header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

ISkrigere screenshotScreenshot fra Facebook.

Aftenpostens lederartikkel 13. ds. har overskriften: ”Misvisende innlegg bør beklages.” Som eksempel nevnes: ”Sylvi Listhaug har demonstrert begrenset vilje til selvransakelse etter den famøse Facebook-posten der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, ledsaget av et bilde av al- Shabaab-militsen.” Her gjentas den uriktige fremstillingen som Listhaugs politiske motstandere baserte sitt angrep på.

Facebook-meldingen inneholdt ikke en generell anklage. Den omtalte det faktum at Ap nylig hadde gått imot regjeringens forslag: ”Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.” Vedtak om tap skulle treffes av departementet, men kunne bringes inn for domstolene uten utgifter for den som fikk slikt vedtak mot seg. Flertallet i stortingskomiteen gikk imot forslaget. De ”viser til at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene”. Opposisjonen gav dermed avkall på hurtig inngripen mot hjemvendte fremmedkrigere og andre terrorister, slik regjeringens forslag gav mulighet for. Da er det full dekning for Listhaugs utsagn: ”Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.”

På uredelig vis klarte Listhaugs motstandere å iscenesette en ”heksejakt” ved å trekke en setning i hennes budskap ut av sin sammenheng. Istedenfor å avdekke uredeligheten sluttet media seg for det meste til hylekoret. Eksempelvis skrev Aftenpostens politiske redaktør 13. mars at Listhaug ”mistenkeliggjør meningsmotstanderes motiver”.

Aftenposten bør legge større vekt på å legge frem fakta og unngå å spre myter.

(Som ventet "fant" ikke Aftenposten plass til Wichstrøms innlegg, red.anmrk.)

wichstrømBjørn Wichstrøm
Oslo, 14.11.2018

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019


Aktivitet i Råde kommune
Søndag 25. august 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 106 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015