header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017.

Frihetskamp 2Allerede i mai dette år (2017) fikk NMB muntlig tillatelse av politimyndighetene for gjennomførelsen av en markering i Fredrikstad 29 juli, hvor temaet var «Knus Homolobbyen». Man kan være uenig i målene og temaet til NMB, men å forby en markering av meninger man ikke liker minner sterkt om et totalitært samfunn, hvilket ordensmakten representert ved PeST og lokale politimyndigheter indirekte bekreftet ved ikke å godta manifestasjonen, dette bare 1 måned før planlagt gjennomførelse.

Bakgrunnen for denne grunnlovsstridige avgjørelsen var utrolig nok trusler om opptøyer og vold fra venstrekonservativ pøbel og fellesferie!

Videre gjennomførte de statsfinansierte, prostituerte løgnerne i systemmedia med aktiv hjelp fra folkeforræderne i alle etablerte politiske partier og organisasjoner en regelrett vanvittig subjektiv desinformasjonskampanje og hetset opp en stemning mot et i utgangspunktet lovlig arrangement. Beklageligvis overså systemslavene, bevisst eller ubevisst, at Vårt Norge er bygget på Norges grunnlov hvilket også innbefatter § 100, loven om ytringsfrihet. Videre har faktisk Norge underskrevet, uavhengig om man anerkjenner FNs menneskerettskonvensjon, Art. 19, en uinnskrenket rett til frie ytringer.

Hva system-slavene ikke hadde kalkulert med var «Aksjonsgruppe Ytringsfrihet» som dagen etter det formelle avslaget sendte en søknad om å få avholde et åpent folkemøte på samme dato og sted. Resultatet er kjent, avslag etter hele 2 ukers behandlingstid, bl.a. grunnet trusler om vold fra venstrekonservativt avskum og deres medløpere i løgnpressen.

Politimester Hasseldal i Øst politidistrikt, la deretter selv opp til et formidabelt, gedigent selvmål da han erklærte at enhver annen dato ville bli godkjent. Aksjonsgruppe Ytringsfrihet grep med begjærlighet og stor glede denne invitasjonen for å vise den systemindoktrinerte (nok) sovende norske befolkningen anti-demokratenes sanne ansikt og søkte om å få avholde et nytt åpent folkemøte rundt temaet ytringsfrihet dagen etter det opprinnelige planlagte folkemøtet på samme sted.

«Intelligent» og «kompetent»?
Invitert var alle ikke-voldelige partier, organisasjoner og personer som fortsatt tror og kjemper for et samfunn hvor divergerende meninger fritt kan ytres. Nå brukte de «intelligente» kreftene i systempolitiet bare utrolige 12 dager på å bekrefte et nytt nei. Angsten for et samfunn hvor norsk lov gjelder alle borgere ble for stor. Jeg mistenker også at det «kompetente» norske systempoliti kunne miste ansikt i direkte konfrontasjon med sitt eget systems stormtropper, nemlig forfektere for et multikulturelt, degenererte samfunn, altså avskummet fra den politiske venstresiden!

Inkonsekvent nok er jo norsk systempoliti- og rettspraksis at enhver anmeldt markering fra samtlige folkefiendtlige partier, interessegrupper og muslimer problemløst kan ytre sine anti-norske synspunkter, med dertil hørende positive reportasjer i system-media, fremst representert fra Rød Front: NRK og andre indoktrinerte løgnere i den nok eksisterende subjektivkonforme systemmedia.

Hecklers veto
Parallelt til det selvinisierte teateret fra PeST, politi, løgnmedia og systemindoktrinert, voldelig avskum fra venstresiden blusset en voldsom debatt opp hvorvidt ytringsfriheten har begrensninger, og ja, selvsagt har den det, eksempelvis oppfordring til vold og ærekrenkende ytringer. Aksjonsgruppe Ytringsfrihet hadde aktiv kontakt med jurist og fagdirektør v/ Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf, som offentlig konkluderte med at systempolitiets avgjørelse er helt uakseptabelt og ikke i tråd med norsk lov, nemlig å forby de nevnte markeringene. Jurist Kierulf informerte offentligheten rundt prinsippet Hecklers veto: Pøbelens makt, altså noen truer deg med vold da de ikke respekterer andres meninger. Beklageligvis viser dermed systempolitiet hvilke manglende ressurser og kapasitet de har til å gjennomføre sin pålagte oppgave, nemlig å sikre lov og orden. I så måte har det etablerte samfunnet truffet seg selv i døren og igjen vist sitt sanne udemokratiske ansikt.

Personlig ser jeg som andre sympatisører og kampfeller med stor glede frem i mot hvordan «ordensmakten» i fremtiden vil forsvare dette presedensfallet i kommende lignende anmeldte – eller ikke anmeldte – «demokratiske» aksjoner fra kompromissløse, stolte Norske Frihetskjempere.

Kampen fortsetter: Norge er vårt!

Morten Lorentzen
Moss

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 88 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015