmelagde spikerbomba heldigvis ikke gikk av, men skadet 30 personer. Hadde den virket som den skulle, da hadde minst 200 mennesker blitt drept kunne politiet opplyse. Ja, det er faktisk det som kunne ha skjedd Petrenko, grunnet disse uansvarlige politikerne som gambler med sikkerheten til sitt eget folk, midt i vår egen vestlige sivilisasjon. Og dersom dette er å mase og trette ut folk, så tror jeg heller jeg gjør ei god gjerning med å minne dem om farene som lurer over alt. For både der og her i landet finner vi at politisk uansvarlighet vedrørende den påtvungne ikke-berikende importerte muhamedanismen, nemlig volds-religiøs fanatisme, hat mot vertslandets verdier og befolkning. Der alt dette er et resultat av et politisk vanstyre, hvor et demokratisk-illegitimt diktat av et politisk korrekt overformynderi, ja som er uten sidestykke i vår europeiske historie er satt ut i livet. Dette er den direkte årsak til svært mye av den elendighet vi i dag opplever på det europeiske kontinent. Og i høy grad som er grunnen til at partiet AfD nå er blitt Tysklands tredje største parti. Der de har fått 92 representanter i nasjonalforsamlingen. For intet folk i Europa har sagt ja til et kollektivt selvmord, eller for å berede plass til ikke-europeiske folkemasser. Men tvert om; folket har blitt regelrett overkjørt av sine egne politikere som man trodde var folkets og nasjonens genuine representanter. Noe de aldeles ikke er!

Dette tragiske og ulykksalige springende punkt ved det politisk korrekte lurendreieriet i systemet, det er nemlig ”the missing link” hvor folket i praktisk politikk blir fratatt retten til direkte politisk medbestemmelse. Og dermed frarøvet muligheten som et stabiliserende, folkelig nødvendig korrektiv til en makt som gjennom arroganse og ignoranse oppfører seg alt mer skammelig overfor sine velgere. Derfor ville jeg inn på Stortinget, der jeg skulle ha lest disse søvngjengerne sannheten og leksa hver eneste dag! Men sannheten, den er dessverre så tilslørt i vår tid. Og derfor står løgna seg så godt, at man kan ikke gjenkjenne sannheten med mindre man elsker den!

At sannhetens kjerne for å finne den korrekte årsakssammenheng ikke skal fram i det offentlige lys, det har nok sine ”machiavelliske” årsaksforklaringer. For da ville jo den herskende gjengen av yrkespolitikere blitt nødt til å legitimere den folkelige motstand mot fortsatt innvandring. Generelt denne masseimporterte muslimske innvandringen fra Afrika og Midtøsten spesielt! Når våre politikere ikke våger å fortelle oss sannheten med rene ord, men tvert om, fortier, bagatelliserer og manipulerer de faktiske forhold som de selv ikke har kontroll over. Og det grunnet sin grenseløse blindhet og ditto dårskap. For da er dette faktisk som å berede grunnen for en KATASTROFAL utvikling for framtida! Som blir en refleks, ja rent fornuftmessig og dermed som en logisk følge av disse fastlåste omstendigheter. Dagens politikere vil jeg påstå, bereder selv grunnen for den ”ekstremismen” de beskylder deler av folket for å inneha. For det er de maktansvarlige som skaper uutholdelige tilstander grunnet forfeilet politikk og dermed ikke-bærekraftige tilstander for land og folk. Ja som de er ansvarlige for og samvittighetsfullt skulle utmeisle en alternativ politikk. Og som igjen skal ivareta nordmenns interesser.

Dette sviket overfor sitt eget folk som nå klarere og klarere manifesterer seg for europeere flest, det er direkte en forbrytelse og en tragisk foreteelse når fasiten i dag er skrikende tydelig. Der man nesten blir målløs når man beskuer den samfunns-strukturelle oppløsning som i disse tider skjer i de vestlige land. Dersom dette fortsetter i samme spor, så kan vi stå overfor hele Vestens sivilisasjonskollaps om det verst tenkelige skulle skje, fordi vi ingenting gjorde i tide. For ingen land overlever en kontinuerlig invasjonsmasse av fremmede uintegrerbare, kulturelt og religiøst ikke-kompatible, ikke-assimileringsvillige, som attpåtil tar voldelige midler i bruk. Og for å omstyre den rådende orden som vi bygger hele den europeiske kulturarv på. Fremmedgjøringspolitikken er absolutt vår verste fiende, hvor rotløshet og forfall sakte men sikkert tærer på alt vi hittil har tatt for gitt i en nasjonalstatlig og folkelig historisk verneverdig kontekst. Er du ikke enig i dette, Petrenko?

Ja, du skriver at du håper Fremover tillater meg å svare på dine spørsmål, noe jeg er ganske sikker på at de vil gjøre. Jeg ville nemlig forby ALT som hadde med islam å gjøre, dersom det var opp til meg. Vi kan ikke favorisere de fremmede masser framfor eget fedreland og folk! For da blir vi faktisk gisler i vårt eget land. Ingen ting er mere avslørende for de politikere og etter hvert groteske uansvarlige partier som gjennom de siste tiår har tillatt denne skremmende utvikling; når de gjennom Orwells tåketale, feigt fornekter det faktum, at en ekstrem religion har fått fysisk og mentalt innpass, nettopp takket være multikulturalismens dogme. Og for en global verdensorden av det kaotisk-absurde ”frie flyt av mennesker, kapital, varer og tjenester” – hvor FN og EU samt Europarådet fritt har kunnet sette de destruktive premissene for en gradvis oppløsning av alle Europas nasjonalstater. Hvor ”all makt” ikke lenger er hos folket eller Stortinget. Dagens overbetalte brødpolitikere innafor partiveldets gemakker er egentlig kun teknokratiske administratorer, hvor alt skal kunne omsettes, kapitaliseres for kjøp og salg. Og hvor ”bruk og kast” er den nye globale grenseløse materialisme for ”evig vekst” inntil det grenseløse perverterte. Hvor menneskemassene skal omplasseres, og der naturens egne krefter sluttelig tar den grusomste hevn over det hovmodige, løpske menneskedyret. Noe vi til fulle nylig fikk se i det karibiske hav og i Florida, hvor jeg har seilt i årevis. Og der det nå ser ut som en krigssone?

For meg ser det ut som vi mennesker skal være maktesløse og passive tilskuere til vår egen undergang, mens ”våre ledere” lever herrens glade dager i løgn og fornektelse, før den multikulturelle syndefloden tar og sluker alt hva vi gjennom mange generasjoner har bygd opp - og fortsatt har som vårt kjæreste eie. Men som vi trolig vil miste dersom kursen ikke legges om. Men nå vokser heldigvis den folkelige motstanden i Europa, der vi søker etter karakterfaste ledere og ditto alternativ politiske partier som Tyskland nå har fått. Og som vil vårt beste for en bærekraftig framtid hvor folkesuverenitet og nasjonal selvstendighet igjen blir satt på dagsorden!

Og så spør du meg Petrenko, hvilke ”redskaper” dette ”brannkorpset” skal utrustes med? VILJE, KUN VILJE TRENGS! Det system-importerte islamist-problemet og all annen dysfunksjonell innvandringspolitikk lar seg lett løse gjennom en handlekraftig kontrær politikk. Men da må vi ha modige ledere som er ærlige, og som vil sitt eget folk vel, ved at dets eget folk og nasjonens overlevelse settes i høysetet som førsteprioritet. For trygghet og sikkerhet for sitt EGET folk innenfor eget nasjonalstatlig territorium, det er nemlig enhver regjerings prioriterte oppgave for at et sunt samfunn skal fungere optimalt for fellesskapets beste. Dersom de ikke løser de primære oppgaver, så sviker de ikke bare sine konstitusjonelle forpliktelser, men selve folkestyrets grunnprinsipper; der de ydmykt skal tjene sitt eget folk og land. Og hvor nasjonal samforstand gjennom sannhet og rettferdighet er selve grunnlaget for fred og fordragelighet innafor våpensikre territorialgrenser her nord.

Victor Petrenko 041017

garfors 060914Amund Garfors
Narvik, 26.9.2017

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 156 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015