header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Etnopluralisme 3En forkortet versjon av artikkelen som er publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017. Bladet kan kjøpes for kr 65,-. Abonnement koster kr 120,- per år. Bestilles gjennom FMI.

Som identitær definerer man seg automatisk som etnopluralist og vi identitære, etnopluralister kjenner og føler ikke en overlegenhet overfor en annen etnie og rase, derfor betegner vi etnopluralister oss naturlig nok ikke som nasjonalister eller rasister da disse ordene blir oppfattet av store deler av den systemindoktrinerte befolkningen som om vi er overlegne andre folkegrupper.

Alle raser og etnier har historisk sett en lang, stolt historie, tradisjon og en verdifull kulturbakgrunn som det er fundamentalt viktig å bevare!

Respekt for andres raser og andre etniers bakgrunn og vår egen identitet er en forutsetning for en fredelig verden. Det er udiskutabelt at denne tradisjonen bare kan ivaretas i homogene samfunn hvor selvbestemmelse i fred og frihet for ethvert folk og rase i sine egne definerte hjemland og regioner er et positivt og naturlig menneskelig fundamentet.

Hvis de forskjellige etniene og kulturene skal overleve er rasehumanisme kompromissløst essensielt viktig og riktig!

Innenfor det vi definerer som Europa står de forskjellige kulturene ikke så langt fra hverandre, dette i motsetning til hva vi konstaterer med etnier og kulturfremmede raser fra andre verdensdeler. Dette er bra for Europa, men det betyr ikke at vi skal oppgi vår egen identitet og suverenitet. Hvert land i Europa skal og må være suveren overfor sin egen kultur, historie og sine egne hjemland for derigjennom å styrke et patriotisk pan-europeisk samarbeid.

Vi som identitære, etnopluralister avviser sentrale forfatningsnormer slik den bl.a. kommer til uttrykk under diktaturet i EU og en etnopluralistisk filosofisk overbevisning innebærer da selvsagt en fundamental motstand av EØS-avtalen hvor vi faktisk overfører vår nasjons frihet og selvstendighet til et udemokratisk og menneskefiendtlig forvaltningsorgan sentralt i Europa. Dette er gjennomført av folkeforræderne i samtlige etablerte politiske partier, deres lydige prostituerte slaver i det infiserte byråkratiet og løgnerne i system-media.

Hvis man bekjenner seg til en etnopluralistisk filosofi og overbevisning innebærer dette en daglig aktiv kamp fundert i en naturlig folkelig moral-etisk motstand mot et globalisert multikulturelt samfunn uten grenser, styrt av folkeforrædere som de styrende kulturmarxsistene praktiserer hånd i hånd med en koscher-anglo-amerikansk finanskapital.

Etnopluralistisk overbevisning
Ethvert folk og rase er unikt og enhver rase og folk er gjennom hundre- og tusenvis av år tilpasset sitt geografiske område. Ethvert folk og etnie har frembrakt en kultur og dette unike mangfoldet i menneskeheten er også en forutsetning for at vi som folk videre kan overleve på denne planeten.

Det er totalt udiskutabelt at et menneskelig identifikasjonsmønster alltid er basert på et etnokulturelt samhold. Uavhengig av klesstil, matkultur, kjærlighet, språk, arkitektur, seder, skikker, musikk eller litteratur, for alle disse tingene kan man som betrakter finne objektive parametere. Det finnes ikke en universell sannhet, ingen sann og riktig religion eller utvalgte mennesker. Vår verden har ikke et ideologisk sentrum, kjenner ingen progresjon eller riktig sannhet.
Uten å ville gi mulighet til en relativistisk argumentasjon går etnopluralismen ut fra at en sannhet alltid vil være et resultat av sitt folks subjektive oppfatning. Dette er fundamentet og basisen for et åndelig uttrykk som først med sitt mangfold og egen fokus gir vår verden slik vi kjenner den preget av estetikk og skjønnhet.

I en syntese med de forskjellige identitetene til det menneskelige vesen vokser den menneskelige bevissthet over mangfoldet til de forskjellige raser og folkegrupper. Fra dette mangfoldet utvikles og oppstår en dynamisk kjedereaksjon når motsetninger og forskjellige oppfatninger gir grunnforutsetningen for nytt liv og progresjon.

Etnopluralisme 2Menneskelig likhet er en illusjon
En av de fremste filosofene for etnopluralismen, Alain de Benoist har uttalt følgende: «‘Folk’ er det viktigste begrep, viktigere enn ‘menneskeheten’ og sågar viktigere enn ‘individualisme’. Et ‘folk’ er mer en addisjon utsprunget fra individer med egen personlighet“.

Denne overbevisningen er ikke chauvinistisk eller hva som blir presentert som rasistisk. Faktisk er det etnopluralistiske verdigrunnlaget ikke engang nasjonalistisk, hvis man benytter den gammelmodige, dagligdagse politisk korrekte/PK definisjonen av begrepet nasjonalist. Derimot betoner og anerkjenner etnopluralismen forskjellene av den menneskelige identitet, hvilket betyr at en diffus oppfatning av menneskelig likhet absolutt ikke er til stede!
Uten identitet kan man ikke betrakte en verden det individualiserte «ingenting», men bare i sammenheng med en tilknytningskraft som forener og spleiser etnokulturell tilhørighet i et naturlig geografisk livsrom.

Konsekvensen kan være en fredelig verdensordning basert på gjensidig respekt, altså en multipolar verdensordning i motsetning til en undertrykkende unipolar geopolitikk slik vi historisk kjenner den.

Morten Lorentzen
Moss, 25.12.2017

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 237 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015