header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Nektes bankkontoBankenes umoralske makt!

Igjen avslører marionettene i Europas regjeringer hvem som kontrollerer de. Bankvesenet er som kjent utenfor kontroll for de som skulle være våre folkevalgte, og oligarkene som styrer rente- og pengepolitikken gjør akkurat hva de vil. Deres mål har alltid vært, og vil alltid være å generere makt og avkastning til sine eiere, en liten elite av superrike kapitalister som kan øke sine allerede astronomiske verdier og kontroll. Konkret betyr dette å kunne fortsatt styre land og utplyndre sine undertaner og skattebetalere med en umoralsk rente- og kredittpolitikk. De som styrer folkeforræderne registrerer nå grunnleggende og aktive holdningsendringer blant Europas befolkning. Generelt har befolkningen i Europa meget liten eller ingen tiltro til sine styrende. Dette bekreftes gjennom at folkelige og nasjonalistiske partier og organisasjoner opplever en økt oppslutning for sine ideer om suverene, fredelige og homogene nasjonalstater dannet av folket. Her litt bakgrunnsinformasjon.

Bankfatwa er ikke et demokrati verdig
I Frankrike er bankkontoene til partiet Front National og deres leder, Marine Le Pen slettet og følgelig kan dette partiet, hvis mål er interessene til sitt eget folk, ikke lenger utføre inn- og utbetalinger med kredittkort og bankgiroer. Politikeren Marine Le Pen er også representant i EU og bare et samarbeid mellom alle etablerte partier fra ytterste venstre, via liberale og konservative kunne hindre at Front National vant en brakseier ved presidentvalget dette året. Bakgrunnen er selvsagt politisk motivert, noe hun selv uttaler:
«Dette er forsøk på å kvele et lovlig opposisjonsparti og er ikke et demokrati verdig. Dette er en Bankfatwa!»

Nektes bankkonto 1Hvem styrer egentlig finanskapitalen?

Hun forlanger støtte fra alle andre politiske partier og president Macron. Om Macron, tidligere kabinettmedlem under den tidligere sosialistiske president Hollandé og en aktiv yrkeskarriere i multinasjonale McKinsey vil gripe inn er mer enn tvilsomt. To av de største bankene i Frankrike er allerede politianmeldt, men de vil selvsagt ikke gi noen kommentar. Hovmot står for fall!

Sverige vil heller ikke ha et fritt og demokratisk samfunn
Motpol i Sverige har gjennom et tiår vært en av de viktigste bidragsyterne til en bred konservativ idè- og kulturdebatt som aktivt har forandret det politiske klimaet i Sverige. Organisasjonen arbeider som FMI ideelt og er avhengig av økonomiske bidrag fra sine sympatisører for å kunne bestå som en korreksjon mot det etablerte politiske systemet. Det er slik et demokrati fungerer, men nå er det ikke alle som ønsker et fritt og demokratisk Sverige. Nordea, en av Skandinavias største banker har nå gitt Motpol beskjed om at deres bankkonto sperres. En bankkonto er like viktig som retten til vann, strøm og sikkerhet. Motpol sier i en uttalelse:
«Når en lovlig og respektert organisasjon som oss uten grunn anklages for å være umoralsk gir dette grunn til frykt. Dette er et angrep på demokratiet og det frie samfunn når banker kan oppheve seg til et politisk moralpoliti.»

I en uttalelse fra Nordea heter det:
«Man har rett til en bankkonto hvis man ikke har gjort noe kriminelt.»

FMI stiller bare ett spørsmål: Er en divergerende politisk mening virkelig kriminelt? Som Front National vil også Motpol anmelde banken Nordea.

Mer fra Nordea og det syke svenske «folkhemmet»
Nordisk Ungdom er en annen interesseorganisasjon for det svenske folk. Nå har Nordea gitt organisasjonen beskjed om at også deres bankkonto slettes. Begrunnelsen er grotesk:
«Arbeidet de gjør for det svenske folk er ‘umoralsk og uetisk’.»

Nordisk Ungdom konkluderer helt korrekt at å stenge bankkontoene til politisk opposisjonelle er en del av en større kampanje i hele Europa og sier i en uttalelse:
«Eliten er ganske enkelt livredd for vår fremgang!»

Sperringen av kontoforbindelsen med Nordea vil selvsagt bli anmeldt. Ei heller et ønske om å åpne en ny bankforbindelse hos den Danske bank blir akseptert fordi, som det heter fra bankens side:
«Med henvisning til vår høye arbeidsbelastningen kan vi dessverre ikke tilby den tjenesten dere ønsker.»

Folkebevegelsen mot innvandring, FMI har flere likhetstrekk med idégrunnlaget til både Motpol og Nordisk Ungdom. FMI arbeider aktivt for det norske folks interesser og vårt Norge. Vi er også totalt avhengig av elementærbehovet som en bankforbindelse for å fungere som organisasjon på et demokratisk grunnlag, det være seg donasjoner, løpende inntekter og utgifter. Skal FMI også frykte denne utviklingen?

Heksejakten fortsetter
En annen organisasjon denne heksejakten har rammet er NMB, både i Sverige og Norge. Nordea, Handelsbanken, Swedbank og lokale banker i Norge har nektet de en bankkonto-forbindelse. Begrunnelsen er visstnok at foreningen strider mot bankenes verdigrunnlag. FMI har ikke noen formening om organisasjonens verdigrunnlag, men vi konstaterer at dette virker udemokratisk og kan resultere i en hardere politisk virkelighet. Vi våger å stille et retorisk spørsmål: Hvorfor innehar EXPO, andre venstreorienterte organisasjoner og kommunistiske partier som oppfordrer til vold mot meningsmotstandere både i Sverige og Norge fortsatt bankforbindelser?

Nektes bankkonto 2Ett av hovedkvarterene til den globale finanskapitalen

Kjensgjerningen er at den styrende finanseliten med sine lydige marionetter i Europas forskjellige regjeringer har skapt et overvåkingssystem som er påtvunget befolkningen. Ønsket om et kontantløst samfunn, økt bruk av sosiale medier og en ikke objektiv informasjon fra systemmedia bidrar til at enkeltindividene er desimert til et lite ingenting uten smartphone, mobilt bank-ID og Facebook. Når alle indoktrinert og viljeløst er havnet i denne menneskefiendtlige matrisen er utgangspunktet for å eliminere ubekvemme meningsmotstandere og fremgangsrike opposisjoner virkelig tilstede. Alt dette bør være et incitament for alle frihetskjempere om i større grad benytte kontanter, selektivt formidle informasjon gjennom smartphone og PC. Videre oppfordrer vi alle frihetskjempende norske kvinner og menn om aktivt å støtte FMIs fundamentalopposisjon allerede i dag. Dette kan gjøres via en donasjon, medlemskap eller ganske enkelt laste ned gratis opplysningsmateriell fra FMIs hjemmeside. Kampen for vårt Norge vil vi kompromissløst fortsette og du er velkommen i våre rekker!

Redaksjonen

Til ettertanke:

«Gi meg kontrollen over et lands valuta og det er meg likegyldig hvem som vedtar lover og regler.» Mayer Amschel Rotschild.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 159 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015